Jubileusz Józefa Burlewicza

 

 Józef Burlewicz 1938

 

Radio PLUS Zielona Góra i Gazeta Lubuska odnotowały jubileusz 80-tych urodzin naszego brata Józefa, co przedstawiam poniżej.

Radio PLUS Zielona Góra 24.10.2018.

W dniu dzisiejszym  odbyło się spotkanie z Józefem Burlewiczem, wybitnym polskim artystą. Muzeum Ziemi Lubuskiej prezentuje 80 dzieł na 80 urodziny artysty.

Józef Burlewicz odznaczony medalem za zasługi dla Zielonej Góry!!

 

 

GAZETA LUBUSKA

Józio 80

KULTURA

W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze: 80 obrazów na 80. urodziny mistrza Józefa Burlewicza. Co to będzie za wernisaż!

Jak mówi dyrektor MZL Leszek Kania – kurator ekspozycji wraz z Jackiem Gernatem – prace Józefa Burlewicza (rocznik 1938, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych) zdobywały nagrody publiczności na Wystawach Złotego Grona. Kupowały je urzędy, instytucje, prywatni kolekcjonerzy.                                                                                                  Malarz przyjechał do Zielonej Góry 55 lat temu. Od 1963 r. był związany z Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie najpierw dyrektor Klem Felchnerowski zlecał mu różne prace graficzne, a później w latach 70. – za dyrekcji Jana Muszyńskiego – doczekał się w MZL galerii autorskiej.

Od lat 80. Józef Burlewicz mieszka i tworzy w Gryżynie. Do dziś. Na wystawie w Galerii Nowy Wiek w MZL zobaczymy w trzech salach prace z różnych okresów twórczości malarza, ale też te najnowsze. Wernisaż – w środę, 24 października 2018 r., o 17.00. Wstęp wolny.

Artysta prosi, by zamiast przynosić kwiaty, wrzucić datki na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Kurator wystawy Jacek Bernat o artyście:                                                                                   Józef Burlewicz, jedna z czołowych postaci zielonogórskiego środowiska plastycznego, funkcjonująca w zbiorowej świadomości dzięki wieloletniej działalności artystycznej i społecznej oraz istniejącej w latach 1978-1990 w Muzeum Ziemi Lubuskiej Galerii Autorskiej. Jest artystą wszechstronnym, biegłym w malarstwie olejnym, grafice, jak również w technice pastelu. Burlewicz najczęściej tworzy prace w konwencji swoistego surrealizmu, czym wyraża swoje filozoficzne i egzystencjalne refleksje, odwołując się do uniwersalnych prawideł ludzkiej mentalności, jak też niepokojów współczesności i własnego przeżywania świata. Zarówno wczesne, jak i dojrzałe obrazy artysty stanowią katastroficzne wizje świata ludzkiej kultury w stanie atrofii i schyłku. Swoim klimatem przywodzą na myśl malarstwo klasyków surrealizmu. Wiele prac z tego okresu posiada nie tylko sens egzystencjalny czy eschatologiczny, ale jest także manifestem suwerennej postawy artystycznej w ówczesnej rzeczywistości politycznej PRL-u. Później dramatyczna treść obrazów artysty ulega wyraźnemu uspokojeniu. Malarz zaczyna tworzyć wyciszone krajobrazy, które w malarski sposób demonstrują urodę otaczającego świata oraz więź łączącą człowieka z naturą i jej porządkiem. W ostatnich latach artysta podjął dialog ze swoim dotychczasowym dorobkiem, powracając do najbardziej charakterystycznych motywów (surrealistyczne krajobrazy, posągi, krucyfiksy). W pracach tych wcześniejszych dramatyzm wizji ustępuje jednak miejsca żywej, pogodnej kolorystyce oraz pełnemu wiary i nadziei przesłaniu spraw ostatecznych.

WIDEO

W środę, 24 października 2018 r., w Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarcie wystawy jednego z najpopularniejszych zielonogórskich malarzy – Józefa Burlewicza. Proszę nie przynosić kwiatów! Zobacz dzisiejsze wydanie internetowe Gazety Lubuskiej 1/22 przejdź do galerii Wystawa „Józef Burlewicz. W 80. rocznicę urodzin” będzie czynna w Galerii Nowy Wiek Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze od 24 października 2018 r. do 13 stycznia 2019 r.

©Zdzisław Haczek/Gazeta Lubuska Pokaż miniatury.

 Jak mówi dyrektor MZL Leszek Kania – kurator ekspozycji wraz z Jackiem Gernatem – prace Józefa Burlewicza (rocznik 1938, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych) zdobywały nagrody publiczności na Wystawach Złotego Grona. Kupowały je urzędy, instytucje, prywatni kolekcjonerzy. Malarz przyjechał do Zielonej Góry 55 lat temu. Od 1963 r. był związany z Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie najpierw dyrektor Klem Felchnerowski zlecał mu różne prace graficzne, a później w latach 70. – za dyrekcji Jana Muszyńskiego – doczekał się w MZL galerii autorskiej.

Czytaj więcej: https://gazetalubuska.pl/w-muzeum-ziemi-lubuskiej-w-zielonej-gorze-80-obrazow-na-80-urodziny-mistrza-jozefa-burlewicza-co-to-bedzie-za-wernisaz/ar/13612036

 

Ja do tych informacji  chcę dołożyć od siebie kilka słów i pochwalić się obrazami, które otrzymałem od mojego kochanego brata.

Józef – Józio jest najstarszym z pośród czworga dzieci Józefa i Bogumiły Burlewiczów. Przyszedł na świat 24 października 1938 roku we Frampolu. Miał bardzo trudne dzieciństwo, ponieważ przypadało na okres II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej w Polsce oraz trudny okres odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych.Nie skończył jeszcze pierwszego roku życia jak wybuchła wojna. Wojna bardzo brutalna.
W pierwszych dniach wojny, 13 września 1939 roku Frampol zostaje zbombardowany. W wyniku tego bombardowania rodzina utraciła dach nad głową, ciągłe przeprowadzki i głód. W tych trudnych warunkach mieszkaniowych i higienicznych nie trudno było o zakażenie. Józio rozchorował się bardzo poważnie, mama szukała dla niego ratunku, gdzie tylko mogła, ale, jak wiadomo nie miał, kto tej pomocy dziecku udzielić. Ostatnią deską ratunku okazał się niemiecki lekarz, który wraz ze sztabem oddziału niemieckiego zatrzymał w zabudowaniach Jęczmionków położonych przy Rynku we Frampolu. Udało się mamie, mimo gęsto rozstawionych wart przedostać się do sztabu oddziału. Niemiecki dowódca widząc zrozpaczoną matkę z dzieckiem na rękach polecił lekarzowi, aby zajął się dzieckiem. Lekarz udzielił skutecznej pomocy i dał niezbędne leki dla Józia.

Rodzice z Józiem, a od stycznia 1941 roku z Izunią tułają się „po obcych kątach” do czasu wybudowania „domku”. Domku napisałem w cudzysłowie ponieważ była, to namiastka domu, który został dostawiony do ściany kamienicy Mieczysława Maciurzyńskiego.

Wywózka ojca na roboty do „Niemiec” i jego półroczna nieobecność w domu, to kolejny trudny okres w życiu rodziny. Z tymi wszystkimi problemami musiała borykać się mama i musiała zabezpieczyć w jakiś sposób utrzymanie rodzinie.

Józio naukę rozpoczyna w 1945 roku we Frampolu w Publicznej Szkole Powszechnej im. Józefa Piłsudskiego, do której uczęszcza przez następne lata. W grudniu 1949 roku w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, (ojciec pracuje od 1944 roku w Powiatowym Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Biłgoraju) podejmuje naukę w piątej klasie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Biłgoraju. W czasie naszego zamieszkiwania w Biłgoraju miał jeden incydent,
w którym mógł stracić życie. Zimą wybrał się z kolegą, aby poślizgać się na zamarzniętej rzece, przy młynie na „Różnówce”. Lód się załamał pod nim  i Józio znalazł się w wodzie. Dobrze, że kolega, który był z nim nie spanikował i przyginając gałęzie rosnącej przy brzegu wierzby pomógł mu wydostać się z lodowatej wody. Może te fakty miał wpływ na tematykę jego późniejszych dzieł, w który często jest podejmowany temat przemijania.

Uczęszcza do tej szkoły w Biłgoraju do jej ukończenia, mimo, że młodsza trójka wraz z rodzicami przenosimy się latem 1951 roku do Frampola.

Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej podejmuje naukę w Licem Sztuk Plastycznych w Zamościu. W liceum uczy się w latach 1952/1957.  Ze świadectw szkolnych z klas II, III i IV wynika, że był dobrym uczniem, ale chyba zbyt dużo miał opuszczonych godzin szkolnych przy nienajlepszym procencie usprawiedliwionych. Niemniej jednak ukończył liceum pomyślnie. Pamiętam ten okres dość dobrze, bo bardzo tęskniłem za starszym bratem. Odwiedziny ze względów komunikacyjnych ( jeden autobus „Autonaprawy” wiecznie przeładowany) nie były częste. Przyjazd Józia był dla mnie wielkim świętem, oczekiwałem go od samego rana. A mój braciszek wykręcał mi różne numery, ale był i jest kochany przeze mnie i nasze dwie siostry Izunię i Jadzię. Miłość ta przetrwała do dziś.

.Autoportret 56

Autoportret 1956

Po ukończeniu nauki w Licem Plastycznym udaje się na egzaminy do Krakowa. Egzaminy zdaje pomyślnie i od roku 1957 zostaje studentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Studia łączy z pracą w trakcie wakacji, ale nie zapomina o domu. Po jednym z takich wyjazdów do pracy przy malowaniu kościoła wylała mu się farba na głowę i musiał ostrzyc włosy na „zero”, po jego przyjeździe do domy do Frampola skończyło się dla mnie ostrzyżeniem do „gołej skóry”.

W latach 1957 – 1963 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując dyplom w pracowni prof. Hanny Rudzkiej – Cybisowej.

Na studiach poznaje swoją żonę Krystynę.  Pamiątką po drugiej chyba bytności we Frampolu Krysi i Józia jest rosnący przed domem jałowiec, który zasadzony został chyba około 55 lat temu.

Krystyna Mytar Burlewicz urodziła się 9 kwietnia 1939 ·roku, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Tkaniny Artystycznej u prof. Stefana Gałkowskiego w 1964 roku i tam poznała mego brata, za którego wyszła za mąż 18 lipca 1964 roku.W tym samym roku 26 lipca tydzień po ślubie z Józefem wyjechała z Krakowa do Zielonej Góry. Pracowała w Fabryce Dywanów w Zielonej Górze, jako główny desenator. Następnie pracowała w Wojewódzkim Domu Kultury, jako kierownik Działu Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Od 1972 roku zaczęła pracę na własny rachunek, jako plastyk przyjmowała prace zlecone na terenie całego województwa. W roku 1987 przeszła na rentę, od 1994 roku na emeryturze.

Józef z Krysią mają dwoje dzieci i trójkę wnucząt.

W latach 60. W swojej zielonogórskiej pracowni realizuje cykle zainspirowane motywami apokalipsy i kataklizmu. Świat widziana oczami artysty to taki, w którym unicestwia się podstawowe uniwersalne wartości, ludzkość staje w obliczu zagłady, niszczeją niegdyś pełne życia miasta i życiodajna natura. W obrazach dominuje nastrój lęku i niepokoju wynikającego z obawy o przyszłość ludzkości.

POMPEA I

Pompea II

W dekadzie lat 70 twórczość Józefa nawiązuje do przeszłości, obrazy „Wytrwać” (1974), „Zmierzch”(1976), „Syzyf”(1976-77) to obrazy, które powstały pod wpływem inspiracji antycznej i renesansowej, dokonuje swoistej reinterpretacji tekstów mitologicznych i rzeźby Michała Anioła „Dawid”. Poszukuje w nich odpowiedzi na odwiecznie przez twórców zadawane pytania na temat kondycji artysty, miejsca sztuki w relacji twórca – dzieło – czas.

WYTRWAĆ TO PERSIST

W latach 70. Powstają pejzaże pełne obsesyjnie powracających motywów grozy i katastrofy.
Obrazy ukazują puste przestrzenie, na których jedynym świadectwem pobytu człowieka są powbijane kołki, szubienice i rozkopane doły, uwięziony ptak. Przeważają kolory ostre, kontrastowe wobec siebie, to potęguje klimat niesamowitości, strachu i przerażenia.

storch 2

 Początek lat 80 przynosi ogromne zmiany w życiu rodziny i twórczości artysty.  Józio przenosi się do Grażyny uroczej małej miejscowości położonej wśród lasów i jezior.    Inny tryb życia i wokół panująca cisza i spokój. Wszystko, to ma duży wpływ na podejmowane w obrazach tematy, zmienia się również technika wykonywanych obrazów, coraz więcej pasteli ukazujących piękno otaczającej go przyrody.

Dom i gospodarstwo coraz bardziej absorbują Józia, a wymusza to między innymi trudna sytuacja gospodarcza w latach 80- tych, braki na rynku (kartki), sprawia, że coraz rzadziej odwiedza rodzinny Frampol. Aby utrzymać rodzinę ima się różnych zajęć oprócz malarstwa. Obydwoje z Krysią kochają zwierzęta, więc w ich domu zawsze było przynajmniej dwa psy i kilka kotów, były również inne zwierzęta (kozy, kury, kaczki, perliczki, pawie, a w domu w klatce kanarek). My w miarę możliwości odwiedzamy ich w tej samotni.

Mile wspominamy każdy nasz pobyt w Gryżynie zawsze serdecznie przyjmowani przez Krysię i Józia. Szczególnie niezapomniane grzybobrania roku 1980, kiedy i nie gorsze w innych latach, jeżeli byłem tam w sezonie grzybobrania. Każdy mój, czy nasz pobyt w Gryżynie był owocny, zawsze wyjeżdżając wiozłem ze sobą pamiątkę bardzo dla mnie miłą, obraz. A zebrała się tych obrazów przez te lata pokaźna kolekcja.

W roku 1992 otrzymałem od niego bardzo miły i kochany prezent, wspaniałą małą suczkę „sznaucerkę miniaturową – „Agusię”, która żyła z nami przez 13 lat i była naszym wiernym przyjacielem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Część mojej kolekcji obrazów, jakie dostałem od Józia:

Jezus 1970 pastel na płycie 32-26

Jezus obraz z 1970 roku.

 

adumy i afirmacji

Życie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy

79 rocznica bombardowania Frampola

13 września 2018 roku minie  79 rocznica bombardowania Frampola. O tym jakże tragicznym dniu dla Frampola pisałem kilkakrotnie na moim blogu:

Frampol 13 września 1939.

1 wrz 2017 12:41

 

Ocalić od zapomnienia.

6 wrz 2016 10:49

 

Frampol 13 września 1939 – wspomnienia mieszkańców Frampola 

7 wrz 2015 15:21

Ten, który zniszczył Frampol 13 września 1939 roku.

7 paź 2015 19:16

 

Frampol wrzesień 1939 – Wspomnienia Jerzego Czerwińskiego

5 gru 2010 09:40

Plan Frampola

Mapka Frampola, kolorem żółtym oznaczono teren zniszczeń w wyniku bombardowania i wywołanych pożarów bombami zapalającymi.

Fot. 23 Wwidok zbombardowanego Frampola

Jedyne zdjęcie bardzo dobrej jakości obrazujące we  fragmencie ogrom zniszczeń powstałych w wyniku bombardowania, a otrzymałem możliwość jego publikacji od Pana Piotra Nasiołkowskiego ze Skarżyska-Kamiennej.

Nigdy nie za wiele jest jednak, o tym mówić i przypominać szczególnie młodym pokoleniom.  79 Rocznica wybuchu wojny i bombardowania Frampola sama w sobie mówi, że coraz mniej jest ludzi, którzy te wydarzenia pamiętają i na ten temat mogą coś powiedzieć. Powiedzieć jak, to naprawdę było, a nie przedstawiać „fikcję wyssaną z palca”.

Hitlerowski najeźdźca zniszczył Frampol. Na  małą osadę przez nikogo niebronioną, „bohaterscy” lotnicy Luftwaffe bezkarnie zrzucali bomby burzące i zapalające, zabudowania  w ponad 70%, uległy spaleniu bądź zburzeniu. Większość mieszkańców Frampola straciła dorobek życia całych pokoleń.
W czasie bombardowania Frampola zginęło dwoje mieszkańców Frampola:

Wacław Miazga lat 70,                                                                                                                          Władysława Małyszek lat 48,

Oboje zamieszkiwali przy ulicy Cichej, ich gospodarstwa były położone w niedalekiej odległości od siebie. Poniosła również śmierć nieznana z nazwiska uciekinierka z Krakowa, która zginęła koło kościoła, spłonęła, ponieważ w pobliżu niej wybuchła bomba zapalająca, o czym pisał w swych wspomnieniach Jerzy Czerwiński.

Niewielkie straty pośród ludności cywilnej można zawdzięczać temu, że wcześniej na Frampol zrzucone były bomby oraz temu, że istniał punkt nasłuchu i ostrzegania ludności przed samolotami wroga i ludność ewakuowała się w pobliskie doły – wąwozy i do lasu.

Stanisław Oszust we wspomnieniach tego dnia mówił o mieszkańcu Frampola wyznania mojżeszowego, który zginął na placu pomiędzy ulicami targową i Orzechową.

W czasie bombardowania zginęli i pochowani zostali na frampolskim cmentarzu żołnierze:

Kolewski Franciszek,

Kramer Zygmunt,

Kubicz Augustyn,

ilu żołnierzy zostało rannych w czasie nalotu źródła nie podają.

To, czego nie udało się zrobić 13 września 1939 roku dokonane zostało w listopadzie 1942 roku, kiedy to cała ludność żydowska Frampola  straciła życie zamordowana na miejscu, bądź przepędzona drogą śmierci do obozów zagłady.                                                  Ludność Frampola – który przed wojną liczył 3252 mieszkańców w tym 1446 mieszkańców wyznania mojżeszowego nagle zmalała o połowę, z pośród ludności żydowskiej praktycznie nie pozostał nikt. Przy życiu pozostało kilka osób wyznania mojżeszowego ukrywanych przez lata przez ludzi, którym nie był obojętny ich los i mieli warunki, aby ich przechowywać.

Ponieśli wielkie straty również pozostali mieszkańcy Frampola, którzy przez lata okupacji poddawani byli eksterminacji. Wielu ludzi wywiezionych zostało na roboty do Niemiec, część trafiła do obozów zagłady.  Z terenu gminy wysiedlono 1299 osób z tego z samego Frampola 738, całych rodzin bądź samotnych osób.

Powracając do dnia 13 września. Data ta powinna być żywa w naszej pamięci zawsze, by nikt nie mógł powiedzieć, że o zdarzeniach, jakie nastąpiły 13 września 1939 roku nie można było mówić w domach rodzinnych. Sądzę, że obecnie mamy możliwość upamiętnienia tej tragicznej daty w naszej historii. Wnioskowałem do władz Gminy Frampol    o nadanie rondu na drodze krajowej i wojewódzkiej nazwy -imienia „13 września”, ale niestety bez skutku. Mam prośbę do władz gminy, aby została poprawiona tablica na cmentarzu z wykazem poległych żołnierzy, ponieważ zawiera ona błędne informacje.

 

„Nasze Kresy” Adam Maciurzyński

W V części  materiału o członkach P.O.W z Frampola przedstawiłem sylwetkę Adama Maciurzyńskiego i jego działalność na rzecz utrzymania niepodległości i suwerenności Polski. Adam ubiegając się o nadanie Medalu Niepodległości pisał o swej działalności na tej niwie, o tym, że wydał broszurę „Nasze Kresy”, w której wskazywał na polskość ziem, którą w tym czasie starali się zagarnąć nasi sąsiedzi. Przedstawiam ten materiał w całości w wersji oryginalnej, a mogłem to zrobić dzięki uprzejmości Pana Iwo Hryniewicza pracownika Biblioteki Narodowej, za co serdecznie mu dziękuję.

Adam Maciurzyński, jak pisałem części V nie otrzymał żadnego odznaczenia Krzyża, czy Medalu Niepodległości bo szanowna komisja uznała jego wkład pracy był za mały w pracy o Niepodległość.

 

.Adam w Brześciu 1931 — kopia

 

Dr. Adam Maciurzyński

Nasze Kresy

(Ruś Czerwona, Śląsk Górny i Cieszyński, Orawa, Spisz)

Część I

Płock – 1919  Nakładem księgarni E. Trautmana. Warszawa –Gebethner i Wolff. Druk F. Pauli
w Płocku, Grodzka 6.

 

Wstęp

Nawet u narodów cieszących się ustawicznie niepodległością, a stojących na wysokim stopnia kultury i uświadomienia narodowego krańce państw a często zarysowują się niewyraźnie. Umyślnie i z wyszukaną przebiegłością pracowały zaborcze, a wrogie nam rządy, żeby nas nie tylko pogrążyć w największej ciemnocie umysłowej, nie tylko nie dać nam pojęcia o naszej sile narodowej, ale nawet usunąć jak najbardziej różnice między nami a najeźdźcami. Pracowały miljony marek, rubli i koron, aby zupełnie zatrzeć granice naszego narodowego posiadania.

Usypiano na krańcach naszej ziemi czujność narodową, by tern łatwiej zasymilować powiat za powiatem. Dziś naród polski drgnął i obudził się z wiekowego letargu niewoli. Zmartwychwstała Ojczyzna nasza, Polska, zbiera pod skrzydła swe dzieci. Jej najlepsi synowie pracują nad ustaleniem granic na kresach. Miljony jej synów nie znają kresów tych, a pisano o tern nie dość wiele. Niechże praca niniejsza idzie między lud i służy ku pożytkowi społecznemu, niech budzi nas z letargu nieświadomości. Poznajmy naszą ziemie, pokochajmy ją, a będziemy tym więcej jej bronili. Obowiązkiem każdego Polaka i Polki jest poznać węgły naszego domu narodowego.

Często w ostatnim czasie trafiło mi się słyszeć słowa: czemu mamy bronić Lwowa, wszak to ziemia ruska. Inni mogą sobie postawić pytanie podobne w sprawie Śląska, inni w sprawie Poznańskiego, Pomorza i t. d. Wszak w tych ziemiach moc jest niemców. A w końcu wypada pomówić też i o czwartym węgle naszego domu narodowego, o polakach, mieszkających na Litwie i Białorusi, o naszych wschodnich rubieżach. Ponieważ dziś, idąc sprawiedliwie, nie wystarcza tylko powoływać się na fakt dokonany, stworzony na podstawie przemocy i gwałtu, często przeto ciekawą jest rzeczą powołać się na dane historyczne od najdawniejszych czasów, bo te dają gwarancję pewności i sprawiedliwości. Przejdźmy je kolejno.

 

Ważniejsze z dzieł w sprawie kresów.

Romer E . : Polacy na kresach pomorskich i pojeziornych

Czekanowski J.: Stosunki narodowościowo – wyznaniowe na Litwie i Rusi.

Pawłowski S.: Ludność rzymsko -katol, w polsko-ruskiej części Galicji.

Zejszner: Spisz, Orawa (Bibl. Warsz, 1853, 54, 55 r.)

Tetmajer K.: O Spisz, Oraw ę, Podhale.

Zawiliński: Z kresów polszczyzny.

Czechowski A.: Prusy Wschodnie i Zach., W. Księstw o Poznańskie, Śląsk Pruski.

Chołoniewski A.: Gdańsk i Pomorze gdańskie.

Stam Jerzy: Gdańsk jako główny port Polski.

Bełza St.: W zapomnianej stronie.

Gołębiewski H.: Obrazki rybackie z półw. Helu.

  • Wasilewski L.: Litwa i Białoruś, m

Koszutski: Geografja handlowa Polski.

 

  1. R u ś C z e r w o n a .

Gdy sięgniemy pamięcią w stare, zamierzchłe dzieje, w czasy, kiedy to zaczęły się wyłaniać, jakby z poza mgły dziejowej, plemiona słowiańskie, to plemiona te, jak dowodzi porównawcza nauka języków słowiańskich, bardzo mało różniły się między sobą, i tylko ogromne obszary terytorjalne wpływały na różnice między nimi. Pod naciskiem zaborczości odwiecznej Niemców wytwarzają się (po upadku krótkotrwałego państwa wielko-morawskiego) na zachodzie: państwo czeskie i polskie. Książęta Polan z nad Gopła łączą kolejno Mazowszan, Ślęzan, Chrobatów Białych (około Krakowa), Chrobatów Czerwonych (dzisiejsza Ruś Czerwona).

U Nestora, ruskiego kronikarza, mnicha z Kijowsko – Pieczerskiej Ławry, znajdujemy bardzo ważną dla nas wzmiankę, udowadniającą, że Polacy byli pierwszymi gospodarzami na Rusi Czerwonej. Nestor mówi, że książę ruski Włodzimierz w drugim roku swego panowania, a w 981 po nar. Chrystusa wyprawił się na „Polaków i zajął grody ich: Przemyśl, Czerwień i inne,“ t. j. dzisiejszą Galicję Wschodnią, a zabrał ją Mieszkowi I, Ochrzciwszy z pomocą misjonarzy greckich w obrządku wschodnim, wprowadził ten odwieczny rozdział pomiędzy bratnie plemiona. Odtąd rozpoczyna się na tych ziemiach słowiańskich zażarta walka dwóch kultur, z dwu źródeł płynących:

Rzymu i Bizancjum.

Bolesław Chrobry przyłącza dalsze plemiona do swego państwa: Morawian, Słowaków, uśmierza walki domowe w Czechach, zaproszony przez tamecznych książąt. Roku 1018 odbiera grody Czerwieńskie, przyłącza Pomorzan, (między dolnym biegiem Wisły i Odry).

Za Mieszka II, jak wiadomo z historji, zabierają sąsiedzi i Ruś i Pomorze,  Morawy i Słowacczyznę. Wskutek łączności religijnej, przez obrządek wschodni, Chrobaci Czerwoni łączą się ściślej z Rusią Kijowską i zwą się Rusinami. Kościół odegrał tu rolę olbrzymią.

(Podobnie jak i dziś Słowianie-południowi jednym językiem mówiący, ale różnego obrządku, dzielą się na prawosławnych Serbów i katolickich Chorwatów).

Na Rusi Czerwonej z czasem tworzą się odrębne księstewka, walczące między sobą, wiążące się sojuszami z Polakami i Węgrami, dopóki nie zniosła ich straszna pożoga tatarska w 1240 r.

Odbudowując Ruś, ściągał licznych kolonistów polskich, Daniel Romanowicz. Po jego spadkobiercy, Jerzym, zmarłym bezpotomnie, objął w swe panowanie Ruś najbliższy jego krewny, Kazimierz Wielki i zagospodarował ją, gojąc rany kraju po nawale tatarskiej i wojnach domowych książąt ruskich.

Teraz rozpoczyna się praca kulturalna Polaków na Rusi z nową siłą.

Kazimierz Wielki nadaje całe obszary pustej ziemi rycerzom, aby ją zagospodarowali i bronili jej.  I tak otrzymuje w 1562 r. Stanisław ze Strożysk Rzeszów z okręgiem.

Nad Dniestrem, wojewoda Spytko z Melsztyna posiadł od Władysława Jagiełły w 1390 r. całą Samborszczyznę od Dobromila, aż ku Stryjowi.

Władysław Warneńczyk w 1441 r. obdarowuje zasłużonego w walkach z tatarstwem rycerza Jana z Sienna starodawnym Oleskiem z całym przyległym powiatem, roszczącym sobie po tym prawo do nazwy księstwa. Spytko z Melsztyna za wielkie zasługi w walce z hordą tatarską otrzymuje Księstwo Podolskie i daje gardło w bitwie z Ordą.

Bujna i nader żyzna ziemia na kresach wschodnich ściąga ludność z zachodniej Polski, która mimo grozy napadów tatarskich, uchodzi z gęsto zaludnionej Wielko i Małopolski i tu się osiedla.

Magnaci budują cały szereg zamków i zameczków, zakładają cały szereg miast, miasteczek i wsi. Za Kazimierza W. znane były jako miasta:

Lwów, Przemyśl, Sanok Halicz.

Wszystkie inne powstały, dopiero za dalszych rządów polskich, po większej części na całkiem pustym gruncie.

„Rzeszów i Stryj — małe osady, powiada w swych szkicach historycznych K. Szajnocha, — otrzymują przywileje od Władysława Jagiełły. W miejscu dzisiejszego Sambora stało spustoszone sioło Pohonicz, na którego gruncie wojewoda Spytko z Melsztyna około 1390 r. założył Sambor.

Złoczów należał w XV w., jako wioska do dóbr oleskich i wzniósł się dopiero za Siennieńskich, Górków i Sobieskich.

Tarnopol winien swój początek sławnemu Janowi Tarnowskiemu, założycielowi miasta w 1540 r. Brzeżany urosły w miasteczko w 1530 r. za staraniem Sieniawskich.

Żółkiew założył hetman Żółkiewski około 1597 r. na gruntach wsi Winniki.

Trzeci z hetmanów-założycieli Stanisław Rewera -Potocki około 1654 r. zbudował na gruntach wsi Zabłocia miasteczko Stanisławów.                                                                            Za Czortkowskich powstał Czortków roku 1522.

Zaleszczyki podniosły się dopiero za Poniatowskich w XVIII wieku;“

„Ledwie też nie każden z dawniejszych rodów polskich przyczynił się do uprawienia i zabudowania ziem czerwono-ruskich fundacją jakiegoś miasteczka.                                      Tęczyńscy np. w r. 1605 założyli Toporów, około 1560 r. Podgrodzie w pobliża Rohatyna.  Sieniawscy prócz Brzeżan r. 1552 wznieśli Prokopów czyli Wojniłów, 1549 r. Kałasz, 1578 r. Tustań czyli Chorostków, 1576 r. Oleszyce, około 1676 r. Sieniawę.

Zamojscy roku 1580 Zamość, 1615 r. Tomaszów, niegdyś Rogoźno, 1588 r. Krzeszów.

Tarnowscy prócz Tarnopola zbudowali około 1548 r. Tarnogórę.                                            Żółkiewscy przed założeniem Żółkwi dali około 1584 r. początek Brodom.                Potoccy prócz Stanisławowa założyli r. 1553 Suchostaw czyli Jabłonów , około 1570 r. Potok, 1676 r. Tartaków, około 1692 r. Krystynopol, 1715 r. Kuty

Herburtowie ufundowali 1515 r. Podkamień, 1538 r. Kukizów, 1566 r. Dobromil.

Żórawińscy 1489 r. Bukaczowce, 1563 r. Jaryczów, około 1563 r. Żórawno.

Lipscy 1607 r. Bełżec, około 1620 r. Lipsko w Żółkiewskim. Łaszczowie 1503 r. Strzemilcze, 1549 r. Łaszczów , niegdyś Domanysz.

Tarłowie 1570 Mikołajów,

Fredrowie 1580 r. Niemirów.

Firleje 1570 r. Firlejów.

Reje 1547 r. Rejowiec.

Jordanowie 1595 r. Mikulińce.

Sienieńscy 1504 r. Pomorzany.

Jazłowieccy 1559 Barysz.

Mieleccy 1548 r. Cljście nad Dniestrem.

Strusiowie Strusów .

Opalińscy 1638 r. Opalin.

Maciejowscy 1557 r. Maciejów.

Płazowie 1615 r. Płazów .

Pileccy 1569 r. Sokołów.”

Pozostawałoby jeszcze do wymienienia kilkadziesiąt innych fundacji między Sanem, Bugiem a  Zbruczem (w byłej Galicji Wschodniej na północ od Dniestru). Z tych przynajmniej znamienitsze niech nam będzie wolno przypomnieć w porządku chronologicznym.

Roku 1597 powstał Leżajsk, 1400 Hrubieszów, 1420 Dunajów, 1424 Sokal. Około 1451 Mrzygłód i Radymno, 1455 Rawa Ruska, 1471 Komarno i Kamionka Strumiłowa, 1510 Żurów, 1515 Uhrynów, 1516 Załośce, 1525 Husaków, 1550 Borek, 1558 Waręż, 1549 Budzanów, 1549 Mosty Wielkie, 1559 Husiatyn, 1571 Rozdół, 1588 Dubienka niegdyś Dębno, 1588 Korytnica niegdyś Wręby,  Magierów,

1610 Baligród, 1611 Janów , 1615 Sasów, 1619 Kasperowce czyli Lutomirsk. Po 1665 (Uścieczko nad Dniestrem, 1672 Wielkie Oczy i t. d .[1]) (Szajnocha „Szkice historyczne. Zdobycze pługa polskiego.”)

Ważną przyczyną tego ogromnego osadnictwa jest to, że rycerze polscy ogłaszali przy zakładaniu miast „słobodę” czyli „swobodę” t. j. wolność od wszelkich czynszów i danin na pewną ilość lat. Ludność więc z zachodnich prowincji polskich, gdzie, za przykładem Niemiec, pańszczyzna stawała się coraz uciążliwszą, uciekała ustawicznie na wschód, by tu na wolności dorabiać się chleba. Obok niewolnej ludności przybywała też i szlachta. Ludność polska kolonizowała Ruś i mieszała się z pozostałą po napadach tatarskich ludnością ruską, często przyjmowała jej zwyczaje, język i t. d.

W dalszym ciągu osadnictwo sięgnęło za Zygmunta III i Władysława IV aż do Dniepru, z tą samą siłą i przedsiębiorczością.

„Ja sam — mówi w swoim opisie Ukrainy zatrudniony przez Władysława IV inżynier francuski Beauplan: — „założyłem na Ukrainie przeszło 500 wsi, z których następnie do 1000 osad urosło.[2])

Zawierucha Chmielnickiego zmiotła wiele osad i zamieniła kraj w popioły. I znowu nie minęło lat 100, jak cały kraj zaludnili wychodźcy polscy łącznie z inną ludnością sąsiednich krajów.

I nic dziwnego, ho, jak mówi Kromer Marcin w drugiej połowie XVI wieku, „w stronach południowej Rusi już prawie więcej w używaniu jest djalekt polski niż ruski, gdyż dla żyzności gleby i harców z Tatarami chętnie tam osiadają Polacy.“ A było też wiele szlachty z „Korony”  zwabionej urodzajnością roli.

 Lecz sięgnijmy do nowszych czasów.

Ludność polska z czasem coraz bardziej się rutenizowała, a to głównie z winy krótkowzrocznej polityki możnowładców polskich, którzy dbali przede wszystkim o to, aby ich włości zapełniły się zbiegami. Na swoich terytoriach budowali oni wiele cerkwi, a mało kościołów.

Mamy dziś wiele dokumentów w b. Wschodniej Galicji, gdzie fundatorami cerkwi są polscy panowie. Chłop też polski przechodził, acz niechętnie, na obrządek wschodni, bo między pozostałą ludnością ruską czuł się on bliższym chłopu prawosławnemu, niż katolickiemu ekonomowi lub panu.
(A pamiętajmy, że to były czasy wszechwładnej w Europie pańszczyzny). Dotąd jeszcze pokutuje to zdanie wśród ludu. Kiedy pewnego razu na odczycie w tarnopolskim (1910) we wsi Hłuboczku zapytałem ludzi, czemu mówią między sobą po rusku, choć ze mną mówią po polsku, odrzekli mi:
-„Bo to, proszu pana, polska mowa to pańska, a ruska to chłopska”.  A w kościele modlą się po polsku. I tylko po tym można poznać polaków, którzy modlą się z dziada pradziada, choć ta modlitwa, gdy się jej uważnie przysłuchać, wiele ma słów dziś nieużywanych a znanych tylko badaczom  staropolszczyzny[3]. )

Lecz nie tylko chłopi rutenizują się. W okolicy Mikołajowa, na południe ode Lwowa, spotkałem wieś Czajkowice — sama herbowa szlachta polska greckiego obrządku, po rusku mówiąca.

I to, co mówił wieszcz nasz Mickiewicz o braci szlachcie w Dobrzyniu i okolicznych zaściankach, prawie słowo w słowo sprawdza się na nich. Cała wieś — sami Czajkowscy — z najrozmaitszymi przydomkami — przezwiskami (imioniskami), pełni dziwactw na punkcie szlacheckości.

Sami przyznają, że byli niegdyś Polakami ich ojcowie, bo z Polski przyszli, ale oni, ponieważ mieszkają na Rusi, to i są Rusinami. Takich wsi jak Czajkowice jest b. wiele.

Wiele też pracy potrzeba włożyć w ten lud, by dokrzesać  się polskości i doprowadzić, aby tym językiem, co mówią z Bogiem, mówili i między sobą.

W ostatnich czasach Rusini[4]) wszczęli walkę o polskie dusze, starając się na wszelki sposób przerobić wszystkich chłopów na Rusinów. W sposobach walki nie przebierali.

W Płotyczy (pod Tarnopolem) opowiadali mi chłopi z płaczem, że boją się przyznać do polskości, bo im wypasają nocami zboże, podpalają kopy zboża i siana. Wprost  trudno uwierzyć Polakowi z Galicji Zachodniej lub Wielkopolski jakie stosunki panują we Wschodniej Galicji. Wiele o tym mógłby napisać ze swych wspomnień prof. Stanisław Srokowski, który kilkanaście lat stał na czele bardzo ruchliwego Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej (Polska Macierz Szkolna) w Tarnopola. Obok uniwersytetu ludowego w mieście T. założył 130 czytelń po wsiach, urządzał kursy handlowe, wysyłał prelegentów. Procent też Polaków z kilkunastu w okolicy wzrósł do 42%. Jak wielka jest jednak agitacja ruska, można poznać i z tego, że jednego roku przed wojną przeciągnęli w archidjecezji lwowskiej kilkanaście tysięcy dusz na swój obrządek. To też duchowieństwo polskie jęło się z całym zapałem pracy nad ludem, ratowania mniejszości polskich, budując kościółki, kaplice, tworząc ekspozytury i t. d. Sprawa rutenizacji idzie zaś tym łatwiej, że dzięki nadaniom szlachty polskiej parafje ruskie są bardzo gęsto rozsiane po krają i są bogato uposażone. Stosunek ten wypada kilkakroć więcej na korzyść Rosinów. Na przykład w parafji rzymsko-katolickiej (w potocznym życia ożywa się skróceń: parafja obrządku łacińskiego— w przeciwstawieniu do grecko-katolickiej, (zwanych krótko: greckiego obrządku), —składającej się z 15 do 20 wsi, przypadka  10 do 20 parafji ruskich.

Parafja Turka jest tak wielka jak cały powiat Turka (1458 kim. kwadr.). W powiecie Skole są parafje liczące po 638 kim. kw. Księża ruscy ze swymi córkami i synami tworzą całą inteligencję wiejską i w swym własnym interesie, dla większych dochodów, starają się ściągnąć na ruski obrządek jak najwięcej parafjan.

Chłopek zaś polski bardzo często, czy to dla złej drogi, czy też dla odległości od kościoła swego, czy też z powodu choroby dziecka, chrzci niemowlę w najbliższej cerkwi, „boć jeden Pan Bóg polski czy ruski,“ i dziecko już liczą za rusina. A jest też ludności polskiej w Galicji Wschodniej sporo, bo część djecezji przemyskiej z 601,947 duszami i cała archidjecezja lwowska licząca 875,673 dusz[5].)

Ludność katolicka stanowiła przed wojną 55 %  ludności Galicji Wschodniej, a mieszkańcy używający języka polskiego jako mowy swej 44%.  Według obliczeń prof. Pawłowskiego  1919 r. mieszka w Galicji Wschodniej 3,300,000 greko-katolików, 1,800,000 Polaków i 700,000 żydów. Polskiego języka używało 2,600,000 mieszkańców, Rusińskiego 3,200,000, niemieckiego 70,000.

Dla uzupełnienia naszkicowanego obrazu dodam, iż wielką szkodę polskości wyrządziła austrjacka polityka.

Ona to w myśl zasady: „divide et im pera“ (różnij czyli dziel i panuj), zasiała nieustanną niezgodę pomiędzy polskim dworem, wydzielonym w osobną jednostkę administracyjną, w tak zwany „obszar dworski“ a wsią, z których każda również tworzy osobną gminę. Jeżeli się doda różne sprawy rolne podejrzliwość i nieufność włościan, to zrozumie się, jak trudna jest praca nad polskim ludem tamecznym. Praca jednak wydaje ładne owoce. W całej Rusi, a zwłaszcza w Tarnopolszczyźnie, cały szereg miasteczek i wsi czuje i myśli po polsku. Zakłada sobie szkoły dla mniejszości, tworzy współdzielcze spółki i sklepy, zawiązuje liczne Kasy Raffaisena, organizuje „ Drużyny Bartoszowe,“

Sokół Włościański i t. d. Wiele też ze szlachty, tak zw. „Podolacy,“ pracuje wraz z ludem i chętnie pomaga w oświacie i utrzymaniu polskości.

Punktem środkowym wszystkich instytucji oświatowych i społecznych jest Lwów. Na 200 tys. Mieszkańców  liczy on 61% Polaków -katolików . Jest to prawie tyle co w Warszawie (62% ma być:, Wilnie 53%).  Miasto wprawdzie założone przez księcia ruskiego Lwa 1253 r., ale gdyby nie opieka Kazimierza Wielkiego i innych królów polskich pozostałoby miasteczkiem mało znaczącemi, jak dawna stolica kniaziów ruskich Halicz lub Włodzimierz, które liczą dziś po kilkaset chałup i domków. Lwów na kresach stał się potężną warownią polskości, o którą się rozbijały zawsze najazdy Tatarów , Kozaków , Wołochów, Turków, Moskali. Bohaterscy obywatele miasta zasłaniali zawsze własnemi piersiami całą Polskę, a ich nieodrodni synowie i córki dowiedli dzisiaj jeszcze raz wobec całego świata, że Lwów jest polskim i takim być musi. Cała okolice Lwowa jest zasiana wsiami i siołami polskimi. I dziś „ Ukraińcy “ z całą zachłannością chcą zagrabić półtora miljona Polaków. Obowiązkiem przeto wszystkich nas obronić naszych braci od zupełnego zruszczenia i odcięcia całej masy ludności od pnia macierzystego.

Spieszmy z odsieczą Lwowa i bierzmy pożyczkę państwową, a ochronimy Ojczyznę od mnogich strat. Bo zruszczeni dziś nasi bracia, staną jutro we wrogich zastępach przeciwko nam.

 

  1. Ś l ą s k .

W ostatnim czasie wiele wrzawy światowej narobiła sprawa Śląska Cieszyńskiego. Zachłanność czeska, motywując swe prawa roszczeniami historycznymi  wbrew ugodzie tymczasowej z Polakami, napadła zdradziecko na starodawną ziemię Polski. Dla każdego z nas Polaków pretensje te do ludu polskiego są po prostu  zwykłą grabieżą, dla misji zagranicznych jednak, nie obeznanych ze stosunkami naszymi, mogły uroszczenia czeskie, poparte mapami historycznymi, mieć pewną rację, Mapy te, począwszy od końca X III w., wykazują, iż Śląsk jest prowincją Czech. Trwa to jednak niestety, jak wykażę niżej, paręset lat.

I nie dziwmy się Misji zagranicznej, bo niejeden z nas me mógłby rozsądzić sporu historycznego pomiędzy poszczególnymi prowincjami francuskimi czy angielskimi.

Drugą ważną naszą narodową placówką obok Chrobacji  Czerwonej a dzisiejszej Rusi jest Śląsk. Dzieje tej prastarej dzielnicy są tak dawne, Polska cala. Już najstarsi kronikarze niemieccy, jak Thiethmar (Ditmar) i Adelbold wspominają w swych zapiskach z X wieka, iż w tej krainie stykały się granice Serbji i Polski. Dziwne zdaje się to i nieprawdopodobne na pierwszy rzut oka, ale jest poniekąd i prawdziwe, skoro się zważy, że do dziś dnia mieszka na i Morawach do 1000 Serbów[6].)

Polacy tej dzielnicy, ochrzczeni przez Mieczysława I, dzielili długo wspólną dolę i niedolę całego narodu. Wskutek testamentu Bolesława Krzywoustego dostała się ona w udziale najstarszemu jego synowi, Władysławowi, Utracił ją jednak we walce z braćmi, których chciał pozbawić ojcowizny. Dopiero jego synowie odzyskali ją dzięki pomocy cesarza niemieckiego i jego wasala, najbliższego sąsiada Polski, księcia czeskiego, Władysława II. Czescy książęta już wtedy przyjmowali tytuły „najwyższego podczaszego cesarza niemieckiego “ (Sobiesław I)” i wzorowali się na urządzeniach niemieckich, przyjmowali ich dworskie zwyczaje, urządzenia na zamkach i t. d. Nic też dziwnego, że i polscy książęta z czasem zaczęli ich naśladować we wszystkim i powoli zatracać ściślejszą łączność z krajem macierzystym. Za wzorem książąt poszli bezmyślnie możni i szlachta. Na domiar nieszczęścia napad Tatarów zniszczył kraj aż po Lignicę, a nowo-powstające miasta zapełniły się kolonistami niemieckimi.

Lud jednak wiejski w znacznej części Śląska, trzymający się mocno swej mowy i swych starych zwyczajów, pozostał zawsze polskim. Stąd też i odwieczne prawo narodu polskiego do tej piastowskiej prastarej dzielnicy[7].)

Przejrzmy pokrótce historyczny proces. Wiadomo jest, iż książęta w średniowieczu uważali kraj za swoją prywatną własność. Dzielili kraj między synów, wyposażali nim córki, a że łatwiej było zniemczonym książętom ze Śląska porozumieć się ze słowiańskimi Czechami, więc też więcej mieli z nimi styczności. Widzimy też, jak z czasem rozdrabnia się Śląsk na kilkadziesiąt dzielnic. Dzielnice te kolejno jedna za drugą popadają w zależność od książąt i królików czeskich, zwłaszcza od bitwy lignickiej (1240), w której Polacy mieli otrzymać pomoc od na wpół zniemczonego króla czeskiego, Wacława I. Ten, po bezpotomnej śmierci i Mieszka raciborskiego, przywłaszcza sobie gwałtem przyległą ziemię opawską (stąd dzisiejsze prawa Czechów do Opawy i Raciborza). Synowie Władysława I, jednego z książąt opolskich, Bolesław, Kazimierz i  Mieczysław, już uwikłali się w zależność od Czechów. Roku 1295 uznają oni Wacława I za swego wodza, a  Mieczysław Lignicki 1305 r. wydaje swą córkę, Wiolę, za Wacława III. Lignica staje się własnością Czech. Na usprawiedliwienie książąt śląskich dodać by należało, że chytrość królów czeskich przy ogólnym zamieszania w Polsce wówczas zagarnęła całą zachodnią połać Polski, a Wacław II koronował się królem polskim 1300 r. w Gnieźnie. Napady na Polskę Krzyżaków, Brandenburczyków ułatwiły Wacławowi opanowanie tej części kraju.

Roku 1527-go przechodzą pod władzę czeską Księstwa:

Cieszyn, Oświęcim, Niemodlin, Opole, Racibórz, Bytom. Bolesław III, książę na Wrocławia, darowuje Czechom prawy brzeg Odry, zatrzymując sobie Opawę. Henryk  VI staje się podwładnem cesarza r. 1324, a Jana Czeskiego 1327 i przyrzeka, iż Wrocław „na wieczne czasy“ zostanie przy Czechach.

Książę na Lignicy, Bolesław, składa z Lignicy i Brzegu hołd Czechom. Synowie jego, nie mogąc wypłacić długów ojcowskich, do reszty wpadają w zależność od Czechów:

Jan na Styniawie, Henryk na Śagani, Konrad na Oleśnicy.

Zaledwie niektórzy mają pewną łączność z krajem macierzystym, naprz. Przemysław, książę na Głogowie (1310—11) żonaty z wnuczką Łokietka („wolę być żebrakiem wolnym, niż zależnym księciem“).  Gdy Henryk Jawornicki zrzekł się Łuży, Bolesław Ziembicki złożył hołd, Jan, ks. Góry, oddał połowę Głogowa, a z drogiej części wyrzucili Czesi ks. Sagańskiego, spraw a zależności Śląska od Czechow została przesądzona.

Kazimierz Wielki, zmuszony groźbami najazdu Czechów na Polskę, a chcąc zaprowadzić ład w wyniszczonym kraju, zrzeka się już tylko tytularnego swego władztwa nad Śląskiem w r. 1339.

Przechodzą więc w „wieczne posiadanie“ zagarnięte księstwa: Brzeg, Lignica, Sagan, Krosno, Oleśnica, Styniawa, Cieszyn, Niemodlin, Opole, Strzelce, Koźlę, Bytom, Racibórz, Oświęcim, Głogów, Wrocław. Ostatnia Ziembica wchodzi tytułem posagu w dom Karola I-go, króla czeskiego.

Szczątki południowo-wschodnie biskupi krakowscy kupiwszy od książąt: Zator, Siewierz, Oświęcim, uratowali  dla Polski. , . .

Od tej pory Śląsk jako państwo nie istnieje. —Istnieje on teraz tylko jako prowincja Czech, a po bohaterskiej śmierci ostatniego Jagiellona w Czechach, Ludwika, pod Mohaczem (1526) r., staje się prowincją habsburskich Rakus.

Rzecz znamienna, że Śląsk z wymarciem austriackich Habsburgów przechodzi w większej części do Hohenzollernów pruskich — odebrany  Marji Teresie przez Fryderyka II. Tylko południowy kraniec, tak zwany Śląsk Cieszyński i Opawski,  pozostają przy Austrji.

 W tym krótkim historycznym przeglądzie widzimy, jak władcy Czech, nie przebierali w środkach, od których ciągle, się roi w historii Śląska, byle zagarnąć naszą ziemicę.  Już to siłą, już to małżeństwem, już to intrygami pomiędzy braćmi, już to chytrością i podstępem, a potomkowie ich dzisiejsi, jeżeli ich nie przewyższają w tym, to bynajmniej im nie ustępują.

 

C z a s y   n o w s z e .

Przejdźmy do czasów nowszych. Śląsk pod panowaniem praskim został administracyjnie podzielony na 3 regiencje: opolską, wrocławską, lignicką (Śląsk Górny, Środkowy i Dolny). Resztę Śląska (1/8 część) pozostałego przy Habsburgach, podzielonego wrzynającym się klinem  Moraw , stanowi Śląsk Opawski i Śląsk Cieszyński. Co rzecz  ważna, iż zwierzchność kościelna, mimo podziała politycznego państwa, pozostała dawna.- prascy arcybiskupi wrocławscy zarządzali wiernymi i z monarchji  austrjackiej.

Z powoda polakożerstwa kardynała Koppa, w ostatnich latach przed wojną  Polacy i Czesi starali odłączyć się od Prus, a przyłączyć do której z dyecezji austrjackich: Czesi do Pragi, Polacy do Krakowa.

Obszar całego piastowskiego Śląska wynosi prawie tyle, co byłe gubernie: Kaliska, Piotrkowska, Kielecka i połowa Radomskiej. Obszar Śląska Cieszyńskiego mniej niż powiat płocki z płońskim, a Śląsk Opawski, obejmuje mniejsze terytorjum niż powiaty: płoński, płocki i lipnowski razem wzięte. (Obszar Śląska austrjackiego wynosi 5,150 kim. kw. czyli 94 mile kwadratowe. Sam Śląsk Cieszyński liczy 2,300 kim. kwadratowych).

Mowa ludu śląskiego, to odwieczne narzecze polskie, to język Reyów, Kochanowskich, Skargów, (bratowie, wróblowie, pachołcy), dziś jeszcze powszechnie używany w tym kącie państwa polskiego. Trąci on „ myszką,“ mimo woli przenosi nas w dawniejsze milsze nam czasy. Odczuwa się te archaizmy również w nazwiskach, (Bijok, Warzyńcok i t. d.). Mowa ta, jakby łańcuchem, łączy miejscowości od Wielkopolski, dążąc poprzez działy  Moraw , Orawy, Spiszu. To rozlewa się po nizinach aż do Krakowa, to znów chowa się za Tatry, by je objąwszy, wyłonić się znowu na Podhalu.

Mowa ta długi czas używana tylko wśród włościan, zepchnięta była do zabytków na wymarcia będących, jak ongiś język Drewian czyli Połabian, w XVII wieka ostatecznie zgiermanizowanych. Na naszych terytorjach prasłowiańskich widziało się ukradkiem na mapie rządu niemieckiego napis „ Wasserpolaken“ tak z w. Polacy mało  warci — to raczej Niemcy z polska jeszcze kaleczący.

Przecież Niemcy w swej zaciekłości dotąd nie chcą uznać Polaków w Polakach zamieszkujących b. zabór pruski i Śląsk, ale czelnie śmią nas nazywać Niemcami o polskiej tylko mowie. Znamienne było odezwanie się w ostatnim czasie ministra -prusaka do posła Korfantego: „I ty, panie Korfanty i tobie podobni, jesteście Niemcami mówiącymi po polsku“. I zdawało się, że jeszcze lat kilkadziesiąt, a przeszło półtora miljona dusz przepadnie dla narodu polskiego.

Ale znalazły się dzielne jednostki na Górnym Śląsku, jak Miarka Karol, [8]) Lompa, które rozbudziły duch narodowy. Jednym z największych jeszcze żyjących działaczy tam że i jednym z pierwszych posłów wybranych do parlamentu Rzeszy ze Śląska Górnego jest poseł Korfanty.

Dziś rejencja opolska liczy przeszło i,400,000 Polaków, ale wielu jeszcze ludzi jest słabo poczuwających się do polskości mimo ogromnej wprost pracy nad nimi.

Duchowieństwo dopiero na parafjach, o ile czuje się Polakami, wyrabia się, bo niechby w seminarjum spostrzeżono choć cień poczucia narodowego „polactwa“ już by taki alumn nie miał i godziny co porabiać w tym przybytku. Na polskie parafje kardynał Kopp nasyłał Niemców, by lud musiał z nimi mówić po niemiecku i, by łatwiej szła tym sposobem giermanizacja. To też mowa Ślązaków, aż strach co z a niemiecko-polska. By przekonać się, czy to możliwe, dość posłuchać mowy ich.

Co chwila to w polskiej formie niemieckie słowo (Kumie! Pojedziemy na banie — die Bahn — kolej). Spotykam dziewczynkę 12- letnią pod Białą i pytam „co niesiesz” „niosę friśtyk dla siostry co bigluje koszule“ (Frϋhstϋck — śniadanie, biegeln— prasować).

I tak bez końca. Albo. Jedzie dwóch włościan koleją, mówiących o gospodarstwie po polsku. Za chwilę słyszę: aber er sagte: i rozmowa toczy się już po niemiecku. Po 3 minutach znowu zwrot polski „ale co oni pletą” wprowadza nas w rozmowę poprzedniego tonu.

I tak w kółko. Wielu nie umie mówić po polsku, a uznaje się za Polaków i chce być Polakami. Razu pewnego rozmawiałem z takim -„Wasser-Polakiem“ słuchał, głową kiwał, potakiwał, że rozumiał, bo wstyd mu było powiedzieć, iż nie rozumie, a po skończonej mowie odzywa się do mnie:

„No ja, gut, aber erkfȁren sie mir das noch einmal deutsch“, (No tak, dobrze, ale objaśnij mi to pan jeszcze raz po niemiecku).

A jednak widać, że lud ten kocha Polskę. Nie chce on niemieckiej kultury choć błyszczącej, chce być tym, czym byli ojcowie. Chętnie uczy się po polsku i wstydzi się, że nie mówi dobrze swym językiem. Wiele też wydaje się pism i odezw w niemieckim języku dla uświadomienia Polaków.

Już po wybuchu rewolucji zaczęto wydawać pismo „Der weisse Adler“ „Biały Orzeł“ aby uświadomić o sprawach polskich na wpół zgiermanizowane rzesze i, jak się dowiaduję z gazet, cieszy się ono ogromną poczytnością wśród mas. Osobiście jestem zdania , by przyłączyć do Polski cały Śląsk, nie tylko Górny, ale Średni i Dolny, bo może nie wszystka polskość wygasła wśród ludu lub inteligiencji tamtejszej[9]) Zwłaszcza, że jeszcze dalej na zachodzie trzyma się bohatersko przeciw nawale giermańskiej 150.000 Serbo-łużyczan, zachowuje swój język, kulturę i obyczaje narodowe.

Na Śląsku Cieszyńskim ważną przeszkodą obok Niemców są Czesi. Czechizowali oni ustawicznie jako przełożeni po kopalniach robotników galicyjskich (ci prawie zawsze analfabeci dawali się przekonać przy spisach ludności, iż są Czechami, zwłaszcza, że bali się, by nie stracili zarobku. A naciąganie faktów stawało się czasem tragikomiczne. Np. w pewnej szkole było 200 dzieci polskich, a robotników i mieszkańców czeska gmina wykazała 16 Polaków !! Gdzie się inne sztuczki nie mogły udać, tam często renegaci (osławiony Kożdoń) wmawiali w lud, iż nie są oni Polakami, ale Ślązakami. Z darzył się przed paru laty taki fakt:

Pod czas poboru wojskowego w powiatowym  mieście stanęło do dwusta chłopaków na sali. Chciano ich rozdzielić według narodowości. Krzyknął więc podoficer po niemiecku, czesku i polsku:

– „Kto jest Niemiec niech idzie na prawo, kto Czech na lewo, kto Polakiem do drugiej izby. Kupa luda rozbiegła się, ale na środku pozostała część. Zirytowany podoficer podbiega i pyta: „a wy jakiej narodowości ?“ „My Ślązaki“ brzmiała odpowiedź”.

 

Ilość ludności.

Według ostatniego spisa austrjackiego z roku 1910 (w wielu wypadkach fałszowanego przez Czechów i Niemców ) ludność całego Śląska austrjackiego wynosi 640.000

dasz, a mianowicie: 235.000 Polaków, 225.000 Niemców, 180.000 Czechów. Śląsk Cieszyński zawiera 6 powiatów administracyjnych: Bielsko miasto, Bielsko wieś, Frysztat, Frydek miasto, Frydek wieś, Cieszyn. Podobnież i Śląsk Opawski liczy 6 powiatów: Frywałdów, Brantal, Karniów, Opawa miasto, Opawa wieś, Bielowiec. Podobnie i co do ludności obie te części są prawie równe. Gdzie mieszkają Polacy?. Zamieszkują oni zbitą masą powiaty: bielski (65.000 dasz czyli 70% ludności), cieszyński (70.000 dusz czyli 80%), frysztacki (72.000 dasz czyli 81%), Rydecki (15.000 dasz czyli 16%). Reszta mieszka już to po miastach’ Już to na Śląska Opawskim, gdzie jak wykazują obliczenia profesora Romera tworzą oni od 1 % do 5%. Jeżeli się zważy, że w większych miastach mieszkają w znacznej liczbie koloniści niemieccy, to łatwo się zrozumie, iż ludność polska^ stanowi ogromny procent żywiołu wiejskiego (w wielu wsiach 100%). Z wyjątkiem zniemczonego miasta Bielska i małego skraw ka nad rzeką Ostrawicą (powiat frydecki[10]), gdzie zamieszkuje polska ludność zczechizowana, cały Śląsk Cieszyński jest polski.

Ciekawą jest rzeczą co mówią w tej sprawie uczeni czescy. Sławny Szafarzyk[11]) uważał przed 50-iu laty jako granicę między ludnością czeską a polską rzekę Ostrawicę (prawy dopływ Odry), na zachód Czesi, na wschód Polacy. Szafarzyk w swem europejskiej sławy dziele: Starożytności słowiańskie (§ 38 str. 423) mówi: „Obywatele Opawy, Cieszyna, Karniowa według języka byli Lechowie.” To dowodzi, że najdawniejszą, tubylczą ludnością Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego byli od dawna Polacy. Drugi uczony czeski, Szembera, w kilkanaście lat później posuwa ją dalej na w schód i dołącza do czeskiego posiadania wsie z ziemi polskiej, podobnież i jego kolega Bartosz. W miarę zagarniania ziem i polskiej powiększają się i apetyty, bo dzisiaj w „Ostrawskim Denniku“ 1919 r. żąda się kraju aż po Kraków jako „odwiecznej czeskiej” szkoda, że nie żądają aż po Bóg i Narew !

Co do wyznania to Śląsk Cieszyński zamieszkuje 250,000 katolików , (76% ludności), 78.000 ewangielików (22%), 6,000 żydów (2%). Ogromne pokrzywdzenie Polaków widoczne jest w dziedzinie oświaty, bo gdy na 56,000 Niemców jest 9 gimnazjów , 85,000 Czechów ma 1 szkołę średnią, to na 218,000 Polaków przypada jedno gimnazjum .

Krzywda ta wynika z tej przyczyny, iż o szkolnictwie krajowym decyduje tylko Wydział Krajowy. Ten wskutek wadliwej swej organizacji daje przewagę żywiołowi niemieckiemu z pokrzywdzeniem słowiańskich narodowości. Jeżeli się zaś zważy, że pomiędzy Polakami a Czechami były spory, to Niemcom łatwo udawało się unicestwiać nawet próby jakiejkolwiek reformy na polu szkolnictwa.

Ludność niektórych powiatów zachodnich Śląska Cieszyńskiego, jak zaznaczyłem, według dzisiejszego twierdzenia Czechów, jest czeska ponoć, ale w rzeczywistości jest ona rdzennie polska, a dzięki swej ciemnocie umysłowej, bałamucona jest przez naszych wrogów. Bo wystawmy sobie robotnika-analfabetę, któremu grożą wyrzuceniem z fabryki lub kopalni Czesi i Niemcy, jeżeli poda przy spisie, że jest Polakiem, lub dowiedzą się oni, iż głosuje na Polaka. Dla chleba idzie po linji najmniejszego oporu.

Proszę Pana“ — opowiadał mi jeden z nich — nasze Polaki to naród bidny. A polskiej szkole za naukę płacić trzeba, a w niemieckiej, albo czeskiej, to jeść dadzą i książki darmo i nauka darmo.” Tu zyski materjalne łatwo zachwieją słabą wolę. Co jest zaś charakterystycznem , że najmniej na te argumenty są odporni robotnicy-analfabeci  przybyli z b. Galicji lub b. Królestwa.

Pracę narodową podjęto dopiero kilkanaście lat temu.

Grono osób skupionych już to w Macierzy Szkolnej (tam zwaną: Towarzystwo Szkoły Ludowej – T. S. L.), zasilanej funduszami całej Polski, a szczególnie z Warszawy dzięki staraniom ś. p. H. Sienkiewicza i mecenasa Osuchowskiego, już to w innych instytucjach narodowych. Założono gimnazjum w Cieszynie, szkołę realną w Orłowej, mnóstwo szkółek i t. d. Kupiono gmach w Cieszynie, w którym ulokowano „Dom Ludowy.” Jest pocieszającem, że zrozumiały to i inne stronnictwa, które często zbyt ustępliwe są na gruncie narodowym. Także w ostatnich czasach i „Polska Partja Socjaldemokratyczna w Galicji i na Śląsku” wobec tej walki wynaradawiającej zajęła narodowe stanowisko i ujęła się za polskim robotnikiem wobec kapitalisty Niemca i Czecha, a typowem jest dla Śląska (obydwu zaborów), że tam niema posiadłości większych w ręku polskiej szlachty. Tam są-dwie wrogie sobie kategorje posiadania chłop-robotnik Polak i obszarnik-magnat, fabrykant Niemiec i rzadziej Czech. Toteż najbardziej prawy prawicowiec w zupełności będzie się pisał na patriotyczne mowy socjalistycznych posłów ze Śląska Cieszyńskiego, jak zarówno skrajny socjalista głosuje za wnioskami tamtejszego narodowego demokraty! Wspólny wróg łączy Polaków różnych partji.

Pragnę i staram się pisać najbardziej przedmiotowo o całej sprawie, gdyby zaś kto posądzał mnie o stronniczość, niech przejrzy numery „Dziennika Cieszyńskiego” zwłaszcza z czasów spisu ludności lub wyborów.

Co do granic narodowościowych w zachodniej części Śląska Cieszyńskiego, to w porównaniu z wymienionymi uczonymi czeskimi w swych badaniach i dociekaniach naukowych dalej dochodzę, bo stwierdzam, iż Czesi są napływową ludnością nie tylko na Śląska, ale i na sąsiednich Morawach. Lud bowiem morawski jako oddzielne plemię słowiańskie różnił się całkowicie od Czechów, a jest równie pokrewny Czechom, jak i Polakom.

Po upadku państwa wielkomorawskiego (początek X wieka) Morawy przyłączone zostały przez Bol. Chrobrego do Polski i zostawały z nią do 1029 r. Potem do 1197 r. należą do Czech. Odtąd do XIV wieka otrzymają wielki samorząd i mają oddzielny dwór z osobnymi morawskimi urzędnikami. Dalsza wspólna niedola i uciemiężenie ze strony Niemców łączą te dwa ludy słowiańskie.

Po głębokim upadku politycznym (od bitwy białogórskiej 1620 r. prawie do końca XVIII w.) dźwigają się Czesi, oddziaływują na Morawian i jednoczą ich ze sobą. Poza nimi oddziaływują także i na Słowaków, Morawcy czechizują się powoli, gdy tymczasem Słowacy sprzeciwiają się czechizacji, a uczeni ich jak Star J. głoszą zupełną odrębność narodową Słowaków.

Język Morawian dzieli się na 6 odrębnych od języka czeskiego narzeczy, a jedno z nich zwane laszskiem (lach-Polak) tuż za Ostrawicą, w okolicy górnej Odry i Morawy, zajmujące połać kraju wielkości Śląska Cieszyńskiego, jest więcej zbliżone do polskiego niż do czeskiego. Zachowało ono samogłoski nosowe, czego nie spotykamy poza polszczyzną w żadnym narzeczu słowiańskim np. za stodołum naszum, tum duugum cestum (tą długą ścieżką.)

Podczas mego pobytu na Morawach w 1915 r., nie umiejąc języka czeskiego, łatwiej mogłem rozmówić się ze starymi ludźmi mówiącymi po morawsku, niż z młodszym pokoleniem wychowanym w mowie czeskiej.

Czy przyjdzie do odrodzenia Morawian prawie zupełnie zczechizowanych — wątpię.

Natomiast na pewno nastąpi to ze Słowakami. Ci nie długo może wejdą we federację z Polską, zrażeni butnem postępowaniem „ braci -Czechów .“

Bogactwa Śląska

Obszar Śląska Górnego i kilka powiatów Średniego, 5 zamieszkanych przez Polaków wynosi do 15,000 kim. kwadratowych, (w górnym dorzecza Odry i Wisły). Południowa część Górnego i cały Cieszyński zawierają w swym wnętrzu olbrzymie, na miljardy rubli obliczone, pokłady węgla kamiennego. Co do znakomitości swego gatunku  równa się on najlepszemu węglowi w Niemczech i Anglji. ;

Teren ów bogactwu  naturalnego ziem i polskiej znany jest w raz z przyległymi częściami Polski pod nazwą „Zagłębia“ obejmuje on 6,000 kilom. 2 i rozciąga się poza Śląskiem w południowo-zachodniej części b. Galicji. Cały obszar ten produkuje rocznie do 57 miljonów tonn węgla[12]).

Najlepszy gatunek węgla mieści się w południowo –zachodniej części „ Zagłębia “ t. j. na Śląsku Cieszyńskim . Obfituje on w wielką ilość tłuszczu drzewnego. Dla tego też tutaj istnieją olbrzymie koksownie, które wytwarzają wiele produktów suchej destylacji, nader ważnych dla przemysłu[13] . Ciekawą rzeczą, jak wielką ilość węgla kryje Śląsk?

Otóż, przyjmując za normę, że do eksploatacji przy dzisiejszych maszynach nadają się pokłady najdalej do 1,000 metrów w głębi leżące, zobaczymy, iż na Śląsk Cieszyński przypada 11 miljardów , a na Górny Śląsk 51 miljardów tonn. Jeżeli zaś z czasem przy udoskonalonych maszynach można będzie dosięgnąć i do 2,000 metrów , to wówczas cały zapas węgla wyniósłby w całym „ Zagłębiu “ do 140 miljardów tonn (przy 106 mil. tonn w Anglji).

Wartość całego zapasu „Zagłębia“ licząc według produkcji roku 1912— 13, wyniesie 400 miljardów rubli czyli 800 miljard.. marek, a starczyłoby go na 1,500 lat[14]). Pamiętać przede wszystkiem należy, że bez węgla dziś nie może istnieć żaden przemysł fabryczny. Obok węgla wydobywają na Śląsku rudy cynkowe. Należy ta zaznaczyć, iż pod względem produkcji cynka przez cały wiek XIX Górny Śląsk zajmował pierwsze miejsce na kuli ziemskiej. Produkcja jego w 1913 r. doszła do 169 tys. tonn. Ołowiu produkcja w tymże roku wyniosła 52 tys. tonn, co stanowi trzecią część ołowiu wydobywanego na całym globie ziemskim.

Prócz tego mamy na Górnym Śląsku produkcję w 1913 r.: kadmu (38,600 klg.), srebra (7,380 klg.), miedzi (1,760 klg.), złota (2 klg.) Co do kadmu, to Śląsk dostarcza 90% wszystkiego metalu dobywanego na ziemi. — Dodać należy, że przy wypalaniu blendy cynkowej otrzymuje się olbrzymią ilość kwasu siarczanego (250 tys. tonn w 1913 r.)

Dla uzupełnienia obrazu bogactw naturalnych dodać należy, iż Górny Śląsk posiada i rudy ołowiane, żelazne, solanki, szczawy żelaziste.

(Nawiasowo wspomnę, iż do rozwoju przemysłu dzielnie pomaga sieć kolejowa. Na Górnym Śląsku na tysiąc kim. kwadratowych przypada i l l kim. kolei, gdy Poznańskie na tę samą ilość powierzchni ma 92 kim. kolei, Prusy Zachodnie 88, b. Galicja 53, b. Królestwo 28, Wołyń i Podole 23, Litwa i Białoruś 21).

Rozwój przemysłu b. ważny jest i dla tego że zatrudnia ludność na miejscu, a wstrzymuje wychodźstwo.

Śląsk Górny zatrudnia w swym przemyśle do miljona robotników. Na samych kopalniach węgla pracowało 1913 roku 123,000 robotników, prawie samych Polaków.

Na Śląska Cieszyńskim przoduje przemysł górniczo-hutniczy.

W roku 1916/17 produkcja węgla wyniosła w szybach polskich 38,000,000 centnarów metrycznych, w szybach czeskich 48,000,000 ctn. a 20 mil. ctn. przypadło na szyby morawskie. Wartość wszystkiego węgla wynosiła 100,000,000 koron.

Robotników pracuje na Śląska Cieszyńskim 24 tys. w kopalniach, w innych do 16 tysięcy, razem 40 tysięcy (Polaków.) [15])

Wartość wszystkiej produkcji Śląska Cieszyńskiego  wynosi 120 miljonów koron rocznie.

Uprzemysłowienie kraju wskutek obfitości węgla jest  wielkie.

Nie będę się rozwodził nad Śląskiem Górnym pokrytym wzdłuż i wszerz fabrykami ale wspomnę o Śląsku Cieszyńskim.

Pod Cieszynem w Trzyńcu są olbrzymie huty, we Frysztacie bardzo wielkie warsztaty, stalownie, fabryki wagonów; w Boguminie różne fabryki żelaza, rur, drutu i t. d. Przytem są liczne mniejsze fabryki: jak wyrobów chemicznych, sody, cementu (Hruszów, Piotrowice, Goleszów,) fabryki wyrobów tkackich (Bielsko) sacharyny (Bogumin) i t. d.

Wreszcie jak będziemy mieli te bogactwa, to nie tylko, że nie będziemy płacili obcym, ale państwo dochodami  z nich pokryje wiele swych potrzeb, bez przeciążania narodu koniecznemi podatkami. — Udowodniłem bardzo dobitnie, że obowiązkiem Polski bronić ćwierci miljona naszego ładu i miljardów leżących w ziemi, bo, ani wydmy piaszczyste, ani woda wiślana nie wyżywią nas.

III. O r a w a (po węgiersku Mrva.)

Przyznać się musimy sami przed sobą, że o tej części naszej Ojczyzny i o naszych braciach ta mieszkających dotychczas jeżeli nie nic zupełnie, to przynajmniej mało kto z nas coś słyszał i wiedział,  kraj to ciekawy bardzo. Leży on w górzystej części Karpat na zbocza Babiej Góry, na zachód od Tatr, pomiędzy Śląskiem Cieszyńskim, a częścią dawnego Województwa Krakowskiego, głęboko wrzynającego się w głąb Karpat. Hrabstwo Orawa jest wielkości powiatu (38 mil kwadr.) a liczy ludności do 90 tysięcy.

Północną część, a uboższą w żyzną glebę zamieszkają zwartą masą Polacy, południową zaś część dotykającą do hrabstwa liptawskiego Słowacy, pomieszani z Polakami. Na ogół liczba Polaków wynosi ta połowę ludności (50%). Kraina ta posiada wiele prześlicznych widoków górskich: strome zbocza, urwiska nadrzeczne, wodospady i t. d. Przytem zdrowy a cieplejszy klimat niż w samej Polsce, bo zasłonięty od północy górami. Orawa bardzo nadawałaby się na uzdrowisko klimatyczne Polski.

Najdawniejsze wzmianki o tym kraju, to panowanie tutaj Bolesława Chrobrego rozciągające się aż po Dunaj i Cisę, obejmujące zarazem i całą Słowację. Z następców jego odzyskuje zakarpacką część kraju Bolesław Śmiały, a lud jeszcze teraz uważa na południu rzekę Hornad, jako prawowitą granicę polsko- słowacką. I w tych stronach dalej na południe do Waga spotykamy „laszską“ mowę.

Dawna granica polska biegła rzeką Wagiem i rzeką Kisuczą. Z czasem zagarnęli Węgrzy i miasto Czaczę i część północną komitatu trenczyńskiego i sięgnęli do przełęczy Jabłonkowskiej.

Ludność ta mieszkała polska od dawien dawna, a pod rządem węgierskim Orawa tworzyła osobne żupaństwo (po słowacku hrabstwo), którym zarządzali Polacy: jak: ks. Opolscy, Ścibor ze Ściborzyc herbu Ostoja, Baliccy, Komorowscy, Piotr Kostka ze Siedlec, Dubowscy.

Z rodem Kostki łączy się ciekawa historja.

Gdy po śmierci Dubowskiego odzyskali Kostkowie na powrót zarząd żupaństwem, w córce Mikołaja, Barbarze, zakochał się, w czasach powstawania protestantyzmu, biskup nitrzański, Turzo. A ponieważ jako duchowny katolicki nie mógł się żenić, więc przyjął naukę Lutra i ożenił się. Ród jego dotąd posiada majętności na Orawie. Gdy austriaccy niemcy w roku 1670 zdobyli zamek orawski (w Kubinie) Polacy walczący po stronie Tökölego, wypędzili ich stamtąd. Po jakimś czasie wrócili tu znowu austrjacy. Z powstaniem dualizmu austro-węgierskiego, zaczęła się i madziaryzacja tych stron na sposób praskiej hakaty.

Jak dalece lud polski z Orawy przywiązany jest do Ojczyzny świadczą dowody nie z ostatnich dopiero dni.

W roku 1846 rząd austrjacki kierowany przez wroga wolności wszelkiej, Metternicha, wzburzył lud przeciw inteligencji w całej Galicji. Gdy zbałamucony lud rozpoczął po innych miejscach straszną rzeż (Horożanna) to Podhalanie z Chołowa ze swoim księdzem na czele wspólnie z Orawianami ze Suchej Hory porwali się na Austrjaków, aby ich wypędzić precz z kraju.

Dnia 22 lutego 1846 r. rozpoczęto powstanie od wywrócenia wszystkich austrjackich słupów graniczących między Galicją a Orawą.

Rząd austrjacki po wielu trądach stłumił powstanie, a co najważniejsza został zdemaskowany w ten sposób. Głosili bowiem dotąd jego agienci, iż są obrońcami ludu przeciw szlachcie. Tymczasem lud ten okazał, iż rząd austriacki jest wrogiem siejącym niezgodę między warstwami narodu.

Po rozpadnięciu się państwa austrjackiego, wojska polskie w listopadzie 1918 roku weszły na Orawę i Spisz, ale musiały czasowo stamtąd ustąpić wskutek intryg czerskich u Koalicji.

Jak Orawianie jednak kochają swą ojczyznę Polskę i jak pragną być z nią złączeni, to mamy dowody z tego, iż wybrani ich delegaci ks. Machay, Wojciech Halczyn i Piotr Borowy jeździli w kwietniu b. r. do Paryża, aby tam u przedstawicieli Koalicji wyrazić życzenia ludności. „My nie chcemy — mówili — niewoli czeskiej, my chcemy żyć razem ze swym narodem, z Polakami w Polsce.”

Wilson, ów najwyższy sędzia Europy, wzruszony tą prostotą ludzi niedyplomatów, przyrzekł zaspokoić życzenia ludności.

Sprawa sporna zarówno Orawy jak Śląska Cieszyńskiego i Spiszu, będzie rozstrzygnięta sądem polubownym pomiędzy Polakami i Czechami przy pośrednictwie Koalicji.

Najlepiej byłoby na podstawie plebiscytu rozstrzygnąć. My plebiscytu, wśród uświadomionego ludu tutejszego nie obawiamy się. Niech się lud wypowie.

Orawa to kraik o kulturze prasłowiańskiej w obyczajach, strojach tutejszego ludu, a język polski tutejszy to jakby echo rządów Bolesława Chrobrego. Co jest charakterystyczne tym krainom, to właśnie owo umiłowanie i zachowywanie dawnych zwyczajów. Strój orawiaków stanowi kapelusz szeroki, średnio długa brunatna gunia i jasno niebieska kamizelka. Kobiety noszą kierpce, płócienną odzież z czarnymi kawałkami perkalowemi naszywanemi dla ozdoby.

W sąsiednim hrabstwie trenczyńskim noszą w zimie czarne czapki baranie z buńczukiem czerwonym na głowie zwanym „pochwalone.”

Z głów się junaków czapka wełni

„Na każdej czapce „pochwalone”

„Jako nad basztą słońce w pełni”

jak powiada poeta.

Ciekawe są ich zwyczaje i przesądy. Dziewczynkę np. niosą rano do kościoła do chrztu, aby wcześnie zamąż wyszła. Młodzieniec mający narzeczoną nosi na kapeluszu zieloną wstążkę, a przy niej bukiecik sztucznych lub żywych kwiatów przypinanych przez narzeczoną co sobota. Narzeczona nosi zieloną wstążkę we warkoczu. Panna młoda na znak uległości zdejmuje buty po weselu narzeczonemu.

Panuje tu wielkie poszanowanie starszych. Na pogrzebach wygłaszają (ewangielicy) na cmentarzu kazanie, a „rechtor” szkoły (nauczyciel organista) pochwałę umarłego wierszem.

Sławny zbójnik Janosik stracony w 1713 roku, dotąd w oczach ludu uchodzi za bohatera i otoczony jest aureolą legiend i opowiadań o bajecznych jego czynach, walce z żołnierzami poszukującymi go w górach i lasach. Powszechna jest wiara w ukryte skarby i olbrzymie sumy pieniędzy, które Janosik zabrał bogaczom, a miał rozdać ubogim.

Zajęciami głównemi ludu jest chów bydła, owiec, uprawa lnu, wyrabianie płótna i handel nim. Bydło hodują z bardzo długimi rogami i kochają się w nim. Domy na południu powiatu bogaciej budowane, na piętro, z gankiem, a ładny kościół, to konieczna ozdoba wsi. Na północy hrabstwa wsie są rozsypane na większych przestrzeniach, na południu są skupione. Bardzo malowniczo przedstawiają się wioski na tle ciemnych hal pokrytych gęstymi lasami. W głębi lasów niekiedy trafiają się wśród groźnie spiętrzonych nagich skał przecudne jeziora o przezroczystej, fioletowej barcie wody. Nic też dziwnego, że takie czarujące widoki upajają, nie tylko człowieka o wyższej kulturze, ; ale oddziaływają na lud i wytwarzają w jego wyobraźni j rozmaite zabobony, wierzenia w rusałki, nimfy, wiły i t. d.

Każda też skała o kształtach przypominających człowieka  lub zwierzę, jest otoczona całym szeregiem podań, legiend ; zabobonów. I Pierwsze początki kultury wśród tego ludu szczepił; Kościół polski. Jak stwierdza wspomniany wyżej uczony etnograf czeski, Szembera, księża polscy pracowali tu do upadku niepodległości Polski. Z tą chwilą wycofano ich,  a nasłano księży słowackich. W drugiej połowie zeszłego  stulecia (1868) i tu zawitała węgierska HKT.

Co do wyznania mieszkało w hrabstwie orawskim (w połowie XIX stulecia) 74 tys. katolików, 8 tys. protestantów i 2 tys. żydów. Ci ostatni po największej części  utrzymywali się z dzierżawienia karczem, oberży, rzadziej  trudnili się rzemiosłem, rozpajali lud wódką (palenka) i niszczyli lichwiarskiemi usługami.

Wiele też ludności wędruje stąd z nędzy poza granice swych rodzinnych pieleszy  z towarami na plecach. U nas znani są oni jako „Węgrzy,” i wielu wyjeżdża do Ameryki.

Po lewej stronie od Orawy, w średnim biegu rzeki 3, Wagu, leży komitat trenczyński (po słowacku hrabstwo (trenczyńskie) z 16% Polaków, rozproszonych w większych i mniejszych skupieniach wśród Słowaków. Na południe, leży w górnym biegu Wagu, hrabstwo liptawskie z 20% „ Polaków. Hrabstwo to słynne jest szeroko ze swej bryndzy i wyrobów z owczego mleka. Tu kwitnie w całej pełni, chów owiec i bydła, a mieszkańcy jesienią pędzą całe ich stada do Preszburga i Pesztu.

Nieco dalej jeszcze na  wschód położony kraik bardzo dla nas ważny:

 Spisz (łac. Scepusia, niem. Zips).

To jakby brat naszej Orawy, kraina gór. Stąd rzeki wysyłają swe wody do dwu oddzielnych mórz. Z północnej części Dunajec i Poprad przez Wisłę do Bałtyku, Hernad z południowej części przez Cisę i Dunaj do morza Czarnego. Północna, większa część, jak widzimy, to dorzecze Wisły, to jakby pierwsze znamię przynależności tego kraju do Polski.

Spisz, urocza kraina o pysznym górskim klimacie, o prześlicznych poszarpanych turniach, strzelających w górę wierchach i przeglądających się w cudnym wód krysztale licznych (do 120) jezior, stawów górskich, oraz mnogich wodospadów . Sama przyroda tego zakątka polskiego ściąga rok rocznie tysiące wędrowców z całego świata. Drugie tyle przybywa ich dla poratowania zdrowia w wielu miejscach kąpielowych z różnemi wodami mineralnymi.

Tu w niedostępnych kniejach żyje niedźwiedź i sąsiad jego wilk w towarzystwie rysia, borsuka. Tu ojczyzna płochliwych kozic i małych świstaków uciekających przed napaścią człowieka na niedostępne szczyty i wierchy, do linji śniegowej wysoko sterczących turni. Spotykamy je w okolicy Białego jeziora, położonego u stóp Koperszadów (północny Spisz), w tej stolicy zimy. W krainie lodników, gdzie zamiera życie drzew , kosodrzewin i krzów , a tylko trawa mała ściele się gdzieniegdzie po ziemi — tu siedlisko kozic, świstaków . To je chroni od zupełnego wytępienia.

Lud tu mieszkający, jest tem samem plemieniem Podhalan, zamieszkujących polskie północne stoki Karpat zachodnich.

Ten sam język starożytny polski, zaklęty w jedne i te sam e formy i wyrażenia. Od wieków prawie, a zawsze ten sam , zawsze niezmienny ( „A to prosem pieknie, cisowa skała,“ — mówi wieśniak wskazując na skałę. „A czy dobrze idziemy do Nowej Białej ?“ pyta podróżny. „O hej, dobrze; ano widzą wiezą, a za pół godziny bedom w Biały“, albo „Ja tu w domu, a oni to kasi ze światu.”A skąd oni som?“ „Co oni kcom?“ „Ja musem wartko do domu” A co tez panocek haw robiom.”

Co do zajęć na ogół można powiedzieć, iż dorzecze Dunajca obsiadła ludność pasterska, mogąca na halach wypaść owce i bydło, a mniej się trudni rolnictwem dla braku dobrej gleby (Polacy). Dorzecze Hernadu i Popradu przy żyźniejszej glebie — zatrudnia ludność rolnictwem, rzemiosłami i górnictwem (Niemcy, Słowacy).  Spisz bowiem północny jest górzysty, a południowy więcej równinowy.

Pierwsi ze swem zajęciem, to jakby bliscy potomkowie owych przedhistorycznych nomadów-pasterzy. Kulturą też stoją o wiele niżej od drugich. Łatwiej napotkać między nimi ludzi o kulturze pierwotniejszej, jakby z czasów patryarchalnych, co się okazuje w ich zwyczajach, wierzeniach, gusłach, zabobonach, ale też w serdecznem ugoszczeniu podróżnego. Szkoda, że dotąd nikt nie zbadał szczegółowo zwyczajów tego ludu.

 Bogactwa naturalne Spiszu.

Kraina bardzo bogata jest w miedź, srebro, złoto, rudę żelazną, antymon, piryt, nikiel, cynober, w szczawy, wody kwaśne, łomy marmuru i t. d. Stąd też jest tu wiele fabryk żelaznych, fryszarek. miedzi najznakomitsza kopalnia była w połowie XIX wieku w Kotterbachu, (gdzie dobywa się także srebrnica) w Krompachu, w Smolniku, (miedź cementacyjna) w Jaklowcach (miedzianka i żelaźnica) Dawniej kopano miedź także w okolicy Helcmanowiec, Folkmaru, Aorgecan, w Stracenem nad rzeką Hnilcem.

Bardzo często spotyka się w tej okolicy skałę zieloną o metalicznym połyska zwaną „Gabro“ zdradzającą obecność miedzi. Niewątpliwie stąd pochodzi i nazwa całego hrabstwa Spisz (dawniej pisano od spiżu — Spiż).

Rudy bowiem miedziane (Chalkopiryt, Kapferkies) rozrzucone po krają zwane są w ustach ludu „spis“ skąd mogła powstać nazwa u niemieckich kolonistów Zips, Zepus, Scepusium.

Jak badacze językowi dowodzą, tutejsza ludność słowiańska jeszcze w czasach pogaństwa zajmowała się górnictwem, musieli też i nazywać swe rudy.

Drugim bogactwem kraju, to kopalnie złota i rtęci. Złoto wypłukują ze sproszkowanego w stępach kamienia w okolicy wsi Gielnica. Mieści się ono w żyle zwanej „Goldgang.“ Rtęć z kobaltem dobywano w dolinie rzeki Hnilca.

W tej okolicy miały powstać najpierwsze kopalnie, założone przez Sasów-kolonistów w XIII wieku. Liczne też są huty do wytapiania rud, fryszarki, wielkie piece palemanowskie, jak w Smolniku, Prankendorf, Helcmanowcach, Hϋttengrand Mathildenhϋtte, Nowa Wieś, Johannisstollen. Gdzieniegdzie spotykamy fabryki gwoździ, drutu, ryneczek (w Mathildenhϋtte).

W tamtej okolicy odkryto pokład magnetytu, (najlepszej rady żelaznej). W okolicy Kotterbach trafia się syderyt (jedna z najlepszych rud żelaznych), baryt, rtęć. W Grellenseifen spotykamy zarzucone
i wyeksploatowane  kopalnie rud. Rudy spiskie mają tę własność, iż trafiają się często żyłami w małej ilości, a nie tworzą zwartych, potężnych złożysk.

Dlatego też przemysł górniczy nie może się rozwinąć tak,  jak np. na Górnym Śląsku.

Ta zajęcie górnicze przechodzi we wielu wsiach dziedzicznie z ojca na syna. Wiele dobytych rud wytapia się na miejsca. Tu są liczne walcownie żelaza, blachy, i innych wyrobów, ale wiele też rudy wywozi się do Anglji i innych krajów.

Obok metali znajdujemy mnóstwo dobrego gipsu do wyrobów fajansowych „fajans z Nowej Wsi.“Z porcelanowej ziemi obok kopalni Johannisstollen wyrabiają sławne na Spiszu naczynia kuchenne.

Wielkim bogactwem dla kraju są łomy czerwonego lubowelskiego marmuru z okolicy Haligowiec. Od czasów Władysława Łokietka sprowadzano stąd olbrzymie bryły do Krakowa. Wiele pomników z czasów jagiellońskich robiono z tutejszego materjału zupełnie podobnego do marmuru szwedzkiego, lub marmuru z północnych Włoch.

Znaczna ilość jest miejscowości ze źródłami leczniczych wód. Okolice Lubowli obfitują w szczawę żelazistą (dla nerwowo chorych). W tej samej okolicy nad Popradem spotykamy szczawę w miejscowości Sulinie. Jest to najcelniejsza woda lecznicza, nasycona do najwyższego stopnia kwasem węglowym, który ją bardzo trudno opuszcza. Woda sulińska używana jest w całych północnych Węgrzech, a spotkać ją można i w aptekach zagranicą. Podobną mamy w Żegiestowie na galicyjskim brzegu Popradu. W odległości milowej od Podolińca, w Ruszbakach, wytryskują bardzo ciekawe źródła wody wapiennej. Nasycone one są kwasem węglowym, który zaraz się ulatnia i zabija zbliżające się owady i dzikie ptaki.

Podobne zjawisko można widzieć w Grocie Psiej pod Neapolem (Grotta del cane). (Psy które weszły do groty padły martwe; jak się okazało ciężki kwas węglowy zapełnia spód groty i szkodzi małym zwierzętom).

Europejskiej wprost sławy stały się kąpiele w Szmeksie. Tu można powiedzieć więcej ludzie ciągną do nader miłej górskiej okolicy z bujną roślinnością, pokrywającą wysokie szczyty gór (do 3.064 stop nad poziom morza). Lekkie górskie powietrze jest nadzwyczaj zdrowem i służy dzielnie kuracjuszom do rychłego odzyskania zdrowia.

Przed wojną spotykałem tam nie tylko najbliższych sąsiadów Spiszą Węgrów, Rosjan, Niemców, ale nawet Anglików. Woda tutejszych źródeł mineralnych zawiera szczawę żelazistą z obfitą ilością kwasu węglowego.

Co jest jednak największym skarbem tamtejszych stron, to nadzwyczaj zdrowe powietrze. Toteż górale z okolicy Łaczywnej, Hnilczyka nad Popradem , mają należeć do najpiękniej zbudowanych fizycznie ładzi. Na Spisz mogłaby Polska wysyłać do uzdrowisk zcherlałe dzieci miast i starszych chorych; można by go, jednem słowem, uczynić naszem krajowem uzdrowiskiem. Tam chorzy mogą nasycać swój wzrok pięknymi górskiemi widokami (Mniszek po niemiecku Einsiedel) gdzie coraz cudniejsze widoki górskie przesuwają się jak w kalejdoskopie, a szczyty górskie są pokryte lasami jodłowymi (do 4.600 stóp) i limbą na wyżynach sięgających do 5.900 stóp.

Ludność. ,

Co do ludności, to Spisz jakby mała wieża Babel. Mieszkają tu obok Polaków i Słowaków Niemcy, Cyganie, Żydzi, Węgrzy, Rusini. Całe hrabstwo liczyło w 1880 roku 174.000 mieszkańców. Z tych przeszło 60.000[16]) liczą Polacy, po 50.000 Niemcy i Słowacy, reszta przypada na pozostałe narodowości. Co do wyznania było tu 112.000 katolików, 22.000 unitów, 53.000 luteran, 6.000 żydów. Tym według ustawy węgierskiej nie wolno jest mieszkać w żadnym mieście górniczym. W Jaklowcach zamieszkują oni osobną ulicę prowadzącą do bogatych kopalni w Gielnicy. Polacy przeważają na północy Spiszu, Słowacy na południu. Cały obszar zawiera 64 mile kwadratowe, czyli 3.700 kim. kw., a dzieli się na 6 powiatów (bański, lewocki, hornacki, popradzki, tatrzański
i  magórzański).

Historyczna przynależność Spiszu do Polski.

Ciekawą jest rzeczą jak dawno datuje się przynależność do Polski Spiszu. Dla uniknięcia zarzutu jakiejkolwiek stronniczości przytoczę w pierwszym rzędzie pisarzy węgierskich i czeskich.

Najdawniejsza kronika węgierska, Anonima, notariusza króla węgierskiego Beli, wspomina, iż gdy Arpad zdobył górne Węgry, aż pod bór zwany Zepos, Borso, syn Bangera, wystawił obronny zamek na granicy polskiej pod Tatrami celem strzeżenia państwa. Dziś z tego zamku tylko ruiny. Leży on na rozciągłej wysokiej górze, wyskakującej z obszernych równin, na południe od miasta zwanego po słowacku Podhrad, po niemiecku Kirchdrauf, a po węgiersku zwany Szepes Varallya. Miejscowość ta leży  na 2 mile od południowej granicy hrabstw a spiskiego, u początków pasm tatrzańskich.[17])

Z tego wynika jasno, iż Spisz prawie cały należał najpierw do Polski.

W podobny sposób potwierdza nasze praw a do Spiszu również i czeski pisarz Kosmas. Nasi kronikarze jak Bogufał, Długosz, Miechowita stwierdzają to jednogłośnie i mówią, że nawet dalej sięgało panowanie Bolesława Chrobrego.

Pod względem administracji kościelnej należał on od czasów Chrobrego do dyecezji krakowskiej. Podanie mówi, że czasowo tu przebywał Bolesław Śmiały po zabiciu Stanisław a Szczepanowskiego, którą to prowincję przed tym odzyskał od królów węgierskich.

Bolesław Krzywousty miał wywianować Spiszem swą córkę Judytę, kiedy ją wydawał za królewicza węgierskiego Stefana, pod warunkiem , iż po jej śmierci wróci Spisz na powrót do Polski. Wiemy, na pewno, że gdy w Polsce były wojny domowe między synami Krzywoustego, Węgrzy wdzierali się co raz więcej i więcej w polskie posiadłości.

Spostrzegłszy naturalne bogactwa kraju sprowadzili kolonistów Niemców, a ci założyli dwadzieścia kilka miast z najważniejszem Lewoczą.

Choć jednak ustała tu w skutek niezgód domowych władza polityczna Polski, to jednak nie ustała władza biskupa krakowskiego. Bronił on dzielnie tego kraju przeciw roszczeniom biskupa węgierskiego w Ostrzychomiu, w noszącem  pretensje na podstawie, iż Spisz teraz należał do korony węgierskiej. Sprawa oparła się o Rzym . Wyrokiem sądu papieskiego przyznano Polakom część sporną Spiszu z miastami: Lubowlą, Podolińcem i Gniazdami.

Widzimy tu jak w czasach rozbicia politycznego, Kościół stał na straży dobra narodowego Polski. Niedługo potem osiedli w Podolińcu Cystersi, a król Zygmunt zapewnił im dochód z Lubowli w postaci dwóch postawów czeskiego sukna i beczki śledzi.

W 1412 roku powróciła jeszcze większa część Spiszu do Polski. Król węgierski, Zygmunt, przejął na siebie dług Krzyżaków od Władysława Jagiełły w sumie 40.000 kop groszy praskich, a jako zastaw dał 13 miast spiskich.

W traktacie tym wyraźnie zaznaczono , iż Podoliniec, Lubowla i Gniazda nie są Polsce zastawione, ale zwrócone.

Charakterystyczna jest umowa w tej sprawie, którą, jako dokument prawniczy średniowiecza przytoczę.

Przyznane są jako z a s t a w : …………. „Zamek Lubowla z miastem , miasto Podoliniec z zamkiem , Gniazda, Biała Spiska, Lubica, Wierzbów, Sobota Spiska, Poprad, Strażce, Włachy, Nowawieś Spiska, Raskinowce, Wielka, Podegrodzie (Podhrad) Spiskie, Maciejówce, Twarożna, z włościami do nich należącymi, oraz miastami i miasteczkami, ze wszystkimi przyległościami, czynszami, pożytkami, dochodami, prawami, grantami, łąkami, borami, barciami, rybołóstwami, stawami, sadzawkami, moczarami, wodami, biegiem rzek, młynami, tychże pożytkami, dąbrowami, sośninami, gajami, zaroślami, pestkami, ptasznictwem, łowiectwem,daninami przygodnemi i zwyczajnemi i wszystkiem cokolwiek do nich pod jaką bądź nazwą lub tytułem zalicza się i należy.“

Zastawione miasta nie tworzą zwartej części kraju, ale jakby 4 wyspy.

Co jest ciekawe, to, że owiany legiendą bohaterstwa nasz Zawisza Czarny, herbu Sulima, z Grabowa, był drugim zarządcą Spiszu z ramienia Władysława Jagiełły.

Spisz należał do roku 1769 do Polski. Wtedy dopiero za namową przewrotnego Fryderyka II pruskiego

w lutym 1769 r. rząd austrjacki zajął Spisz, a tem samem dał przykład, iż bezbronna Polska może być rozebrana.

(Porównaj z tem rozsiewane bajki po historjach austrjackich, jakoby Marja Teresa z płaczem rozbierała Polskę w 1772 r.).

Rząd Polski bezskutecznie protestował przeciw temu. Protest, nie poparty siłą wojskową, został zlekceważony.

Spisz był przy Polsce jako „zastaw“ przez 400 lat. Ludność polska tutejsza? Według najnowszej teorji Kramarzów, Masaryków, tu wyłącznie nie tylko wszyscy są Słowakami, ale najczystszej wody Czechami (od jak dawna?)

Tak szał tych ludzi szowinistów zaćmił, iż nie widzą rzeczywistości; nie pamiętają oni, iż ich własny rodak, czeski uczony, już wzmiankowany prze zemnie, Szembera, w swoich badaniach (Czasopis Czeskiego Muzeum) dochodzi do tej prawdy, iż stwierdza:

– „Mowa mieszkańców polskich w Spiszy, Orawie, Treńczyńskiem, jest taż sama co i w sąsiedniem krakowskiem i w cieszyńskiem, mianowicie w Piwnicznej, w Nowym Targu, Żywcu i Jabłonkowie.” (Główne cechy jej są: nosówki „ą, ę,” zamiast czeskiego „a“ np. ręka zamiast raka. Naleciałości słowackie w mowie tamtejszych Polaków objaśnia tem, że w szkołach magóranów, krajniaków i góralów polskich były szkoły słowackie).

Dodaje dalej ten pisarz, że polszczyzna w ogóle nie została jeszcze wtedy naruszona w ostach loda. Po upadku niepodległości Polski, ze Spiszą i przyległych do niego hrabstw , Austrja utworzyła osobne biskupstwo spiskie z przewagą elementu słowackiego i duchowieństwa madziarskiego albo madziarońskiego.[18])

 

Kultura polska na Spiszu.

Podoliniec.

Wojewoda krakowski, Jerzy Lubomirski, a zarazem starosta spiski, założył i uposażył w Podolińcu klasztor Pijarów. To pierwsze początki nauk pobierał wielki reformator naszego ustroju politycznego i naszej nauki ks. Stanisław Konarski. Klasztor ten i dotąd jest pierwszą szkołą średnią dla ludności spiskiej. To najpierw odbywają chłopcy nauki nim się udadzą dalej do seminarjów duchownych, czy na uniwersytet do Budapesztu. Dotąd uczą jeszcze księża Pijarzy, gdyż do świeckich ludność nie ma zaufania („nauka płoną” t. j. płonna — marna). Przez jakiś czas byli oni stąd wydaleni przez żydowsko-liberalny madziarski rząd. Struktura klasztoru, kościoła, dzwonnicy przypomina nam budowę gmachów krakowskich (dzwonnica robi wrażenie resztek starego ratusza z attyką jak na Sukiennicach).

Samo miasto Podoliniec— jak mówi starożytne pismo  powstało za czasów Bolesława Wstydliwego w roku 1244. Książę ten nadał Henrykowi, wójtowi wsi Podol, w nagrodę za waleczność przeciw Tatarom, przywilej założenia miasta z prawem niemieckiem, a przy tem rożne młyny, browary i połów ryb w promienia mili. Kunegunda w 1288 r. dodała przywilejów, a Wacław, król czeski i polski obdarzył pomniejszymi przywilejami w r. 1292. — W roku 1412 Zygmunt, król węgierski, ma go już w swem posiadaniu i nadaje mu prawo wolnego miasta.— W tymże jednak roku zostało zwrócone Polsce, jak pisałem o tem wyżej. Kazimierz Jagiellończyk ustanowił w niem w roku 1455 skład towarów i zalecaj starostom spiskim, ażeby dali baczenie, by kupcy nie mijali tego miasta.

 Lubowla.

Początki zamku i miasta giną w mrokach odległej starożytności. Najdawniejsza znana wzmianka o zamka się na XIV wieku. W roku 1508 umocnił go hrabia na Trenczynie. Ta w roku 1412 odbył się zjazd monarchów: polskiego W. Jagiełły i węgierskiego Zygmunta. Radzono przez siedem dni nad sprawami Krzyżaków i Wołochów.

W roku 1419 powtórnie przybył ta Jagiełło. Przybyli bowiem posłowie papiescy prosili o zawarcie przymierza z Krzyżakami. W roku 1453 zdobyli zamek husyci. Polska po ” świetnym zwycięstwie” pod Byczyną nad Maksymilianem, arcyksięciem austrjackim , odzyskała zamek paktami beńdzińskiemi.

W czasie wojny szwedzkiej ta schronił się wojewoda krakowski i starosta spiski Jerzy Lubomirski z klejnotami koronnymi. Na początku stycznia 1656 r. przybył ta, wracając do Polski ze Śląska, nasz nieszczęśliwy, a zacny król, Jan Kazimierz. Sejm w roku 1658 zaliczył ten zamek do sześciu najpotężniejszych twierdz, otrzymywanych kosztem Rzeczypospolitej. Równocześnie powiększył też załogę do 120 ludzi. Od roku 1669 uchwalił sejm polski otrzymywanie to załogi ze sto piechoty, na obronę zamku. W roku 1769 zdobyli zamek konfederaci barscy z Daszyńskim na czele, ale wkrótce musieli go opuścić, bo zagrabiła go Austrja i zlicytowała. Dziś jest w ręku prywatnych ludzi.

Kezmark.

Trzecim, a sławnym ze zjazdów węgiersko-polskich królów i szlachty obydwu królestw, jest Kezmark. Podobno najstarożytniejszym budynkiem miasta był klasztor zakonnic, zbudowany za synów Bolesława Krzywoustego. Potem przerobiono klasztor na zamek obronny. Przechodził on różne koleje, zwykłą miastom i zamkom średniowiecza, zmieniał kilkakrotnie panów. Wojewoda sieradzki, Hieronim Łaski, wyjednał miasto prawo składu. Co jest znamienne, iż w czasach wojen domowych, Kezmark stanowił jakby samodzielną republikę i wojował o pierwszeństwo ze sąsiednią niemiecką Lewuczą. Archiwa opowiadają o bitwach w których pojmano 114 Lewoczan, to znów 49 zabito i t. d.

Dziś miasto jest ważnym, handlowym punktem. Tu Spiszowiacy z północy sprzedają swe stada bydła i owiec, a nabywają zboża węgierskich równin.

Dalej na wschód rozpoczynają się wsie ruskie. Wszystkiej ludności polskiej w hrabstwach: trenczyńskim, orawskim, liptawskim i spiskim obliczają na 150.000.

[1] Dziś prawie połowa wyliczonych miejscowości, to miasta powiatowe o ludności od 15,000 do 40,000 mieszkańców.

[2] Szajnocha j. w.

[3] Rzecz charakterystyczna, że podobne zjawisko widziałem we wsi ruskiej pod Rzeszowem w polskiej części Galicji. Używają potocznie tylko mowy polskiej, a modlą się w cerkwi po rusku. Kazania są wygłaszane po polsku.

[4] Nazwa Ukraińców jest fałszywie używana przez agitatorów ruskich, pragnących w ten sposób nawiązać tradycję ze Siczą Zaporoską, dawnymi kozakami i hajdamakami, choć nic nie mają z nim i wspólnego.

[5] Obliczenie na podstawie schematyzmów obu djecezji z 1910 r.

[6] Sprawa Serbo- Łużyczan, Sorabów , zwanych przez Niemców Wenedami.

[7] Kronikarz Mateusz Cholewa daje jej tytuł „ Śląsk święty.“

[8] W 35 roku życia poczuł się Polakiem i zaczął uczyć się po polsku.

[9] Pamiętam jak przed kilku laty pisano obszernie, iż pewien Niemiec, magnat śląski, pod wpływem pism H. Sienkiewicza poczuł, iż w nim także płynie krew polska. Zapisał przeto testamentem majątek H. S. a ten miał oddać go synowi magnata, o ile ten będzie Polakiem. H. S. oddał szlachetnie cały majątek synowi, zostawiając do woli jego, czy chce być Polakiem lub nie.

[10] w 1900 r. według statystyki sfałszowanej terrorem czeskim podobno mieszkało w nim 7,300 Niemców, 14,000 Polaków i 70,000 Czechów.

[11] Slovensky Prehlad IV 65.

[12]  Tonna zawiera 60 pudów.

[13] Roczna produkcja koksu wynosiła w 1900 roku 18 miljonów centnarów metrycznych. (1 centnar metr. — 100 klg.).

[14] Cały majątek narodowy Niemiec w 1914 r. (ziemia, budynki, lasy, porty i t. d.) wynosił 520 miljardów marek.

[15] W okrągłych liczbach możemy podać zatrudnionych rob.:w górnictwie na terenie historycznej Polski do 300,000 a wartość produkcji na 500 miljonów rubli rocznie (Koszutski: Geogr. gosp. Polski).

[16] W roku 1850 według ówczesnej statystyki urzędowe] było Polaków 53 tysiące.

[17] Od tej miejscowości do północnej granicy Spiszą pod Nowym Targiem jest do 80 kim. odległości.

[18]  Madziaronami na Węgrzech nazywano szowinistów węgierskich (w Prusiech germanizatorzy, H. K. T.).

120 rocznica powstania Chóru Frampolskiego

W roku 2018 przypadają dwie ważne rocznice w życiu Frampola:

120 lecie powstania chóru parafialnego we Frampolu.

140 rocznica  benedykcji  kościoła parafialnego wybudowanego w lata 1873-1878 :

-„Po pięciu latach prac budowlanych w uroczystość św. Marcina 11 listopada 1878 roku miała miejsce podniosła uroczystość „benedykcja” – błogosławieństwo nowego kościoła. Poświęcenia kościoła dokonał ks. dziekan Andrzej Karnicki„.

 

Chór Parafialny przy kościele pod wezwaniem  Matki Boskiej Szkaplerznej i  św. Jana Nepomucena we Frampolu.

Jako wnuk jednej z pierwszych chórzystek Malwiny Burlewicz z domu Maciurzyńska
w 110 lecie jego założenia zacząłem gromadzić materiały i różne wiadomości związane  z powstaniem chóru jak i jego działalności i składów osobowych w całym okresie jego istnienia i był najstarszą organizacją zrzeszających ludzi z Frampola.                                      W roku 2018 mija 120 lat od jego założenia. Chcę uwiecznić pamięć o tych ludzi, którzy współtworzyli chór w okresie jego istnienia i tych, którzy po nas będą interesowali się historią Frampola, instytucji i organizacji społecznych, jakie we Frampolu działały, a szczególnie chóru. Oprócz mojej babci w pierwszych latach jego działalności aktywnie uczestniczyli bracia dziadka Leona, a szwagrowie Malwiny Hieronim i Jan Burlewiczowie.

Być może, że wymieniony w opracowaniu wydanym z okazji 100-lecia Wąsek Józef to mój pradziadek. Ale nie tylko to było inspiracją do tego, że chcę coś o chórze napisać. Chcę ocalić od zapomnienia nazwiska tych, którzy nie szczędząc czasu i sił zbierali się często po ciężkiej pracy, aby doskonalić swój śpiew i uświetniać uroczystości kościelne, rozsławiać Frampol poprzez udział w przeglądach chór, jakie na pewno również dawniej się odbywały.

Według zapisów zawartych w „Kronice Parafialnej”, „ Chór Kościelny”, jako chór 4-ro głosowy we Frampolu utworzony został w 1898 roku przez ówczesnego księdza proboszcza Józefa Żyszkiewicza i Michała Kochańskiego – organistę, który pracował w parafii w tym czasie.

 Józef Żyszkiewicz

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1865 – 1944

Józef Żyszkiewicz urodził się w Urzędowie 10 marca 1865 roku. Był synem Tomasza i Anny z Gajeskich  małżonków Żyszkiewiczów mieszczan Urzędowskich.  Wyświęcony został na kapłana w 1889 roku. Ks. Żyszkiewicz w miesiącu czerwcu 1893 roku za zgodą władz Moskiewskich mianowany został wikariuszem filialnym we Frampolu, poprzednio pracował w Kijanach. Nowy wikary filialny zastał parafię z nowo wybudowanym kościołem, ale zaniedbaną moralnie, ponieważ Ks. Krauze skupiwszy się na budowie nie miał czasu na działalność czysto duszpasterską. Dla tego ksiądz Żyszkiewicz wszystkie swe siły skierował na pracę duszpasterską, a w szczególności leżało mu na sercu podniesienie moralne parafii, pracował w parafii 5 lat od czerwca 1893 do 20.04.1898,  to jest do czasu wydalenia Go z parafii przez władze carskie za organizowanie stowarzyszeń „wywrotowych”, zawieszony w obowiązkach z obowiązkiem przymusowego zamieszkania w Lublinie, a pięciu mieszkańców za współpracę z księdzem zesłanych zostaje na trzy lata do Odessy, byli to: Stanisław Miazga, Jan Miazga, Erazm Miazga, Serafin Miazga i Aleksander Kość . Ksiądz Żyszkiewicz założył chór przy kościele parafialnym. Ksiądz Żyszkiewicz z Lublina udał się do Mełgwi koło Świdnika, gdzie pracował przez 43 lata, jako proboszcz tamtejszej parafii.

Ksiądz proboszcz Józef Żyszkiewicz i organista Michał Kochański, podjęli się trudu utworzenia chóru frampolskiego w roku 1898, który działa do chwili obecnej.

Michał Kochański

Kopia Kochański

 Michał Kochański w parafii frampolskiej pracował 3 lata, był również organistą w parafii u franciszkanów w Puszczy Solskiej.

Bardzo duże zasługi dla rozwoju chóru miał proboszcz Antoni Sadłowski, który sprawował posługę kapłańską we Frampolu od 8 lutego 1899 roku do 17 czerwca 1920 roku. Organiści pracujący w parafii Frampol Zanim przejdę do pisania o chórze, chcę napisać kilka słów o organistach, którzy pracowali  w kościele filialnym parafii radzięckiej we Frampolu. Pisząc o Frampolu, jako mieście prywatnym analizując dokumenty udało mi się ustalić nazwiska kilku organistów, którzy pracowali w kościele filialnym we Frampolu przed powstaniem w pełni samodzielnej parafii:

–  W roku 1813 20 października zmarł we Frampolu  organista Franciszek Budkowski,        który pochodzi z Janowa. Miał 62 lata, mieszkał w domu plebańskim pod  numerem       108 przy ulicy Północnej.                                                                                                                   –   W roku 1833 organistą był Kazimierz Romański. Kazimierz Romański był organistą         Frampolskim kilka lat, a wynika to z zapisów w księdze urodzonych z roku 1833, kiedy    to ochrzczona   została córka Kazimierza i jego pierwszej żony Magdaleny z                Tokarzewskich – Franciszka Aleksandra oraz  zapisu w księdze zawartych małżeństw   z  roku 1839, kiedy to zawarł związek małżeński 40-to  letni wdowiec Kazimierz, z             Katarzyną Lisowską wdową.                                                                                                                –   W roku 1854 zawiadomienie o śmierci Pulcherii z Wisłockich Puchałowej składał,        organista Walenty Brzóz.                                                                                                                      – W roku 1856 zawiadomienie o śmieci Karola Wisłockiego byłego właściciela Frampola złożył   Aleksander Kość – organista,                                                                                                –  Ostatnim organistą przed powstaniem chóru był Serafin Miazga. Niżej wymienieni organiści pracowali w naszej parafii:

1           Michał Kochański                      1896-1899            3 lata                                                        2           Antoni Anusiewicz                    1899-1902              3 lata                                                      3           Antoni Stęgierski                       1902-1903              1 rok                                                      4           Teofil Podobiński                       1903-1904            1 rok                                                        5           Piotr Podobiński                         1904-1908            4 lata                                                      6           Józef Simbirowicz                      1908-1909           1 rok                                                        7           Adam Chróścicki                         1909-1911           2 lata                                                        8         Piotr Podobiński drugi raz         1911-1926           15 lat                                                        9         Władysław Szawaryn                1926-1926             6 m-cy                                                  10       Józef  Simbirowicz drugi raz    1926-1927                  1 rok                                                11       Józef Czerwieniec                         1927-1947              20 lat,                                                    12      Edmund Borzęcki                          1947-1953                 6 lat                                                    13     Józef Żyszkiewiczkiewicz             1953-1961                 8 lat                                                    14     Jan Cichocki                                    1961-1965                4 lat                                                    15     Zygmunt Królik                             1965-1968                3 lat                                                  16     Tomasz Koper                                1968-1988               20 lat                                                17      Piotr Koper                                      1988-1994                  6 lat                                                  18      Tomasz Zawisza                            1994-1995                  6m-cy                                            19      Zbigniew Wnuk                             1995-1996                 1 rok                                              20      Grzegorz Stręciwilk                       1996-1997                  1 rok                                              21     Zbigniew Wnuk                                1997-2012               5 lat                                                  22      Ireneusz Sajnaj                                 2012

 

 Skład chóru w początkach jego istnienia .                                                                                    Mężczyźni: – Franciszek Dubiel, Serafin Miazga, Lucjan Miazga, Paulin Sobczak, Leon Oszust, Stanisław Oszustowicz, Teofil Wąsek, Konstanty Małysz, Józef Wąsek, Leonard Oszust, Jan Oszust, Fabian Zalewa, Stanisław Miazga s. Jana, Jacenty Oszust, Stanisław Dudek, Teofil Krawczyk, Paulin Oszust, Ksawery Piasecki, Marcin Łaźniak, Franciszek Wąsek, Antoni Marchewka, Leonard Wach, Ksawery Dudek, Wiktor Brzóz, Hieronim Burlewicz, Stanisław Zalewa, Jan Burlewicz, Jan Gabryszewski.                                   Kobiety: – Pulcheria Miazga, Stanisława Filipowicz, Bronisława Filipowicz, Paulina Marchewka, Paulina Filipowicz, Natalia Dudek, Salomea Kłos, Malwina Burlewicz , Bronisława Zalewa, Weronika Maciąg, Maria Bełkowska, Helena Wąsek, Maria Oszust, Paulina Piasecka, Weronika Brzóz.

Skład chóru w początkach jego istnienia przedstawiłem korzystają z opracowania wydanego w 100-lecie istnienia chóru.

Istnienie chóru, jego, jakość w bardzo dużej mierze zależała od tego, jakie warunki miał stworzone przez gospodarza parafii proboszcza oraz od organisty, jego zaangażowania, umiejętności i chęci uczenia śpiewu ludzi, którzy oprócz głosu niewiele więcej potrafili w śpiewaniu chóralnym.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piotr Podobiński podjął pracę organisty w wieku 19 lat w roku 1904. Mimo tak młodego wieku wykazał duże zdolności muzyczne i zainteresowanie teorią i praktyczną nauką śpiewu chóralnego. Proboszcz ks. Antoni Sadłowski widząc i doceniając zdolności i zaangażowanie w pracy młodego organisty, skierował go do Konserwatorium w Warszawie. Piotr Podobiński wyjeżdża na studia w roku 1908, aby po ich ukończeniu i odbyciu służby wojskowej wrócić do Frampola w roku 1911. Praca młodego, energicznego, wykształconego i znającego swój fach organisty przynosi efekty.  Chór zwiększa swoją liczebność do około 60 stale uczestniczących w próbach chórzystów. Zwiększa się repertuar śpiewanych mszy 23, nieszporów, a trzeba pamiętać, że w obrządu nabożeństw używany był język łaciński.  Oprócz pieśni kościelnych chór śpiewał również pieśni i piosenki świeckie. Przy tak szerokim repertuarze chór chętnie był widziany na różnych uroczystościach kościelnych i świeckich organizowanych w okolicznych parafiach i  miejscowościach.

Skanuj09-02-09 1737

Zdjęcie powyższe, na którym znajdują się członkowie chóru Frampolskiego otrzymałem od Leszka Roga – wnuka wieloletniego (43 lat) organisty w Radzięcinie pana Adama Olekszyka. Zdjęcie wykonane po zachodniej stronie frampolskiego kościoła parafialnego. Na tym zdjęciu na pewno jest organista Piotr Podobiński, koło niego siedzi poniżej Stanisław Miazga. Koło fisharmonii siedzi Franciszek Dubiel, ojciec księdza Aleksandra Dubiela, który zginął prawdopodobnie w Ostaszkowie.  W prawym górnym rogu Leonard Wach, Klementyna Filipowicz, Jan Jasielski. Jest prawdopodobnie na tym zdjęciu i moja babcia Malwina, ale niestety nie mogę rozpoznać jej ani nikogo więcej. Jest to chyba najstarsze zdjęcie członków chóru Frampolskiego.

Na tym zdjęciu, które wykonano być może z okazji 25 lecia istnienia chóru,  wykonanym przed rokiem 1926 znajdują się chórzyści z początku jego istnienia, ale na pewno są na nim i ich następcy, którzy przystąpili do niego w latach późniejszych.

Z inicjatywy Piotra Podobińskiego po zakończeniu działań wojennych w roku 1918 założona została orkiestra strażacko-kościelna, której został kapelmistrzem i która przetrwała przez następne 21 lat do wybuchu II wojny światowej, uległa wtedy spaleniu większość posiadanych instrumentów muzycznych.

Orkiestra Frampolska około roku 1920

Piotr Podobiński opuszcza Frampol w roku 1926 i udaje się do pracy w Lublinie. Jego związek z Frampolem i chórem frampolskim nie urywa się, nadal utrzymuję kontakty  z ludźmi, z którymi żył i pracował przez tyle lat.

Po Piotrze Podobińskim organistą we Frampolu krótko jest Władysław Szawaryn i Piotr Simbirowicz. Sprawują swoje obowiązki do lipca 1927 roku.

Józef Czerwiński – Czerwieniec.

J Czerwiniec

Józef Czerwieniec, bo częściej używał tego nazwiska urodził się  16 października 1881 w Kurowie. W latach 1896-1900 uczęszczał do szkoły muzycznej – organistowskiej  w Lublinie z uprawnieniami do prowadzenia chórów i zespołów śpiewaczych. Będąc jeszcze w szkole podejmuje pracę organisty w parafii w Siennicy Różanej w powiecie Krasnostawskim. 24 czerwca 1927 roku Józef Czerwieniec podejmuje zaoferowaną mu pracę organisty w parafii we Frampolu. Dla mnie piszącego o nowym organiście, który przybył do Frampola ważne jest to, że jego przybycie do Frampola nastąpiło na kilka dni przed dwoma uroczystościami rodzinnymi to jest 50-cio leciem pożycia małżeńskiego pradziadków Andrzeja Maciurzyńskiego z Marianną z Oleszków oraz mszą prymicyjną mojego stryjka Adolfa Burlewicza. Uroczystości te miały miejsce w pierwszą niedzielę lipca 1927 roku. Nowy organista łączy swoją działalność z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Żeńskiej  i Męskiej organizacją, która w tym czasie organizuje się przy miejscowej parafii. Czerwieniec odmłodził istniejący czterogłosowy chór i utworzył jednocześnie chór żeński. Członkowie męskiej części organizacji KSM szkolą się w grze na instrumentach dętych i stanowić będą w krótkim czasie zaplecze miejscowej strażackiej orkiestry. Skład chóru pod koniec lat trzydziestych XX wieku.

Chór w latach 30-tych

Mężczyźni: od lewej Mazurek Franciszek, Krawczyk Bolesław, Ciekanowski Teofil, Kras Stanisław, Dudek Alfons, Wach Jan, Zalewa Stanisław – kościelny, Karczmarzyk Wiktor, Oszust Tadeusz s. Mikołaja, Dubiel Leonard.         Chórzystki: stoją od lewej – Miazga Maria c. Leona, Jasielska Leokadia, Wąsek Aleksandra, Krawczykiewicz Maria, Wąsek Maria, Jasińska Aleksandra c. Marcina, Małyszek Władysława, Gabryszewska Maria – Zalewa c. Karola, Maria Miazgowa c. Mikołaja. Filipowicz Franciszka – Sajowa, Marchewka Klementyna, Teresa Kość,                                                                                              Siedzą: Wanda Miazgowa, Oszust Sabina, Oszust Maria, Ks. Józef Paczos, organista Józef Czerwieniec, Oszust Feliksa, Kapica Sabina – Maciurzyńska.                                                      Na ziemi siedzą: Ciekanowska Wanda, Filipowicz Bronisława, chłopiec NN, Aleksandra Jasińska c. Paulina – Górska, Dudek Klementyna oraz syn organisty Jerzy Czerwiński – Zdzisław Czerwieniec.

KSK z organistą

Jak już pisałem Józef Czerwieniec podjął pracę we Frampolu 24 czerwca 1927 roku.  Z zamieszczonego zdjęcia widać, że skład jego stanowią ludzie młodzi. Zdjęcie wykonane  w latach 1927-1930, w czasie, gdy we Frampolu wikarym był ks. Józef Paczos.  Na zdjęciu od prawej: pierwszy rząd- Maria Karczmarzyk, Janina Wąsek-Dubiel, NN, drugi rząd: Helena Filipowicz, Oleniowa, Franciszka Saj, Józef Czerwieniec, NN, Filipowicz c. Adama , NN. Trzeci rząd Leokadia Ciekanowska, NN, Leokadia Karczmarzyk, Sabina Kapica-Maciurzyńska, NN, Maria Miazga – Deruś, Wanda Ciekanowska, Klementyna Oszust – Piasecka, NN, NN, NN, NN, dużo tych NN, a co będzie po latach. Trzeba robić wszystko, aby pamięć o tych, którzy byli wśród nas, a odeszli trwała w naszej pamięci jak najdłużej. Na zdjęciu Józef Czerwieniec w mundurze kapelmistrza orkiestry strażackiej, zdjęcie z lat 30-tych XX wieku. W okresie trzech pierwszych lat pracy w parafii Józefa Czerwieńca do roku 1930, dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu młodych Frampolan odmłodzono chór czterogłosowy, odmłodzono i powiększono orkiestrę, wyposażono ją w nowe zakupione w Warszawie instrumenty. Chór w latach trzydziestych bierze udział w konkursach chórów kościelnych organizowanych w Lublinie, a orkiestra dęta rywalizuje z najlepszymi orkiestrami w okolicy. Lata wojny i okupację przeżył we Frampolu. W późniejszym okresie przy wspomnianej organizacji młodzieżowej KSM rozwija się żeński zespół teatralny.

JasełkaZespół młodych frampolanek z koła KSM – Ż podczas próby.  Po 21 latach pracy w parafii Józef Czerwieniec przestał pracować we Frampolu  i wyjechał na małą parafię Blinów koło Kraśnika. Umiera w wieku 79 lat 30 czerwca 1960 roku. Spoczął na Frampolskim cmentarzu obok swej żony.

 

Edmund Borzęcki.

Edmund Borzęcki

Edmund Borzęcki był organistą we Frampolu w latach 1947- 1953 w trudnych latach powojennych, w okresie odbudowy Frampola ze zniszczeń wojennych. Mieszkańcy Frampola, a szczególnie część młodzieży, tej bardziej zaangażowanej w życiu społecznym skupiła się przy młodym wówczas organiście, który z energią zabrał się do swej pracy  i reaktywowania z dużymi już tradycjami chóru kościelnego. Skupił dużą grupę przedwojennych chórzystów i nowych adeptów, miłośników śpiewu chóralnego. Edmund Borzęcki wzorem swoich poprzedników włączył się w życie społeczności Frampola. Współorganizuje zespół teatralny, współpracuje z miejscową Strażą Pożarną. Pod jego kierownictwem szybko rozrasta się chór i wzbogaca swój repertuar. Chór pod jego kierownictwem występuje na uroczystościach kościelnych i imprezach świeckich nie tylko we Frampolu i pobliskich parafiach, ale również w takich miejscowościach jak Biłgoraj, Lublin czy Zamość. Podczas swojego pobytu we Frampolu mieszkał w domu przy ulicy Cichej stanowiącym własność rodziny Chojnackich,  a to z tego powodu, że spalona w czasie działań wojennych organistówka nie była jeszcze odbudowana. W domu tym odbywały się również próby chóru. Borzęcki prowadził również naukę gry na instrumentach dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. W roku 1953 opuszcza Frampol i przenosi się do Tomaszowa Lubelskiego. Mimo stosunkowo krótkiego pobytu we Frampolu chór pod jego kierownictwem szybko rozwija się pod względem artystycznym wzbogacając swój repertuar.

Chór frampolski

Zdjęcie chórzystów, którzy zbierali się w domu Jana Chojnackiego przy ulicy Janowskiej róg z Cichą, aby tam ćwiczyć swój głos. Był to początek lat 50-siątych XX wielu półwiecze istnienia chóru (dom ten został sprzedany, rozebrany i wywieziony).

Nazwiska osób uwiecznionych na zdjęciu poszczególne rzędy od prawej strony siedzą: Maria Gabryszewska, Bronisława Orlińska, Zofia Korczak, Jadwiga Oszust, Janina Chmiel, Jezierska Bogumiła, Janina Kras z córką, drugi rząd: Maria Jasielska, Stanisława Gabryszewska, Robert Marchewka, Kazimiera Filipowicz, Stanisław Miazga, Jadwiga Halska, Edmund Borzęcki – organista, Maria, Gabryszewska, Stanisław Wach, Jadwiga Wąsek, Jan Krawczyk, • trzeci rząd: Maria Filipowicz, Stanisław Olszyński, Romana Osińska, Antoni Małyszek, Helena Frelas, Stanisław Dubiel, Władysława Bełkowska, Maria Krawczykiewicz, Stanisław Krawczykiewicz, Tadeusz Saj, Jadwiga Miazga, Tadeusz Orliński, Jan Wąsek, czwarty rząd: Janina Świeżawska, Maria Chodaczyńska, Krystyna Wąsek, Irena Wąsek, Janina Zwolak, Maria Miazga, Jadwiga Ciszewska, Zygmunt Karczmarzyk, Bronisława Wąsek, Mieczysław Osmólski, Bogumiła Olszyńska, Ryszard Wąsek, ostatni rząd: Eugeniusz Miazga, Jan Dubiel, Tadeusz Jasielski, Lucjan Strzałka, Stanisław Kapica, Władysław Molenda, Ryszard Szynderski.

Józef Żyszkiewicz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Józef Żyszkiewicz pracował, jako organista po Edmundzie Borzęckim przez 8 lat  w latach 1953 – 1961. W czasie swej pracy we Frampolu udoskonalał brzmienie chóru  i starał się utrzymać jego liczebność i skład na poziomie, jaki zastał przybywając do Frampola. Był dobrym nauczycielem i dyrygentem. Dla urozmaicenia repertuaru chóru wprowadził do jego repertuaru wiele nowych kolęd, pieśni kościelnych jak również piosenek świeckich. Widział potrzebę stałego zasilania chóru w młodych ludzi, aby poprawiać jego brzmienie i aby możliwe było utrzymanie jego działalności na lata przyszłe.

Kolejni proboszczowie i organiści starali się o to, aby frampolski chór rozwijał się  i wzbogacał swój repertuar, następował stały napływ nowych śpiewaków, ale było  i tak, że chór był zbędny, a Ci, którzy przez wiele lat nie szczędząc czasu i sił uczestniczyli  w pracach chóru powinni przestać uczęszczać na próby. Całe szczęście wszystko przemija  i nastąpił czas, że chór znów jest potrzebny i jest mile widziany na wszystkich uroczystościach parafialnych jak i na uroczystościach w innych parafiach i miejscowościach. W roku 1958 kiedy proboszczem parafii Frampol był ksiądz Jan Kozak chór obchodził swe  60-cio lecie istnienia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKopia Chór poł.lat 70-tych

Na powyższym zdjęciu chórzyści:  Lucyna Osmólska, Jan Wąsek, Romuald Miazga, Antoni Małyszek, Stanisław Wach, Tadeusz Saj, Stanisław Miazga, Pulcheria Małyszek, Tadeusz Serocki, Stefan Zalewa, Bogumiła Jezierska, Jadwiga Oszust, Maria Jasielska, Jadwiga Wąsek, Janina Chmiel, Zygmunt Karczmarzyk, Wanda Dudek, Józef Wach, Barbara Gajór, Kazimiera Korczak, Bronisława Wąsek, Jadwiga Ciszewska, Maria Filipowicz, Maria Chodaczyńska, Kazimiera Filipowicz, Jadwiga Miazga, Stanisław Dubiel, Helena Wąsek, Bogumiła Olszyńska, Leokadia Dubiel, Janina Krawczyk, Leokadia Karczmarzyk, Leokadia Dziurżyńska, Barbara Dubiel, Władysława Zalewa, Jan Jasielski. Proboszcz ks. Jan Kozak, wikary Stanisław Chmiel, dominikanin ks. Mateusz Bogucki, organista Jan Cichocki. Zdjęcie wykonane około 1964 roku, w pracach chóru bierze udział ponad 40 osób wtedy jeszcze stosunkowo młodych nic, więc dziwnego, że odnosił sukcesy i był chętnie zapraszany na różnego rodzaju uroczystości kościelne w okolicy. Kolejni organiści, którzy pracowali z chórem parafialnym.

Jan Cichocki.

Cichocki

Jan Cichocki pracuje we Frampolu, jako organista stosunkowo krótko, bo około 4 lat w latach 1961-1965. Po nim w latach 1965-1968 pracuje jeszcze Zygmunt Królik.

 

Tomasz Koper.

Tomasz Koper 1931-1988

Tomasz Koper podejmuje pracę w parafii Frampol 22 maja 1968 i pełni obowiązki organisty przez prawie 20 lat to jest do czasu swej przedwczesnej śmierci 20 lutego 1988 roku. Zamiłowanie do muzyki Tomasz miał od dziecka. Po ukończeniu szkoły podstawowej podejmuje naukę w 6 cio letniej Szkole Muzycznej w Lublinie, którą kończy dopiero w roku 1955 to jest po 8 latach, a to z tego powodu, że w roku 1951, kiedy był w przedostatniej klasie, powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Nie były to lata całkowicie stracone, bo w wojsku został przydzielony do dętej orkiestry pułkowej. Pomagał kapelmistrzowi w prowadzeniu czterogłosowego chóru pułkowego. Po odbyciu służby wojskowej dokończył naukę i 1956 roku otrzymał dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej.  Tomasz Koper kochał swą pracę i był bardzo zaangażowany •w prowadzeniu chóru  i doskonaleniu jego śpiewu. Obdarzony pięknym głosem – baryton, potrafił przyciągać ludzi do pracy w chórze. Potrafił pięknie grać na organach, a gra jego na tym instrumencie sprawiała przyjemność nie tylko jemy, a w szczególności słuchaczom. Potrafił znaleźć wspólny język z ludźmi ciężko pracującymi czy to na roli czy też wykonujących inne zawody i zachęcić ich do ćwiczeń w późnych godzinach wieczornych i nocnych, bo tylko wtedy mogli znaleźć czas na próby.  Pracował nie tylko, jako organista w kościele, ale pracował również z młodzieżą prowadząc chór mieszany w Gminnym Ośrodku Kultury. Tomasz Koper umiera 20 lutego 1988 roku. Pochowany został na miejscowym cmentarzu.

Po śmierci ojca stanowisko organisty obejmuje jego syn, który łączy pracę organisty z pracą nauczyciela muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I –go stopnia w Biłgoraju. W szkole tej uczył przedmiotów teoretycznych i prowadził chór. Piotr Koper, bo o nim mowa studiował w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL oraz był członkiem chóru akademickiego. Podejmując po ojcu obowiązki organisty frampolskiego miał już praktykę w tym zawodzie, ponieważ pracował od 1981 roku, jako organista najpierw w Dzwoli, a następnie w Kocudzy. Tak jak ojciec obdarzony był pięknym głosem i umiejętnością prowadzenia chóru. W roku 1994 Piotr wyjeżdża z Frampola i obejmuje stanowisko organisty w parafii w Dobroń. Nie traci kontaktu z Frampolem i na 100-lecie jego istnienia aktywnie włącza się w organizację i w przebieg w dniu jubileuszu. 75 lecie istnienia chóru.

75-cio lecie chóru

 

 

Chór 02.09.1973-75-lecieZdjęcie wykonane z okazji 75- cio lecia chóru 2 września 1973 roku     Siedzą od lewej: ks. wikary Zeń, proboszcz Jan Kozak, wikary ks. Aleksander Szczygielski, organista Tomasz Koper. Chórzyści od prawej: pierwszy rząd: Zofia Krawczyk, Wanda Ciekanowska, Jadwiga Ciszewska, Jadwiga Miazga, Bronisława Wąsek, Leokadia Dubiel, Janina Chmiel, Jadwiga Wąsek, Pulcheria Małyszek, przed nią mały jeszcze przyszły organista Piotr Koper, drugi rząd od lewej: Stanisława Gabryszewska, Krystyna Sobczak, Jadwiga Oszust, Bogumiła Jezierska, Kazimiera Filipowicz, Bronisława Góra, Maria Chodaczyńska, Maria Filipowicz, Helena Frelas, od prawej: Stefan Zalewa, Antoni Małyszek, Stanisław Korczak, Zygmunt Karczmarzyk, Józef Wąsek, Daniela Dubiel, Stanisław Dubiel, Helena Wąsek, Maria Jasielska, Jan Kapica, Janina Krawczyk, Józef Wach, Jan Wąsek.   W 75-cio lecie swego istnienia chór nadal liczny, ale widać, że coraz starszy wiekiem swych członków. Nie widać wśród chórzystów młodych ludzi. Całe szczęście  w latach dziewięćdziesiątych do chóru coraz częściej zaczną napływać ludzie młodzi  i w wieku średnim, co umożliwi dalszą jego działalność.    Na zdjęciu podczas próby w 1998 roku: Anna Zbrońska, Maria Chodaczyńska,  Bolesław Korczak, Jadwiga Biernat, Jadwiga Cieszewska, Bronisława Góra, Bronisława Wąsek, Pulcheria Małyszek, Tadeusz Saj, Janina Chmiel, Bogumiła  Włodzisław Jasiński, Jan Wąsek.

 

Stulecie chóru frampolskiego.

100-lecuie chóru

Skład chóru w stulecie jego istnienia i ilość przepracowanych w nim lat:

Żyjący chorzyści w jego stulecie

60 lat Wanda Dudek, Kazimiera Filipowicz, Maria Jasielska,                                                        51 lat Jadwiga Biernat, Janina Chmiel, Maria Chodaczyńska, Jadwiga Cieszewska Stanisław Dubiel, Bogumiła Jezierska, Bolesław Korczak, Kazimiera Korczak, Janina Krawczyk, Jadwiga Miazga, Bogumiła Olczyńska, Jadwiga Oszust, Tadeusz Saj, Bronisława Wąsek,                                                                                                                                47 lat Leokadia Dubiel, Bronisława Góra                                                                                       45 lat, Pulcheria Małyszek                                                                                                                   40 lat, Zygmunt Wasilik 40 lat,                                                                                                  Włodzisław Jasiński 25 lat, Jan Świeżawski 23 lat.                                                              Pozostali chórzyści ze stażem od 10 lat do 1 roku w kolejności: Ewa Ficek, Anna Zbrońska, Maria Czerniak, Ryszard Filipowicz, Henryk Mazurek, Anna Dycha, Edward Kaproń, Lucyna Litwiniuk, Monika Mydlak, Anna Padiasek, Krystyna Zalewa, Ks. Jan Radziszewski, Andrzej Cichocki, Tadeusz Kowalik, Władysław Serocki, Bogusław Zalewa, Alicja Domańska, Krystyna Dycha, Urszula Gabryszewska, Marian Krawczyk, Józef Laskowski, Grzegorz Osmólski, Beata Padiasek, Monika Zalewa, Bożena Ciekanowska, Teresa Jasielska, Piotr Jasiński, Danuta Odrzywolska.

Córka organisty frampolskiego Tomasza Kopra Marta Hetman w 2001 roku pisze  i broni pracę magisterską napisaną na zakończenie swoich studiów na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Praca magisterska, którą napisała Marta pod kierownictwem naukowym dr Marii Kaczmarskiej nosi tytuł:                                – „ Działalność chóru parafialnego we Frampolu w latach 1898-1998”, jest odzwierciedleniem dorobku chóru, zaangażowania organistów oraz większości księży proboszczów. W ostatnich latach frampolskim chórem zajmował się Włodzisław Jasiński nie, jako organista, ale społecznie szkolił chórzystów i dyrygował chórem w czasie uroczystości kościelnych we Frampolu jak również w czasie koncertów organizowanych w zaprzyjaźnionych parafiach czy przeglądów. Ponieważ praca chórzystów i dyrygenta przynosiły efekty chór chętnie był zapraszany na różnego rodzaju uroczystości czy imprezy nie tylko kościelne.

Chór Frampolski w 120-lecie swego istnienia.

W dniu dzisiejszym 15 lipca 2018 roku w kościele parafialnym we Frampolu odprawiona została uroczysta suma z okazji dorocznego odpustu poświęconego Matce Bożej Szkaplerznej  oraz 120 rocznicy powstania chóru parafialnego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Polska Organizacja Wojskowa we Frampolu cz.VII i ostatnia

Kończę przedstawianie sylwetek ludzi z Frampola, który w ten czy inny sposób,  większym, czy mniejszym stopniu przyczynili się, swoją działalnością w Polskiej Organizacji Wojskowej do odzyskania Niepodległości. Chciałbym, aby przyszłe pokolenia Frampolaków pamiętały o tych ludziach.

Społeczeństwo Frampola i okolicznych wniosek  na pamiątkę odzyskania Niepodległości postawiło pomnik w miejscu,  w którym stał pomnik poświęcony carowi Aleksandra II – Pomnik Wdzięczności[1].

Na tablicy zamieszczony został następujący napis:

-„Na większą chwałę Serca Pana Jezusa i na pamiątkę odzyskania Ojczyzny. Wzywał Cię naród wzywał Cię lud, gdy mu dokuczał wolności głód, zdobywszy wolność perłę wszech cnót będzie Cię sławił nasz Polski lud. Parafianie frampolscy z wiosek i miasta. 1918″.

Przed tym pomnikiem tak,  jak przed wojną teraz i dzisiaj odbywają się uroczystości z okazji świąt państwowych.

Pomnik wdzięczności 

Warta przy pomniku 12.05.1936 

 Zdjęcia powyższe wykonane zostały w roku 1935 – śmierć Józefa Piłsudskiego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 Oprócz wiadomości, które zawarte były w dokumentach, których skany otrzymałem od pana Zenona Baranowskiego starałem się dodać ze swej strony inne informacje, bądź uzupełnić zdjęciami osób o których pisałem. Nie zawsze zdołałem ustalić powiązania rodzinne osób, jak np. Stanisława Oszusta, nie zdołałem nic ustalić, a to między innymi z tego względu, że ludzi o nazwisku „Oszust”, „Oszustowicz” było bardzo dużo, z tego powodu, po wojnie pozmieniali swoje nazwiska. Przedtem posługiwano się dla ich rozróżnienia na podstawie przydomków – „Stachunio, Kulawy Antek, Siemiczka”, Tadzik Kościów, Kręcony Franek itp.”.

 

 

 Dubiel Franciszek

Franciszek Dubiel

1872-1942

Syn Józefa i Tekli z Banasikowskich małżonków Dubielów.

Niestety niewiele mogę napisać o Franciszku Dubielu i jego działalności w P.O.W. ponieważ jego dokumentów związanych z ubieganiem się o Medal Niepodległości nie widziałem, za to przedstawiam kserokopie dokumentów związanych z jego nadaniem, które zachowały się w zbiorach potomków z tej rodziny.

O dwóch jego synach pisałem: – o Aleksandrze- księdzu,  w roku 2010 na – bilgorajska.com.pl.

Ksiądz Aleksander Dubiel zginął w nieustalonym do tej pory miejscu na terenie Rosji. Jako jeniec radziecki przebywał początkowo w Kozielsku, o czym świadczy list, jaki napisał do swoich bliskich w Lublinie kpt. Michał Hakiel 29 listopada 1939 roku, którym przekazuje ukłony między innymi od ks. Dubiela? Z nieznanych powodów przeniesiony zostaje do obozu w Ostaszkowie, skąd 8 stycznia 1940 roku wysłał kartkę pocztową do swojego ojca, w tym też obozie przebywał, co najmniej do pierwszych dni kwietnia 1940 roku. Na liście wywozowej z obozu w Ostaszkowie nr 019/2 z 7 kwietnia 1940 roku pod poz. 38 znajduje się nazwisko ks. Dubiela. Jeńcy umieszczeni na takiej liście kierowani byli do dyspozycji NKWD w Kalininie – Twer. Zamordowany w kwietniu 1940 r. w Charkowie. Data śmierci nieznana. Prawdopodobnie wszyscy zamordowani zostali pochowani w mogile zbiorowej w okolicy wsi Miednoje .

O synu Franciszku- lotniku pisałem na moim blogu, jeszcze na Onecie 28 maja 2014 roku. Franciszek Dubiel zmarł 6 września 1939 roku w szpitalu w Bochni, do, którego został przewieziony ranny po ostrzelaniu jego samolotu przez ochronę lotniska.

P1040212 modified

Dyplom i legitymacja Franciszka Dubiela:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Monitor Polski nr 140/1938[2]

 

Niderla  Augustyn  ps.  „Rejtan”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 1877

Syn   Józefa   i    Pauliny  zam.  Zamość  ul.  Lipska 17

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowej:

Ż y c i o r y s

Urodziłem się we wsi Białowola, gm. Mokre, pow. zamojskiego, w woje­wództwie lubelskim, dnia 1 stycznia 1877 r. z ojca Józefa i matki Pauliny. Jestem wygnania rzymsko-katolickiego i od roku 1906, tj. od 29 lat żonaty, oraz mam 6-ro dzieci – trzech chłopców i trzy dziewczynki w wieku od lat 28 -10. Jestem stanu włościańskiego i rodzice moi byli bardzo uboczy, żyli i utrzymywali się li tylko z pracy rąk. Ojciec mój zarobkował  pracą po folwarkach jako dozorca. Z tych względów rodzice nie byli w stanie dać mi wykształceni a, lecz dali mi należyte wychowanie do­mowe. Władam biegle językiem polskim w słowie i piśmie. Mając lat 8, już czytałem elementarz polski i książeczkę do nabo­żeństwa, oraz katechizm.  W 8-mym też roku życia przystąpiłem po raz pierwszy do spowiedzi i komunji świętej, i  w ogóle byłem wychowywany moralnie zgodnie z zasadami mojej religji.

Od 8-go roku życia nie używałem prawie żadnych rozrywek ale interesowałem się dziejami historycznemi  Polski. geografią i t.p.

Za zaoszczędzone grosze kupowałem książki .podręczniki naukowe do pisania i działań artymetycznych.  O własnych siłach studjowałem do lat 40 życia wszelkie interesujące mnie zagadnienia z dziedziny historji ojczystej i innych przedmiotów naukowych. Oczywiście czyniłem to w chwilach wolnych od pracy, gdyś przede wszystkiem musia­łem pracować na utrzymanie.  W  24-tym roku życia młodzi i starzy w moim środowisku uważali mnie za człowieka uczonego  i ludność bardzo garnęła się do mnie. Najbardziej pociągającym powodem był fakt, że czytałem literaturę polską i gazety przynoszące wiadomości z pola bitew na dalekim wschodzie, (było to w okresie wojny rosyjsko-japońskiej). Takimi więc od roku 1904-6 stanąłem na czele miejscowego społeczeństwa jako informator obywateli i wówczas udzieliłem pierwszych wiadomości o dążeniach do niepodległości Polski (mieszkałem wtedy we wsi Ruszów gm. Łabunie. pow. Zamojskiego). Od tego czasu zacząłem informować ludność polską o uciskach zaborcy i o potędze dawnej Polski. Tym sposobem w dalszym ciągu zjednałem sobie jeszcze bardziej społeczeństwo polskie i  do tego stopnia, że w każde święto i niedzielę schodzili się do mnie starzy i młodzi ludzie na czytanie książek i gazet.
W międzyczasie zmuszony byłem ze względów życiowych przenieść się z Ruszowa do osady i gminy Frampol, pow. Biłgorajskiego. Poza czytaniem gazet można było przy tej okazji śmiało odśpiewywać pieśni polskie i recytować  wiersze naszych wieszczów. Pamiętam dobrze, że najulubieńszym wierszem ludności był wiersz „Oda do młodości”. Również ludność chciała bardzo słuchać kazania ks. Skargi.
W roku 1905 wstąpiłem do Ochotniczej Straży Ogniowej we Frampolu. Fotografja ogólna tej straży z owego czasu znajduje się w Wojskowym Biurze Historycznem w Warszawie, gdzie wysłałem takową w roku 1932.

 W roku 1915 wstąpiłem do Polskiej Organizacji Wojskowej, która posiadała we Frampolu swój oddział miejscowy. W roku 1918 zostałem mianowany komendantem miejscowym P.O.W. i opiekunem tej organizacji.  Przez cały czas należenia do P.O.W. agitowałem wśród miejscowej i okolicznej ludności i zjednywałem coraz to nowych członków do P.O.W. Również byłem upoważniony do odbierania od nowo wstępujących członków przysięgę na wierność Naszej Ojczyźnie.

W chwili upadku okupacji austryackiej, stanąłem na czole oddziału P.O.W. i rozbrajałem posterunki żandarmerji i oddziałów wojskowych, wypędzając wroga poza granice naszej Ojczyzny.

 W r.  1918 po wypędzeniu okupantów zostałem wybrany jednogłośnie na  Wójta gminy Frampol, gdzie pełniłem obowiązki do roku 1920. Potem na własne żądanie zrezygnowałem ze stanowiska  Wójta gminy Frampol, przenosząc sie do Zamościa. Oprócz tego w r. 1918-20 r. zostałem mianowany przez władze powiatowe Komendantem Straży Obywatelskiej we Frampolu na gminę Frampol. Mając dane do dyspozycji 2 konie wierzchowe i 2 karabiny w roku 1920 w czasie wojny z bolszewikami byłem czynny jako kolporter pism i ulotek, na powiaty zamojski i tomaszowski w celu przejścia wojsk bolszewickich na stronę polską. W wojsku rosyjskim nie służyłem z powodu wysokiego losu, zaś w  polskiem z powodu pełnienia obowiązków Wójta gminy i Komendanta  Straży Obywatelskiej oraz wieku i nieodpowiedniego stanu zdrowia. Jestem odznaczony Medalem Niepodległości, Krzyżem Legjonowym, Krzyżem P.O.W. i  Krzyżem Walecznych. Wiarygodność powyższych danych mogę stwierdzić dokumentami.

 Zamość  dnia 24 marca 1936 r.

Podpis: – Niderla Augustyn „Rejtan”. Zamość dn.11.VIII.36

                                                                                                                                              Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Dudek Paweł -Krasnystaw, Miazga Józef s. Jana komendant oddziału Frampol, Filipowicz Adam – Frampol, Kowalik Leonard wójt gm. Frampol, Oszustowicz Bronisław, Sitarz Franciszek, Wydrych Józef, Pomarański Zygmunt, Strzelecki Zygmunt, Kozakiewicz Józef, Szwajkowski – prezes Sądu, Jasiński Jan –Łabunie, Podobiński Piotr-Lublin, Wojda Antoni –Telatyn, Buczkowska Maria Telatyn, Głogowska Felicja –Folwark Łachowce, Filipowicz Jan –Frampol, Gabryszewski Jakub – Frampol.

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 20.12.1932.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 22.12.1937 w MP nr 293, poz.341[3].

 

 Oszust Andrzej[4] ps. „Pień”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 1896 -1960

 Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

 W miesiącu styczniu 1916 roku wstąpiłem do POW, byłem szeregowcem, od roku 1917 do rozbrojenia okupantów sprawowałem funkcję zbrojmistrza z polecenia komendanta miejscowego zajmowałem się zbieraniem i skupowaniem broni dla POW. Brałem udział w manewrach na Szperówce, Zwierzyńcem i pod Gorajem, a w dniu 28 października  czynny udział brałem w rozbrajaniu okupantów w osadzie Frampol i posterunku żandarmerii w Goraju. Należałem do zaprzysiężonej 5-ki, do szkolenia innych peowiaków  i  ich poglądy na organizację. Po rozbrojeniu okupantów wstąpiłem, jako ochotnik w dniu 1 listopada 1918 roku do nowo tworzących się oddziałów polskich służąc w kompanii Żandarmerii Wojskowej, aż do zwolnienia się  (10.07.1921)

Posiadał: -„ Medal za Wojnę”.

Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Kłos Tadeusz, Miazga Stanisław s. Wacława.

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 25.01.1937.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 21.04.1937 w MP nr 93, poz.128[5].

 

 Oszust  Bronisław[6]  ps. „Lanca”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1895 -1978

Frampol ul. Tkacka 29

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

Urodziłem się dnia 24 grudnia 1895 roku we Frampolu pow. Biłgorajski, województwo Lubelskie. Swoje młodzieńcze lata spędziłem pod opieką swych rodziców mając wychowanie religijne, zaś później rodzice posłali mnie do szkoły powszechnej, którą ukończyłem   z bardzo dobrym wynikiem. Że mój ojciec był bardzo gorliwy rolnik posiadając około 10 morgów ziemi więc i mnie , jako syna najął do pracy. Pracując i pomagając ojcu wówczas zobaczyłem, że Austriackie ułany jadą, ale mnie to nie cieszyło, gdyż chciałem widzieć Wolną Polskę. A wówczas na terenie Frampola zaczęło istnieć P.O.W.  i  tam wstąpiłem, byłem zaprzysiężony dla przyszłej Ojczyzny pracowałem, byłem pobity przez okupantów. A czasie należenia do P.O.W. , to okupanci wywieźli mnie. Należałem, jako członek czynny do P.O.W. Brałem czynny udział w ćwiczeniach P.O.W. , w manewrach w Goraju, pod Szperówką i Zwierzyńcem. Brałem czynny udział w proteście Brzeskim i jak nadmieniłem w rozbrajaniu  okupantów. Wstąpiłem do Wojska Polskiego, jako  ochotnik, a po odbyciu służby 2 i ½ roku zostałem zwolniony.

Podpisał Bronisław Oszust

Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Józef Miazga , Józef Wydrych St. sierż. 36 pp. Warszawa, Bolesław Jasiński-Zakłady Elektroniczne Warszawa, Bolesław Wąsek Frampol, Andrzej Oszust, Paulin Dudek, Robert Strużak-insp. Janów Lubelski, Stanisław Oszust s Mateusza –Frampol, Stanisław  Chodaczyński, Jan Miazga, Lucjan Miazga, Ludwik Witold.

Dla przypomnienia fragment tekstu Niderli Augustyna przekazanego  do Wojskowego Biura Historycznego:

-„Żandarmi okupacyjni zaaresztowali dwóch członków z POW.  Oszustowicza Bronisława i Wąska Bolesława[7]. Niderla nie namyślając się długo zobaczył trąbkę strażacką wiszącą na ścianie szopy strażackiej, dał rozkaz koledze z POW. oblecieć ulicami miasta i trąbić jak na pożar, żeby się zlecieli ludzie z okolicy, tak też się stało, że kiedy tłum się zleciał POW. miało wielką siłę. Niderla Augustyn dając natychmiastowy rozkaz szturmować budynek gdzie mieścił się posterunek. Zostały powybijane wszystkie okna i wszystkie drzwi wyłamane, żandarmi ustąpili i oddali aresztowanych. Zabitych nie było, lekko ranny Oszustowicz Bronisław – aresztowany. Od tej chwili zaczęło napływać coraz więcej członków. Organizacja była silna, licząca około 120 członków. Cała Straż Ochotnicza przeszła do POW., chociaż dalej nadal była strażą”.

Brak informacji o tym, czy został uhonorowany Medalem Niepodległości.

Na kwestionariuszu adnotacja: Brak dokumentów.

 

Oszust Franciszek[8] ps. „Orzech” 

Franciszek Oszust

1897 – 1963

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

Urodziłem się 4 października  1897 we Frampolu, dziecięce lata spędziłem pod opieką rodziców, a w 10 roku życia zacząłem uczęszczać do szkoły powszechnej rosyjskiej we Frampolu. Po ukończeniu pomagałem rodzicom na roli oraz pracy domowej w tkactwie. W roku 1914 nastała wojna światowa, wkroczyły do nas wojska austriackie, ja mając niemiłe oko na okupantów. Byłem bardzo dokuczliwy, przez co zostałem w dniu 8 września 1914 roku internowany i wywieziony do Wiednia. Zbiegiem okoliczności po 3 letniej niewoli udało mi się uciec i 8 września 1917 roku powrócić do naszej miejscowości. Zaraz dowiedziałem się, że we Frampolu istnieje P.O.W. , natychmiast wstąpiłem, ażeby stałą przeszkodą w okupacji naszej Ojczyzny. Wszelkimi sposobami utrudniałem okupantom wywożenie zboża, również dodawałem otuchy swoim kolegom, że wkrótce nastąpi, że Ojczyzna będzie wolna i to przy końcu października 1918 roku zbrojnie wystąpiłem przeciwko posterunkowi żandarmerii we Frampolu rozbrajając ich, a broń zabrałem dla użytku, do rozbrojenia innego posterunku okupant.
Po rozbrojeniu upantów w dniu 4 listopada wstąpiłem do tworzącego się 35 pp. W Zamościu, w którym przesłużyłem do ukończenia wojny Polsko – Bolszewickiej do roku 1921. Po zwolnieniu się z armii polskiej otrzymałem zagon pola od rodziców i samodzielnie do obecnej pory na nim pracuję.

Był ranny w bitwie pod Łużnicem  8 czerwca 1919.

Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Chodaczyński Stanisław, Miazga Józef, Wąsek Bolesław, Strużak Robert.

Wniosek o przyznanie Medalu Niepodległości pozytywnie zaopiniowany przez Okręgową Komisję Odznaczeniową Związku Peowiaków w Lublinie, a Zarząd Związku Peowiaków w Lublinie przychylił się do wniosku 26.10.1936 roku.

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 19.04.1937.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 8.11.1937 w MP nr 259, poz.409[9].

 

Oszust Stanisław [10]  ps. „Czapla”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1900 – 

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

W dniu 10 marca 1917 roku wstąpiłem  do POW we Frampolu, jako zaprzysiężony pełniłem funkcję szeregowego. Wszelkie ćwiczenia odbywałem uczciwie w P.O.W. Brałem czynny udział w proteście Brzeskim, w rozbrojeniu okupanta. Po rozbrojeniu okupantów  w dniu  3 listopada 1918 roku wstąpiłem jako ochotnik do tworzącej się Armii Polskiej i zostałem przydzielony do 35 pp. ,  później przydzielony do 23 pp., z którego to pułku po ukończonej wojnie Polsko – Bolszewickiej zostałem zwolniony. Lecz nie długo trwało moje zwolnienie – bo trzeba było pójść i odeprzeć wroga z Górnego Śląska i tam jako ochotnik walczyłem z Niemcami. Po zakończeniu powstania powróciłem do domu, gdzie do obecnej pory pracuję dla dobra ojczyzny i jej sławy.

Zaprzysiężony członek organizacji w P.O.W. pełnił funkcję szeregowca, jego bezpośrednim przełożonym był Robert Strużak, a Komendantem Obwodu był Józef Miazga.  Do wojska jako ochotnik wstąpił bezpośrednio po mobilizacji  P.O.W.  i służył od 4.11.1918 do stycznia 1922 w 23 pułku piechoty.Był ranny w prawą nogę w wojnie z bolszewikami 21 lipca 1920 roku,  w walce pod Styrem.

Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Franciszek Oszust, Stanisław Chodaczyński.

Otrzymał Medal Niepodległości zarządzeniem Prezydenta RP z 21.04.1937 r. Ogłoszone
w Monitorze Polskim  nr 93 z dnia 23.04.1937, poz. 128.[11].

 

Siemczyk Józef  ps. „Bagnet”[12].

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1901- 1997

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

 Urodziłem się 19 marca 1901 roku we Frampolu. Dziecięce lata spędziłem w domu pod opieką rodziców, mając 10 lat zacząłem uczęszczać do szkoły powszechnej we Frampolu, a po ukończeniu takowej, na dalsze kształcenie nie mogłem sobie pozwolić ponieważ pochodzę z  niezamożnej rodziny i nadal pozostałem w domu jako małoletni, wówczas wybuchła wojna europejska. Ja jako młody chłopak przyglądałem się różnym wojskom, podobały mi się szable, karabiny…. Zacząłem wyrabiać z drzewna i tworzyć armię chłopaków.  Na początku roku 1917  zaciekawiło mnie po co starsi, a nawet  i w tym samym wieku chłopcy chodzą poza miasto do 2 wiorst, więc i ja tam po kryjomu dotarłem i zauważyłem, że się bawią  z różnymi karabinami i odbywają różne ćwiczenia. Więc zapragnąłem i ja być takim żołnierzem, nie zwlekając ani godziny zgłosiłem się u miejscowego Komendanta[13] o  przyjecie mnie do tego oddziału. Nie trwało to długo , natychmiast zostałem zaprzysiężony i przydzielony do ćwiczącego się oddziału, także dowiedziałem się, że się nazywa P.O.W.

W P.O.W. gorliwie i sumiennie spełniałem wszystkie rozkazy, odbywałem wszelkie ćwiczenia, brałem czynny udział w proteście Brzeskim w rozbrojeniu okupantów, a po rozbrojeniu wstąpiłem jako ochotnik w dniu 6 listopada 1918 roku do tworzącego się 35 pp. WP w Zamościu, biorąc czynny udział  w wojnie z Bolszewikami, po zakończeniu wojny w grudniu zostałem zwolniony z wojska jako młody, a dalszą służbę w WP odbyłem od 1922 do1923 r. w stopniu plutonowego.

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 22.02.1937.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 05.08.1937 w MP nr 178, poz.294[14].

 

Strużak Robert     ps. „Kiliński”.

R.Strużak 16.02.1917 Frampol —

1897 –

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

Urodzony jestem we Frampolu powiatu Biłgorajskiego w dniu 7 czerwca  1897 r. Ukończyłem wyższy kurs Administracji Komunalnej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie i od roku 1915 pracuję w samorządzie gospodarczym terytorialnym. W roku 1916 wstąpiłem do organizacji: -„Polska Organizacja Wojskowa” we Frampolu pod pseudonimem „Kiliński” wkrótce mianowany zostałem Komendantem miejscowym po zorganizowaniu oddziału  około 30 ludzi i pełniłem tam służbę do 4 listopada 1918 roku, tj. do czasu rozbrojeniu miejscowego posterunku żandarmerii we Frampolu i wstąpiłem z oddziałem do 35 pp. W Zamościu. W czasie służby  w P.O.W. załatwiałem wszystkie rozkazy otrzymywane od Komendanta Powiatowego Ob. Stefana Pomianowskiego, organizowałem oddziały w Radzięcinie gm. Goraj i w Kocudzy gmina Kocudza, przewoziłem nielegalną bibułę i komunikaty z Zamościa pokrywając wydatki własnym kosztem i rozdawałem je członkom P.O.W, sołtysom, radnym itp. Ukrywałem dwóch legionistów uciekających ze Szczypiórna? przed aresztowaniem przez żandarmów austriackich, dostarczając im własne cywilne ubranie, pieniądze na drogę oraz fałszywych legitymacji, które sam sfałszowałem. Jeden nazwiskiem Górski, a drugi nie pamiętam. W roku 1918 urządziłem manifestację Brzeską we Frampolu, zrewoltowałem tłumy i skłoniłem, aby nie oddawano zboża okupantowi. Za to zostałem aresztowany i oddany pod sąd wojenny C K w Zamościu oraz  zwolniony ostałem z posady sekretarza gminy Kocudza i oddany pod nadzór żandarmerii. Sprawę rozmyślnie przewlekałem i dzięki temu nie skończyła się przed rozbrojeniem armii austriackiej, a ja uniknąłem kary śmierci za zbrodnie stanu. Aresztowanych przez żandarmów w 1918 roku kolegów z P.O.W. Ob. Bolesława Wąska i Bronisława Oszusta przy pomocy podburzonego tłumu bez rozlewu krwi zdołałem zmusić żandarmów do wypuszczenia na wolność i w październiku 1918 roku bez nakazu rozbroiłem przy pomocy swoich ludzi Posterunek Żandarmerii we Frampolu zabierając 17 karabinów, skrzynkę amunicji, koce …… i dwa wierzchowe konie, które oddałem porucznikowi Tomaszewskiemu w Szczebrzeszynie, a w zdobyte karabiny uzbroiłem swój oddział i wysłałem na pomoc do Zamościa do rozbrojenia 30 pp. Austriackiej. Następnie zaopatrzywszy pozostałych ludzi z oddziału za własne pieniądze pojechałem
z nimi do 35 pp.  WP w Zamościu i odbyłem służbę na froncie Białoruskim. Będąc w Zamościu w początku 1919 roku brałem udział , jako dowódca plutonu pod rozkazami śp. Majora Lisa-Kuli w tłumieniu buntu czerwonej gwardii. Świadkiem może być Ob. porucznik Madejczyk ówczesny Komendant Powiatowy Żandarmerii Wojskowej w Zamościu. Obecnie pracuje w Związku Strzelców jako powiatowy skarbnik, w komitecie FON, jako Sekretarz, w komitecie Funduszu Pracy, jako sekretarz i innych.

Janów  Lub.                                 Robert Strużak

Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

ks. Kanonik Sadłowski- b. proboszcz w Frampolu obecnie w Turobinie pow. Krasnostawski. Erazm Miazga b. wójt gminy Frampol zamieszkały we Frampolu. Zygmunt Strzelecki b. Sędzia Pokoju we Frampolu obecnie zamieszkały w Warszawie ul. Prusa XI A 16 B m 7a. Stanisław Miazga zamieszkały we Frampolu i wszyscy inni mieszkańcy osady Frampol.

Wniosek o Krzyż Niepodległości.

Posiadane odznaczenia : Medal Niepodległości  MP 48/1932[15], Krzyż POW, Krzyż Legionów, Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Medal  za Wojnę, Medal  za 10-cio lecie Odzyskania Niepodległości.

 

 

Śliwiński Aleksander

1880 –                                                                                    Pieczątka. Brak podstaw.2287

Do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości w Warszawie Al. Ujazdowskie 1.

Aleksandra  Śliwińskiego s. Wojciecha zam. we Frampolu pow. Biłgoraj.

Prośba

Niniejszym  proszę łaskawie o przyznanie mi odznaczenia za moją pracę Niepodległościową w latach 1904-6 r.

Urodziłem się we Frampolu w m. lutym 1880 r. Ukończyłem miejscową szkołę powszechną, a następnie nauczyłem się garncarstwa i już od młodych lat pracowałem w tym  zawodzie. W roku 1904 wstąpiłem we Frampolu, jako członek zaprzysiężony do tajnej Organizacji Niepodległościowej założonej przez p. Moskalewskiego Stanisława ówczesnego pracownika Ordynacji Zamojskiej, a później Wojewodę Lubelskiego. Praca w tej organizacji biegła w dwóch kierunkach: 1. Uświadamianie narodowe i wykuwanie silnych charakterów, z oddaniem życia i mienia walczyły o wolność uciemiężonego narodu, 2. Robota sabotażowa i stałe nękanie nienawistnego zaborcy. Działalnością tej organizacji kierowali: p. Moskalewski Stanisław i  p. Kwiatkowski, który po odzyskaniu Niepodległości był inspektorem Wojewódzkim P.Z.U.W. w Lublinie, a obecnie zdaję się piastuje ten sam urząd w Brześciu n. Bugiem.

Zebrania konspiracyjne odbywały się w lasach, bądź to na cmentarzu grzebalnym lub w prywatnych domach. Kierownikiem oddziału we Frampolu był Leon Maciurzyński, obecnie zamieszkały w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 45. Na zebraniach panowie Moskalewski, Kwiatkowski i inni wygłaszali odczyty o wielkich wodzach polskich, o świetnych dziejach Narodu Polskiego, wpajając w nas dumę narodową urabiając nas na silnych, odważnych i gotowych na wszelkie poświecenia, by zrzucić jarzmo niewoli. Gdy w 1904 r. otrzymaliśmy polecenie zwierzchnich władz organizacyjnych, że chwila jest ważna, że trzeba przygotować się do możliwego objęcia władzy w swe ręce przeprowadziliśmy w swej organizacji zebranie przedwyborcze, na którym przydzielono poszczególne funkcje urzędowe osobom z pośród członków organizacji, a następnie za naszą agitację odbyło się jawne zebranie gminne, na którym przeprowadziliśmy wybory funkcjonariuszów zarządu gminnego jak: – wójta, sekretarza, sołtysów i innych i przeprowadziliśmy uchwałę, że urzędowanie ma się odbywać w języku polskim. Protokół z tegoż zebrania został sporządzony w j. polskim i załączony do akt uchwał zebrań gminnych. Ten śmiały czyn spotkał się z represją zaborcy, bo do miasteczka naszego wtargnęła „sotnia” kozaków wraz z naczelnikiem powiatu, chcąc nas pod grozą szabel i dzid zmusić do zrzeczenia się tej uchwały.

Myśmy jednak twardo stali przy swoi. Naczelnik powiatu uchylił naszą uchwałę, to my wnieśliśmy odwołanie od jego decyzji do gubernatora i przedłożyliśmy naczelnikowi dowód urzędu pocztowego o wniesieniu odwołania do gubernatora, naczelnik pieniąc się ze złości i odgrażając odjechał jak niepyszny ze swoimi „mołojcami”. W życiu organizacji brałem zawsze czynny udział i posłusznie spełniałem polecenia władz organizacyjnych kolportując pisemka i broszury polityczne, jak „Polak”, „Ziemia Chełmska” i innych, uczęszczałem stale na wszystkie zbiórki i zebrania, brałem czynny udział w robocie sabotażowej i innej pracy. Podczas wyżej wymienionego zebrania gminnego pełniłem funkcję strażnika – wartownika. W chwilach gorących zawsze stawałem  gotów na wszystko.

Prawdziwość podanych faktów stwierdzam własnoręcznym podpisem. Aleksander Śliwiński Frampol dn. 28.XII.1937.

My niżej podpisani, jako członkowie tajnej Organizacji Niepodległościowej w latach 1904-6, własnoręcznym podpisem stwierdzamy wiarygodność wyżej przytoczonych faktów.

Aleksander Śliwiński                                                    Frampol 28. XII.1937 r.

My niżej podpisani, jako członkowie tajnej Organizacji Niepodległościowej w latach 1904-6, własnoręcznym podpisem stwierdzamy wiarygodność wyżej przytoczonych faktów.

Paulin Jasiński, Józef Filipowicz, Władysław Miazga, Adam Filipowicz, Leonard Kras, Wacław Miazga.

Własnoręczność podpisów/w stwierdził Wójt Gminy Frampol Jan Dziuba. Frampol, dnia 29.XII.1937 r.

 

Wąsek Bolesław[16]ps. „Sęp”.

Bolesław Wąsek senior

1897- 1943

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo – niepodległościowej:

Urodziłem się dnia 23 lipca 1897 roku we Frampolu powiatu biłgorajskiego. Dzieciństwo spędziłem pod opieką rodziców, a w dziesiątym roku życia rodzice posłali mnie do szkoły powszechnej we Frampolu, po ukończeniu takowej prywatnie przygotowywałem się do gimnazjum w zakresie 4 –klas i na tem swoją naukę zakończyłem, ponieważ w roku 1914 wybuchła wojna światowa i mój ojciec został zabrany do armii rosyjskiej. Więc ja jako najstarszy z rodzeństwa musiałem pozostać w domu i ogarnąć opieką swoją młodsze rodzeństwo borykając się z życiem materialnie, gdyż moi rodzice byli niezamożni i małorolni. Czując się pokrzywdzonym , że ojciec mój został zabrany przez moskali do armii rosyjskiej, więc z chwilą założenia organizacji POW we Frampolu , a mając to na względzie i czując się pokrzywdzonym , że Ojczyzna nasza już dosyć jest okuta w kajdany wstąpiłem do POW, ażeby w jakiś sposób zaszkodzić okupantowi. Wciągnięty zostałem do organizacji w dniu 4 marca 1916 roku, brałem czynny udział we wszystkich ćwiczeniach i manewrach w Szperówce, Zwierzyńcu i pod Gorajem, brałem jawnie świadomy protest i manifestację Brzeską oraz czynny udział w rozbrajaniu Austriaków. Byłem aresztowany przez żandarmów austriackich , za jawną działalność w P.O.W.  na szkodę okupantów, a po rozbrojeniu okupantów wstąpiłem do nowo tworzącej się Armii Polskiej, jako ochotnik do 35 pp. , w którym przebyłem do zwolnienia do domu po ukończeniu wojny Polsko –Bolszewickiej. A w czasie od roku 1915 do roku 1920 pracowałem w kółku dramatycznym, na rzecz instytucji społecznych – dla powstałego z niewoli Państwa Polskiego.

Bezpośrednim przełożonym Bolesława Wąska w POW był Robert Strużak, Komendantem był Józef Miazga, Bolesław w organizacji pełnił funkcję sekcyjnego.                                          W czasie wojny Polsko-Bolszewickiej brał udział w bitwie nad Styrem.

 Świadkowie ,którzy mogą stwierdzić działalność niepodległościową:

Miazga Józef, Strużak Robert, Oszust Franciszek, Chodaczyński Stanisław.

Okręgowa Komisja Odznaczeniowa Peowiaków w Lublinie postawiła wniosek o nadanie Krzyża Niepodległości 24 października 1936 roku.

Zarządzeniem Prezydenta Rzplitej[17]  z dnia 8 listopada 1937 roku otrzymał Medal Niepodległości
MP 259. Poz. 409 z 10 listopada 1937 r.

Zamieszkały we Frampolu przy ul. Butlerowskiej 12[18].

Witold Ludwik  PS.”Miecz”

murarz Frampol ul. Przemysłowa 17

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo – niepodległościowej:

W miesiącu marcu 1917 roku wstąpiłem do POW we Frampolu, brałem czynny udział w wszystkich ćwiczeniach, w rozbrojeniu okupantów, w Proteście Brzeskim oraz wywożeniu zboża  przez okupantów  wracając zboże z powrotem gospodarzom, stale byłem ścigany przez okupantów za powyższe wzmianki, za które byłem  niejednokrotnie przez żandarmów pobitym, po rozbrojeniu okupantów wstąpiłem do Polskiej Żandarmerii  Wojskowej, w której przebyłem  przez 6 miesięcy  jako ochotnik. Po 6 miesiącach zostałem przez Komisję Lekarską zwolniony z żandarmerii, jako nienadający się do służby.

 Świadkowie ,którzy mogą stwierdzić działalność niepodległościową:

Stanisław Oszust s. Mateusza Frampol, Augustyn Niderla Zamość ul. Lipska 17

Zarząd Okręgu Związku Peowiaków w Lublinie do wniosku okręgowej komisji  przychyla się dnia 28 grudnia 1937 . Podpisał Prezes  St. Lelek

Odrzucono na posiedzeniu Komitetu z dn. 26.06.1938 protokół posiedzenia nr  131.

 

Wydrych Józef PS. ”Paw”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1900 -?

  1. Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowej:

Urodziłem się dn. 8.III.1900 r. w osadzie Frampol ,pow.  Biłgoraj, woj. Lubelskie  z ojca Pawła i matki Teofili z Poterańskich  małż. Wydrychów. Ukończyłem 4 klasy szkoły ludowe rosyjskiej, w os. Frampol w 1914 r.  Zamieszkiwałem stale przy rodzicach.

W roku 1915 –gdy armia austryacka wycofała się za granice b. Kongresówki i wojska  rosyjskie poszły do Karpat zaczęła  się agitacja do organizowania się celem dania rękojmi Legionistom walczącym po stronie Austrii. Zapisałem się dnia 2 marca 1915 roku. Kilka miesięcy siedzieliśmy  prawie bezczynnie, dopiero w lipcu 1915 r., gdy wojska rosyjskie wycofały się z Galicji i przyszli austryjacy zaczęła się organizacja rozwijać,  lecz praca szła bardzo ciężko, gdyż w zakątkach gdzie zamieszkiwałem była straszna ciemnota, więc bardzo ostrożnie musieliśmy działać z obawy przed denuncjacją. Członków miejscowych było zaledwie 3-ch. Dopiero w marcu 1916 r. zostałem wydelegowanym do Lublina na 4-ro tygodniowy  kurs instruktorski- organizatorów POW. Kurs ten trwał około 3-ch tygodni  i musiał być w  przyśpieszonym tempie  zakończony egzaminami w  nocy , gdyż zaczęły się prześladowania żandarmów C K musieliśmy z Lublina uciekać, każdy w swoją stronę po otrzymaniu instrukcji od Kmdta Kursu ob. Piotra Osmólskiego urzędującego przy ul. Namiestnikowskiej 8. ,kur 3 odbywał się  w gmachu czytelni Społecznej przy ul.  Dominikańskiej 3.  Z  Lublina do mojej miejscowości oddalonej 0,70 wiorst uciekałem pieszo i tylko nocami aby się nie natknąć na żandarmów i nie  byś aresztowanym ,gdyż żadnych dowodów osobistych nie posiadałem, ani też przepustki jakie obowiązywały nawet przy udawaniu się z gminy do gminy innej. Po  powrocie do domu,(gdzie wszystkim było wiadomo, że byłem na kursie straży ogniowej w Lublinie) zacząłem wraz z ob. Strzeleckim – Sędzią Pokoju we Frampolu ostrożnie uświadamiać młodzież zaciągając ją w pierwszym rzędzie, jako niby nowoprzybyłych z kursu pożarnictwa, do straży ogniowej ochotniczej, pomału wciągać do P.O.W. W miasteczku istniała w tym czasie straż ogniowa składająca się z mężczyzn starszych. Młodzież więc była zaciągana do oddziału II-go, którego ja byłem komendantem, aby mieć  możność pomału poznać ludzi i mając pewien wpływ powoli uczynić z nich członków czynnych POW.W tym samym czasie został zawiązany wydział Narodowy do którego należeli w pierwszym rzędzie obywatele nie wykluczając i młodzieży. Z tego źródła czerpaliśmy również materiał do POW. , Starszych, jako członków honorowych, zaś młodzież, jako członków czynnych. Po pewnym czasie miałem 48-miu członków czynnych POW zaprzysiężonych i wszyscy należeli do straży ogniowej, z którymi , regularnie co niedziela były przeprowadzane ćwiczenia oficjalnie częściowo z narzędziami, częściowo musztra bez broni, zaś 2 lub 3 razy tygodniowo w nocy w lasach ćwiczenia musztry z bronią i ćwiczenia polowe. Ponieważ wójt gminy Erazm Miazga i sekretarz gm. Ob. Różycki Roman byli członkami honorowymi POW w roku 1916 -1917 wyrobili mi posadę milicjanta w gminie, którym byłem do 1.XI.1917, poczem otrzymałem posadę pomocnika  sekretarza w tejże gminie, gdzie pracowałem do dnia 1.XI.1918 tj. do czasu mobilizacji P.O.W., a to z tego powodu by mieć pewne utrzymanie mając posadę i możność większą działania w organizacji. W sierpniu 1917 r. na rozkaz Komendanta VIII Okręgu P.O.W. ob. Lelka Sowy odbyły się ćwiczenia polowe w lasach hr.  Zamojskiego w  Zwierzyńcu Lubelskim, kilka obwodów to: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego w czasach austriackich żandarmów i urzędników. Po  ćwiczeniach tych  zaczęło się prześladowanie przez żandarmerię i wtedy zostałem aresztowany wraz z kilkoma  innymi członkami POW rzekomo niby chcieli nas wysłać  na roboty jakieś do Kozienic, jednak dzięki ostrej interwencji miejscowego Komendanta Posterunku Werbunkowego Legionistów Polskich sierż.  Ziębolewski u komendanta post. Żandarmerii, gdzie oświadczył tenże sierż. Ziębolewski, że jesteśmy zaciągnięci , jako legioniści i czekamy na karty powołania, zostaliśmy z aresztu zwolnieni. Praca nasza stała się jednak uciążliwa, lecz nie ustawała. W tym czasie również zorganizowaliśmy koło amatorskie, które było inicjatorem  i organizatorem zaś reżyserem Kmdt. Grupy Ob. „Kmicic” Miazga Józef. Dochód z teatru był oficjalnie przeznaczony na rewizyta przeciwpożarowe, zaś nieoficjalnie pieniądze szły na rzecz POW, a w szczególności na zakup karabinów i amunicji oraz krótkiej broni palnej dla peowiaków, którą można było nabyć u chłopów na wsiach, tak, że każdy z członków POW posiadał własny karabin i mógł w każdej chwili stanąć z bronią w ręku do walki. Ponadto na rozjazdy instruktorów i kurierów, z czego, ja osobiście kilka razy jeździłem do Leżajska w Galicji do gimnazjum, gdzie miałem kolegów i tam została utworzona komenda miejscowa POW na podstawie moich instrukcji i wcielone później do komendy w Przeworsku.                                              Pocztę konspiracyjną osiadałem w swoim ręku osobiście jako komendant poczty. Otrzymywałem komunikaty P.O.W, Rządu, ob. Ursusa, ob. Pomarańskiego Zygmunta w księgarni w Zamościu rozdawałem nie tylko członkom POW, lecz także w czasie nabożeństwa w kościele każdej niedzieli chłopom ze wsi i obywatelstwu miejscowemu wkładałem niewidocznie do kieszeni  korzystając
z dużego natłoku, tak, że bardzo wielu posiadało wiadomości nielegalne, lecz nie wiedzieli skąd i w jaki sposób im się dostawało. W marcu 1918 r. po traktacie Brzeskim, ponieważ zamojskie zostało przydzielone do Chełmszczyzny, a wtem i moja gmina i oddane przez Austriaków Ukraińcom , zaczął się ruch ogólny i wiece protestacyjne. Ponieważ  żandarmi nie dopuszczali do zebrań stoczyliśmy z miejscowym posterunkiem walkę otwartą. Przede wszystkim odebraliśmy kilkaset korcy zarekwirowanego przez Austriaków zboża. Wiozących na podwodach zboże chłopów z sąsiedniej  gminy Goraj do stacji  kolejowej Zwierzyniec przez Frampol nie puściliśmy podburzając tłum, aby zboże zabrał, co też się stało. Podczas tego ruchu zostało kilku peowiaków aresztowanych przez żandarmów, których w gminie było 12-stu plus 10-ciu landszturmistów. Podburzony tłum ruszył na posterunek, gdzie po wyłamaniu całego ogrodzenia domu powybijano wszystkie szyby w oknach posterunku, rozbito areszt i wypuszczono aresztantów. Cały pluton peowiaków był w ostrem pogotowiu ukryty za domami, aby z chwilą użycia broni przez żandarmów do tłumu, zaatakować i rozbroić  żandarmów ponieważ ci ostatni zachowywali się spokojnie wobec tego nie doszło i z naszej strony do użycia broni.  W kilka dni po tym przyjechał z Zamościa „Kreis Komendant Ober Fischer” i zarządził zebranie gminne celem wyjaśnienia zajść , wzywał by zwrócono zabrane im zarekwirowane zboże mówiąc:          – „ o ile nie oddacie tego coście zabrali z pod opieki żandarmów dobrowolnie, użyjemy siły, gdyż mam do dyspozycji wojsko broń i armaty”,                                                                          na co otrzymał wręcz odpowiedź:                                                                                                      – „wy macie  armaty i puste żołądki my mamy chleb i zdrowe pięści, więc się nie damy”,        poczem rozeszli się zebrani do domów, zaś komendant powiatu  odjechał grożąc karami. Jednak na tym się skończyło. Zaś komendant posterunku żandarmerii zaczął nas strasznie śledzić i prześladować, nocami przeprowadzając rewizje po domach, lecz nic nie mógł znaleźć. W niedługim czasie, bo w sierpniu został zastrzelony na górze pod Szczebrzeszynem, gdy  wracał z Komendy Powiatu i od tego czasu prześladowanie nas ucichło, gdyż  nawet nocą żandarmi nie wychodzili na miasto i żadne patrole. Mieliśmy więc możliwość spokojnego przeprowadzania ćwiczeń i szkolenia się z bronią. W nocy z ½ listopada 1918 r. zostało zarządzone ostre pogotowie peowiaków , rano o godz. 6-tej dn.  2-go rozbroiliśmy miejscowy posterunek żandarmerii wystawiając pluton w sile **[19]48 ludzi uzbrojonych pod dowództwem moim, jako komendanta miejscowego i komendanta Grupy ob. „Kmicica”, cały majątek i magazyny oraz 2 konie wierzchowe Polskiej Siły Zbrojnej. Tegoż samego dnia rozbroiliśmy żandarmów sąsiedniego posterunku w Goraju, obsadziliśmy posterunki peowiakami, wprowadzając ład i porządek. Wieczorem tegoż dnia zostałem wyznaczony z 8-ma ludźmi, jako  konwój, do eskortowania rozbrojonych żandarmów do st. kol. Zwierzyniec  skąd pociągiem mieli odjechać w swoje strony rodzinne. W  Zwierzyńcu zameldowałem się u komendanta  miejscowego  ob. Pawłowskiego Tadeusza (obecnie por. względnie kpt. służby czynnej)  i intendenta P.O.W. ob. Stelmaszczuka Eugeniusza, który prowadził magazyny żywnościowe odebrane  Austriakom po rozbrojeniu w Zwierzyńcu. Tam po nawiązaniu  łączności i porozumieniu się co dalej czynić, pobrałem  prowiant na cały stan plutonu na 3 dni i wróciłem do  swojej komendy.

Dnia  3-go otrzymałem rozkaz udania się z częścią plutonu na mobilizację do Zamościa, zaś druga połowa  oddziału  pod dowództwem Kmdta  Grupy Kmicica została na miejscu  jako  Straż  Bezpieczeństwa Publicznego wzgl. żandarmeria polska, czyli:  ja   do Zamościa przyprowadziłem jako Komendant Miejscowy   POW pół pluton 24-ch  ludzi i tyleż zostało na miejscu. Odjeżdżający mój pół pluton do Zamościa pod moim osobistym dowództwem furmankami, ludność całego miasteczka i pobliskich wiosek wraz z orkiestrą strażacką, po uprzednim  nabożeństwie w Kościele miejscowym parafialnym odprawionym przez proboszcza  ks. Sadłowskiego i udzielonym błogosławieństwie  odprowadziła 4 km. za  miasto, żegnając nas owacyjnie, co może być dziś stwierdzone przez  wszystkich mieszkańców Frampola. W Zamościu utworzono z nas I kompanię Wojsk Polskich.
Ja zostałem zatwierdzony jako sekcyjny w   II-gim plutonie. Poczem w kilka wybierano dwa plutony z   całej kompanii na ochotnika na front, z  czego  jeden pluton miał iść  pod Rawę Ruską  zaś drugi pluton  pod Włodzimierz Wołyński. Ja zgłosiłem się na ochotnika  do plutonu odchodzącego pod Włodzimierz pod d-twem ppor. Stankiewicza  z-cy  pchor.  Stelmaszczuka  Eugeniusza. W drodze po przybyciu do Hrubieszowa został pluton nasz zatrzymany i wcielony do kompanii  Hrubieszowskiej, którą dowodził  kpt. Zborowski, po oczyszczeniu z band ukraińskich  Hrubieszowa i Uściługa dotarliśmy do Włodzimierza Wołyńskiego gdzie po wypędzeniu Ukraińców  wcieleni zostaliśmy do grupy D-twa wojskowego Mjra  Bończy  jako grupa szturmowa, która w grudniu została wcieloną, a właśnie z niej  na początku  powstał baon szturmowy wówczas.  Od tego czasu do chwili  obecnej bez przerwy służę czynnie w W.P  nadmienić muszę iż z całego plutonu ja jedynie ja  jechałem na ochotnika na  front, zaś reszta peowiaków zawiodła mnie, gdyż pozostawszy  w  Zamościu w kadrze . Inni  poza mną oraz  część pozostała  w gminie z Kmdtem grupy jako straż obywatelska w kilka tygodni  po mobilizacji byli prawie wszyscy w domu nie wiem z jakiego  powodu. Wobec  tego faktu nie starałem się ani dla jednego o krzyż P.O.W. i żaden z nich dotychczas  nie posiada, gdyż w bieżącym roku będąc  na urlopie stwierdziłem**[20]

Wydrych Józef St. sierż.

Został odznaczony zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1931 roku Medalem Niepodległości  MP 48/1932.

Krzyż Niepodległości otrzymał zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1933 roku MP 23/1934[21].

Ponadto był wyróżniony: Krzyż P.O.W, Krzyż frontu Litewsko-Białoruskiego, Medal za Wojnę, Medal 10-lecia Niepodległości.

Zalewa Bernard [22]  PS. „Sokołówka”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1896 – 1983

Frampol ul. Ogrodowa nr 10

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

Urodziłem się dnia  20.VIII.1896 roku we Frampolu . Dziecięce lata spędziłem pod opieką  rodziców. Później uczęszczałem do szkoły powszechnej. Po ukończeniu takowej, jako chłopiec pomagałem rodzicom w gospodarstwie domowym, a mianowicie wiłem cewki, gdyż ojciec mój zajmował się tkactwem. Mając lat 18 pomału zacząłem pracować samodzielnie, trochę
w gospodarstwie rolnym, trochę na warsztacie tkackim. W dniu 10.XI.1916 roku wstąpiłem do P.O.W.  we Frampolu, złożyłem przysięgę i zostałem wcielony do szeregów. Odbywałem wszelkie ćwiczenia dzienne i nocne, byłem na manewrach pod Szperówką, Zwierzyńcem i Goraju, brałem czynny udział w proteście Brzeskim oraz rozbrajaniu okupantów. A po rozbrojeniu okupantów wstąpiłem jako ochotnik do Wojaka Polskiego w dniu 3 listopada 1918 roku, w którym służyłem aż do ukończenia wojny Polsko-Bolszewickiej w 35pp. 10 kompanii.

Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Jan Jasielski, Franciszek Oszust, Stanisław Miazga.

 Adnotacja Koła Powiatowego Związku Peowiaków w Biłgoraju: Peowiakiem był, z wojska samowolnie na kilka tygodni przyjechał do domu, a następnie sam wrócił do wojska.

Medal  Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu w dniu 9.05.1938 roku protokół 127 str. 38.

Zarządzeniem Prezydenta Rzeplitej z  19.06.1938 roku ogłoszone  MP Nr 140, poz. 245 z dnia 22.06. 1938[23] roku.

[1] Wyjątek z opisu Frampola i jego okolic etnografa Hieronima Rafała Łopacińskiego, który przygotował na jego polecenie Hieronim Brzóz w roku 1889, który w tym czasie był alumnem Seminarium Duchownego w Lublinie. W opisie nie ma ani słowa na temat ratusza stojącego pośrodku rynku:

-„Była wówczas w osadzie stacja pocztowa, szkółka początkowa i jedenaście drobnych sklepików i kramów wokół rynku. Prawdziwą jego ozdobę i osobliwość stanowi jednak stojący na środku pomnik cara Aleksandra II, ufundowany z wdzięczności na zniesienie pańszczyzny”.

[2] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r593087627,DUBIEL-FRANCISZEK.html

[3]http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r32308144418677,NIDERLA-AUGUSTYN.html

[4] Syn Franciszka i Franciszki z Miazgów małżonków Oszustów urodzony 29 listopada 1897 roku we Frampolu. Handlowiec- zamieszkały Rynek 22 we Frampolu. Zmienił nazwisko na Ostaszewski. Zmarł 15.06.1960 r. spoczywa na Frampolskim cmentarzu.

[5] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r60319909501818,OSZUST-ANDRZEJ.html

[6] W 1953 zmienił nazwisko na Osiński

[7] Brat mojej mamy.

[8] Syn Teofila i Zofii z Filipowiczów małżonków Oszustów. We Frampolu -„Kręcony Franek”.

[9]http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r5242320630111,OSZUST-FRANCISZEK.html

[10]  Syn Mateusza i Marianny z Wydrychów ur. 18 stycznia 1900. Zamieszkiwał we Frampolu przy ulicy Orzechowej.

[11]http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r7751198359459,OSZUST-STANISLAW.html

[12] Pochowany na Frampolskim cmentarzu.

[13] Bezpośrednim przełożonym J. Siemczyka był Strużak Robert miejscowy komendant, komendantem obwodu był Józef Miazga PS. Kmicic.  Józef Siemczyk PS. Bagnet pełnił funkcję łącznika od 10.03.1917 do 6.11.1918.

[14] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r203236744,SIEMCZYK-JOZEF.html

[15] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r61963007423843,STRUZAK-ROBERT.html

[16] Syn Stanisława i Weroniki z Dubielów małżonków Wąsków. Bolesław Wąsek był najstarszym z dzieci Weroniki i Stanisława Wąsków. Urodził się 24 lipca 1897 roku we Frampolu i tu mieszkał ze swoją rodziną aż do tragicznej śmierci w dniu 23 lutego 1944 roku.

[17] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r25514255437,WASEK-BOLESLAW.html

[18]  W czasie II wojny światowej Bolesław ps. Sęp był komendantem WOSP (Wojskowej Służby Ochrony Powstania) rejonu „Liceum”, do organizacji należały wszystkie jego dzieci poza najmłodszą Zosią. Bolesław „junior” ps. „Grot”, Irena ps. „Jolanta”, Zdzisław ps. „Tygrys”, cały dom Bolesława był do dyspozycji organizacji. Zmarł w wyniku odniesionych ran wioząc z synem Bolesławem „juniorem” meldunek do leśnych oddziałów partyzanckich „ Ojca Jana”, o stacjonujących we Frampolu oddziałach wojskowych. Pochowany na Frampolskim cmentarzu.

[19] Tekst pomiędzy znakami ** nie jest w pełni zgodny z oryginałem ponieważ brak jest części tekstu przy prawym marginesie.

[20] Na tym kończy się życiorys sporządzony przez J. Wydrycha

[21] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r344726110,WYDRYCH-JOZEF.html

[22] Syn Tomasza i Karoliny z Oleszków małżonków Zalewów.

[23] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r723128229391,ZALEWA-BERNARD.html

Polska Organizacja Wojskowa we Frampolu cz. VI.

P.O.W. Frampol cz.VI.

W tej części poświeconej członkom P.O.W. z Frampola, którzy działali na rzecz Niepodległości i ubiegali się o nadanie Krzyża bądź Medalu Niepodległości przedstawię Miazgów. Rodzina Miazgów jedna z liczniejszych rodzin we Frampolu reprezentowana tu jest przez kilka osób. Nie wiem czy są to wszystkie osoby o tym nazwisku, które działały na rzecz odzyskania niepodległości.  Nie wszyscy też z ubiegających się,  jak i to miało miejsce wobec wcześniej opisanych zostali uhonorowani.

Sylwetki  Miazgów Erazma i Stanisława mogliśmy poznać wcześniej, kiedy przedstawiałem na moim blogu 4 marca 2011:

–„Opis prześladowań Frampola przez Moskali w roku 1897” spisany przez córkę Stanisława Miazgi Mariannę 20 lipca 1927 roku. Ojciec mój, jak pisze Marianna  Stanisław Miazga był promotorem różańca świętego w śpiewie, stryj Jan Miazga dozorcą kościelnym, stryjek Erazm Miazga był zakrystianem i śpiewakiem chóralnym. Serafin Miazga również był śpiewakiem i zarazem organistą. Aleksander Kość pomagał im gorliwie w tej pracy pobożnej.

-„Komendantem obwodu był wówczas  Miazga Józef s. Jana „Kmicic”. Ponieważ był słuchaczem Uniwersytetu w Warszawie w czasie jego nieobecności zastępował Go Niderla Augustyn s. Józefa – „Rejtan Tadeusz”. Wiele jeszcze obywateli o szlachetnych uczuciach, jak Miazga Stanisław i Miazga Jan – synowie Andrzeja, Kość Aleksander byli wywiezieni przez moskali do Odessy, za sprawy niepodległościowe przed 1904 rokiem”.

W pracach na rzecz P.O.W.  angażowały się również kobiety, wśród ich były córki Stanisława i Erazma Miazgów.

-„Służba zdrowia zorganizowana z kobiet: – Miażdżanka Klementyna, – Miażdżanka Maria córki Stanisława, Maciurzyńska Maria, Wąskówna Maria – obecnie Dziubowa. Miażdżanka Maria córka Erazma- obecnie Oszustowiczówna[1].

Miazga Erazm[2]

Erazm Miazga 06.04.1919

1866 -1948

Skrócony życiorys mieszkańca osady Frampol, gminy Frampol, powiatu biłgorajskiego Erazma  Miazgi syna Andrzeja i Marianny z Oszustów, urodzonego w dniu 7 grudnia  1865 r. w osadzie i gminie  Frampol, gdzie do obecnego czasu zamieszkuje.

Urodziłem się w osadzie  i gminie, Frampol w dniu 7 grudnia 1865 roku z ojca Andrzeja i matki Marianny z Oszustów, którzy trudnili się rolnictwem posiadając około 15-to morgowe gospodarstwo rolne, zaś w miesiącach zimowych, ubocznie dorywczo  trudnili się tkactwem. Wówczas jako 28 letni młodzieniec zostałem zaangażowany do czynnych wystąpień oraz kolportowania tych pism i książek przez księdza Józefa Żyszkiewicza, pod którego kierownictwem łącznie z innymi pracowałem do roku 1897, ponieważ jednak znaleźli żandarmi rosyjscy w naszym domu kilka książek Polskich nielegalnych wówczas oraz pisma „Polak” w roku 1897 w miesiącu kwietniu ja i mój brat Stanisław Miazga zostaliśmy aresztowani i wywiezieni przez żandarmów rosyjskich do więzienia  na Zamku  w Lublinie, gdzie przebywaliśmy przez siedem tygodni, poczem zwolnieni, a następnie w miesiącu wrześniu  1899 roku otrzymaliśmy nakaz opuszczenia granic byłej Polski i udania się do miasta Odessy na dwa lata, gdzie zmuszeni byliśmy wyjechać i tam przebywaliśmy do miesiąca września 1901 roku. Po powrocie z wysyłki do Odessy dalej pracowaliśmy niepodległościowo, lecz więcej ostrożnie z byłym właścicielem  (dziś nieżyjącym)  majątku Smoryń, w gminie Frampol  Janem Brandtem, w następstwie czego w latach 1905 do 1907 roku zorganizowaliśmy w osadzie Frampol Ochotniczą Straż Pożarną, Kasę Stefczyka (dawniej Spółdzielcza Kasa) oaz Stowarzyszenie Spożywców. Kiedy byliśmy zesłani do Odessy ja i mój brat Stanisław  Miazga razem ojciec nasz mający wówczas około 67 lat tak się naszą wysyłką przejął, że leżał chory blisko rok, poczem uległ paraliżowi i zmarł, tak, że gdy powróciliśmy do domu ojciec nasz już nie żył, zaś gospodarstwo z braku rąk do pracy było całkowicie zrujnowane.-

Zaznaczam przy tem,  że do obecnego czasu interesuje się pracami społecznymi   włącznie od zarania Niepodległości  Państwa Polskiego,  idąc po linii,  jaką mam wskazał Wielki  Nasz Wódz I Marszałek Polski Józef Piłsudski.

-osada Frampol, dnia 5 listopada 1937 r.                          – podpis Erazm Miazga

My niżej podpisani mieszkańcy osady i gminy Frampol stwierdzamy prawdziwość co do słowa powyżej przytoczonego życiorysu p. Erazma Miazgi syna Andrzeja i Marianny z Oszustów, co możemy, jako naoczni świadkowie dokładnie obznajomieni z pracą Niepodległościową wymienionego w każdej chwili przysięgą.

Powyższe stwierdzamy własnoręcznemi podpisami.

Osada Frampol dnia 6 listopada 1937 roku: Teofil Oszust, Jan Wąsek, Stanisław Miazga, Franciszek Miazga.

Zarząd Gminy we Frampolu we Frampolu                 osada Frampol, dnia 27 listopada 1937 r.

powiatu biłgorajskiego

Z a ś w i a d c z e n i e.

Zarząd Gminy we Frampolu, niniejszem zaświadcza, że p. Erazm Miazga syn Andrzeja i Marianny urodzony w 1865 roku ,z zamkniętych księgach ludności stałej osady Frampol, tom 1, str.124 posiada adnotację w jeżyku rosyjskim: -„Pozostał  pod nadzorem policji od 1898 roku Nr 6869n,zaś jak można-było ustalić z zeznań świadków wymieniony pozostawał pod nadzorem policji za bojkotowanie zarządzeń władz rosyjskich, za co był aresztowany oraz później wydalony na okres dwuletni do Odessy.-                                          Zaświadczenie niniejsze wydaje się p. Erazmowi Miazdze celem przedłożenia Odnośnym Władzom.-

Podpisał Wójt gminy Frampol: Jan Dziuba podpis nieczytelny. Pieczęć okrągła Zarządu Gminy Frampol pow. Biłgorajski.

Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości odrzucił wniosek na posiedzeniu Komitetu w dniu 21.06.1937 protokół posiedzenia  129.

Miazga Stanisław.

Stanisław Miazga

1860 – 1945

Skrócony życiorys mieszkańca osady Frampol, gminy Frampol, powiatu biłgorajskiego. Stanisława  Miazgi syna Andrzeja i Marianny z Oszustów, urodzonego dnia 5 maja 1860 r. w osadzie i gminie  Frampol, gdzie do obecnego czasu zamieszkuje.

Urodziłem się w osadzie  i gminie, Frampol w dniu 5 maja 1860 roku z ojca Andrzeja i matki Marianny z Oszustów, którzy trudnili się rolnictwem posiadając około 15-to morgowe gospodarstwo rolne, zaś w miesiącach zimowych, ubocznie dorywczo  trudnili się tkactwem.

Kiedy miałem około lat 37,przybył do Parafii Rzymsko Katolickiej ksiądz Józef Żyszkiewicz, obecnie kanonik Rzymsko katolickiej parafii Mełgiew, który rozwinął pracę niepodległościową przez bojkotowanie zarządzeń władz rosyjskich ,bojkotowanie nauczania dzieci z Frampola w szkole języka rosyjskiego ,oraz rozpowszechnianie wówczas nielegalnych książek o Polsce i pism sprowadzanych z za kordonu granicznego byłej Galicji,  jak. „Polak” , „Zorza” i t. p.  Wówczas jako 37 letni młodzieniec zostałem zaangażowany do czynnych wystąpień przeciw władzom rosyjskim, a w szczególności przeciw nauczaniu języka rosyjskiego w miejscowej szkole przez nauczyciela nazwiskiem Kowalski , który szpiegował wszelkie nasze poczynania, jak również kolportowałem otrzymywane od księdza  Żyszkiewicza  książki i pisma jak „Polak’ „Zorza” itp. do roku 1897,ponieważ  jednak podczas jednej z rewizji stale przeprowadzanych w domu ojca gdzie mieszkaliśmy żandarmi znaleźli w domu naszym kilka książek nielegalnych oraz pisma „Polek” w roku 1897 w miesiącu kwietniu ja i mój brat Erazm Miazga zostaliśmy aresztowani, ja byłem aresztowany na dwa tygodnie przed moim bratem i odstawiony do więzienia w Zamościu gdzie siedziałem przeszło dwa tygodnie poczem byłem odstawiony do więzienia na Zamku w Lublinie, tam zaś po licznych śledztwach po  za siedem tygodni zostałem zwolniony,  z tem,  że nam się stawić zaraz do Naczelnika Powiatu w Zamościu, gdzie pros to z Lublina się udałem, razem z innymi i łącznie z bratem Erazmem Miazgą  u Naczelnika Powiatu w Zamościu wszyscy inni zostali zwolnieni do domu zaś  ja zostałem aresztowany i odstawiony do więzienia w Janowie Lubelskim, gdzie z orzeczenia administracyjnego za czynne wystąpienia przeciw nauczaniu języka rosyjskiego w szkole Frampolskiej odsiedziałem jeden miesiąc aresztu czyli z więzienia w Janowie Lubelskim zostałem zwolniony w początkach, miesiąca lipca 1897 roku, zaś po około dnu latach w miesiącu wrześniu 1899 roku zostałem wydalony z granic Polski do Odessy na dwa lata gdzie przebywałem do miesiąca września 1901 roku.

Po powrocie z wysyłki z Odessy dalej pracowałem niepodległościowo lecz więcej ostrożnie z byłym właścicielem majątku Smoryń Janem Brandtem, następstwie czego w latach 1905 do 1907 roku zorganizowaliśmy we Frampolu Ochotniczą Straż Pożarną, Kasę Stefczyka /dawniej Spółdzielcza Kasa/ oraz Stowarzyszenie Spożywców. Kiedy byliśmy zesłani do Odessy ja i mój brat Erazm Miazga razem ojciec nasz mający wówczas około 67 lat tak się przejął naszą wysyłką, że rozchorował się i leżał około rok, a następnie uległ paraliżowi i zmarł, tak że gdy powróciliśmy do domu ojciec nasz już nie żył, zaś gospodarstwo z braku rąk do pracy było całkowicie zrujnowane.- Nadmieniam że za prace w obronie religii Rzymsko Katolickiej zostałem odznaczony przez Ojca Świętego: – Medalem Zasługi. -Zaznaczam przytem,  że do obecnego czasu interesuje się pracami społecznymi   włącznie od zarania Niepodległości  Państwa Polskiego,  idąc po linii,  jaką mam wskazał Wielki  Nasz Wódz I Marszałek Polski Józef Piłsudski.

-osada Frampol, dnia 26 listopada 1937 r. – Podpis: Stanisław Miazga.

My niżej podpisani mieszkańcy osady i gminy Frampol stwierdzamy prawdziwość co do słowa powyżej przytoczonego życiorysu p. Stanisława Miazgi syna Andrzeja i Marianny z Oszustów, co możemy, jako naoczni świadkowie dokładnie obznajomieni z pracą Niepodległościową wymienionego w każdej chwili przysięgą. Powyższe stwierdzamy własnoręcznemi podpisami. Osada Frampol dnia 26 listopada 1937 roku: Adam Filipowicz, Franciszek Oszust, Antoni Krawczyk, Leonard Kras, Józef Filipowicz, Nikodem Dubiel.

Zarząd Gminy we Frampolu                                                osada Frampol, dnia 27 listopada 1937r. powiatu biłgorajskiego

L:Z/M/937,

Z a ś w i a d c z e n i e.

Zarząd gminny we Frampolu ,niniejszym zaświadcza, że mieszkaniec osady  Frampol, gminy tutejszej  Stanisław  Miazga syn Andrzeja urodzony w 1860 roku, posiada adnotację w zamkniętych księgach ludności stałej tom I, stronica 520 następującej treści w języku rosyjskim: -„Pozo­staje pod nadzorem policyjnym od  1898 roku Kr.6869”,przytem jak wy­nika z zeznań świadków wymieniony pozostawał pod nadzorem policji za bojkotowanie zarządzeń władz rosyjskich oraz  rozpowszechnianie  nielegalnych książek i pism, za co również  „był aresztowany, odsiady­wał karę w więzieniu, a następnie „był wydalony na okres dwuletni do Odessy.

Zaświadczenie niniejsze wydaje się p. Miazdze Stanisławowi ce­lem przedłożenia Odnośnym Władzom.

– Podpisał Wójt Gminy Frampol Jan Dziuba podpis nieczytelny.                                                  Pieczęć okrągła Zarządu Gminy Frampol pow. Biłgorajski.

Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości odrzucił wniosek na posiedzeniu Komitetu w dniu 21.06.1937 protokół posiedzenia  129.

Miazga Jan[3]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1897 – 1977

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowej:

Urodziłem się w miesiącu styczniu 1897 we Frampolu. Młodzieńcze lata spędziłem  pod opieką rodziców, mając lat 15 zacząłem poszukiwać pracy na utrzymanie rodziców i siebie, gdyż rodzice  moi byli niezamożnymi.
W roku 1916 w miesiącu styczniu zapisałem się do POW we Frampolu, wszelkie rozkazy i polecenia spełniałem uczciwie, brałem udział w manewrach w Szperówce koło Szczebrzeszyna pod  Zwierzyńcem n/Wieprzem i pod Gorajcem. Brałem czynny udział w proteście Brzeskim w rozbrojeniu okupantów. Ukończyłem 3 tygodniowy kurs Peowiacki w Lublinie, a po rozbrojeniu okupantów w dniu 6 listopada wstąpiłem do tworzącej się Armii Polskiej, jako ochotnik  pełniąc służbę sanitariusza przy szpitalu wojskowym w Zamościu. Po zakończeniu wojny Polsko-Bolszewickiej zostałem zwolniony do cywila.

Podpisał Jan Miazga.

Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Bolesław Wąsek, Andrzej Oszust, Stanisław Miazga.

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 22.02.1937.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 05.08.1937 w MP nr 178 poz.249[4].

Miazga Józef[5]  PS. „Kmicic”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1895 -1955

  1. Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowej:

Urodzony we Frampolu pow. Biłgorajskiego w sierpniu 1895r. Ukończył gimnazjum i dwa lata studiował na uniwersytecie w Warszawie. W styczniu 1916 r. zorganizował Komendę miejscową P.O.W, we Frampolu, która liczyła kilkudziesięciu członków. Był jej ko­mendantem następnie mianowany został Komendantem podobwodu Okr. 8 a. Zorganizował Komendy miejscowe P.O.W. w Goraju, Gorajcu, Teodorówce i Sokołówce.

W roku 1916-17-tym całkowicie oddaje się szkoleniu w mustrze swych oddziałów. Nagromadził i przechowywał broń i amunicję. Kilkakrotnie aresztowany i karany przez okupanta.  Prowadzi konspiracyjną robotę przeciw nim. Ze swojemi oddziałami rozbraja okupantów na lokalnym terenie. W listopadzie 1918 r. wstępuje z odziałem do W.P. a i roku 1920-tym powtórnie. Obecnie pracuje we Frampolu w przemyśle lnianym.

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 19.04.1937.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 8.11.1937 w MP nr 259, poz.409.

Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości

            w Warszawie

Miazgi Józefa Frampol pow. Biłgoraj

Otrzymałem zawiadomienie za N 15/25515,że w dniu 8 listo­pada b.r. zostałem odznaczony Medalem Niepodległości.

Mając zaszczyt otrzymać odznaczenie Niepodległościowe, jednocześnie czuje się pokrzywdzonym, z racji nie przyznania mi Krzyża Niepodległości, który mi przysługuje.

Prowadziłem prace Niepodległościowe jeszcze w gimnazjum rosyjskiem. Zorganizowałem kilka komend miejscowych P.O.W. byłem ko­mendantem miejscowym we Frampolu, później komendantem podobwodu ok. 8, przez dwa lata wyłącznie poświęcałem się organizacją i szkoleniem członków P.O.W. Za moją przyczyną komendy P.O.W. powiększały swych  członków do kilkudziesięciu. Byłem prześladowany i aresztowany i ka­rany za przechowywanie broni, nocowanie i ukrywanie legionistów, instruktorów i kurierów P.O.W. Na rozkaz mobilizacyjny wstąpiłem do Wojska Polskiego na czele oddziału kilkudziesięciu ludzi. Tym bardziej uważam się za pokrzywdzonego, że byli moi podkomendni, którzy wstąpili do P.O.W. za moją namową, otrzymali niektórzy Krzyże „: Niepodległości owe”.

Przeto zwracam się z prośbą o zrewidowanie akt i przyzna­nie mi Krzyża Niepodległościowego. O pracy mojej stwierdzić mogą b. komendant okręgu Sowa-Lelek i b. komendant obwodu Sitarz Franciszek, obaj zamieszkali w Lublinie.

Zaznaczam że przez Okręgową Komisję Odznaczeniową w Lublinie, zosta­łem przedstawiony do Krzyża Niepodległości.

  Frampol dnia 14 grudnia 1937 r.

Brak informacji czy otrzymał Krzyż Niepodległości

Być może, że odznaczenie nie zostało przyznane w związku z głośnym procesem karnym.

Miazga Lucjan[6] PS. „Sosna”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1899 – 1978

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

Wstąpiłem do POW w  dniu 10 marca 1917 roku we Frampolu, gdzie pełniłem funkcję szeregowego. Wszelkie rozkazy sumiennie  wypełniałem biorąc czynny udział w proteście Brzeskim, w rozbrojeniu zostałem pobity przez austriackiego oficera w czasie służby. Wówczas oficerowie austriaccy wywozili mundury samochodami, lecz na to interweniowałem i sam odebrałem  samochód ciężarowy mundurów na rzecz przyszłej armii Polskiej. Brałem udział we wszystkich ćwiczeniach POW odbywających  na terenie miejscowem poza Frampolem. Po rozbrojeniu okupantów wstąpiłem w  dniu 3 listopada 1918 roku do 35 pp. Jako ochotnik poczem zostałem przydzielony do żandarmerii wojskowej, gdzie służyłem do zwolnienia nie 1921 roku.

Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Chodaczyński Stanisław, Oszust Stanisław zam. Frampol. pow. Biłgoraj.

Odznaczenie: Medal Niepodległości przyznano na posiedzeniu Komitetu 15.03.1937.  Zarządzenie  Prezydenta RP ogłoszono  dnia 8.11.1937 w MP nr 259, poz.409[7].

Miazga Wacław  s Pawła.

1869 –

Przedstawiam pismo jakie wystosował do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości Wacław Miazga s. Pawła zam. we Frampolu.

Prośba

Niniejszym proszę łaskawie o przyznanie i odznaczenia za moją pracę Niepodległościową w latach 1904-6 r.

Urodziłem się we Frampolu w m. wrześniu 1869  r. Ukończyłem miejscową szkołę powszechną, a następnie nauczyłem się tkactwa, zaś obecnym moim zajęciem jest praca na roli.

W 1904 r. wstąpiłem we Frampolu jako członek zaprzysiężony do tajnej Organizacji Niepodległościowej założonej prze śp.  Moskalewskiego Stanisława ówczesnego pracownika Ordynacji Zamojskiej, a późniejszego Wojewodę Lubelskiego. Praca w tej organizacji prowadzona była w dwóch kierunkach:

  1. Uświadamianie i wykuwanie silnych charakterów, któryby z  oddaniem życia i mienia walczyły o wolność uciemiężonego narodu,
  2. Robota sabotażowa i stałe nękanie nienawistnego zaborcy.

Działalnością tej organizacji kierował p. Moskalewski Stanisław i p. Kwiatkowski, który po odzyskaniu niepodległości był Inspektorem Wojewódzkim PZU w Lublinie, a obecnie zdaje się piastuje ten sam urząd w Brześciu nad Bugiem. Zebrania konspiracyjne odbywały się w lasach, bądź to na cmentarzu grzebalnym lub w prywatnych domach. Kierownikiem oddziału we Frampolu był Leon Maciurzyński, obecnie zamieszkały w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 45. Na zebraniach panowie Moskalewski, Kwiatkowski i inni wygłaszali odczyty o wielkich wodzach polskich, o świetnych dziejach Narodu Polskiego, wpajając w nas dumę narodową,  urabiając nas na silnych i odważnych obywateli, gotowych na wszelkie poświęcenia, by zrzucić jarzmo niewoli.                              Gdy w 1904 r. otrzymaliśmy polecenie od zwierzchnich władz organizacyjnych, że chwila jest ważna, że trzeba przygotować się do możliwego objęcia władzy w swe ręce przeprowadziliśmy w swej organizacji  zebranie przedwyborcze na którym przydzielono poszczególne funkcje urzędowe osobom z pośród członków organizacji, a następnie za naszą agitacją odbyło się jawne zebranie gminne, na którym przeprowadziliśmy wybory funkcjonariuszów zarządu gminnego jak: wójta, sekretarza, sołtysów itp., przeprowadziliśmy uchwałę, że odtąd urzędowanie ma się odbywać w języku polskim. Protokół z tego zebrania został sporządzony w j. polskim i załączony do akt uchwał zebrań gminnych.

Ten śmiały czyn spotkał się z represją zaborcy, bo do miasteczka naszego wtargnęła sotnia kozaków wraz z naczelnikiem powiatu, chcąc nas pod grozą szabel i dzid zmusić nas do zrzeczenia się tej uchwały. Myśmy jednak twardo stali przy swoim. Naczelnik powiatu uchyli naszą uchwałę, to my wnieśliśmy odwołanie od jego decyzji do gubernatora i przedłożyliśmy naczelnikowi dowód urzędu pocztowego o wniesieniu odwołania do gubernatora, naczelnik pieniąc się ze złości i odgrażając odjechał niepyszny ze swoimi mołojcami.                                                                                                        W życiu organizacji brałem czynny udział , byłem skarbnikiem tej organizacji, zaś na manifestacyjnym zebraniu gminnym, o którym napisałem powyżej – zostałem wybrany sołtysem. Na zebrania i zbiórki uczęszczałem punktualnie, wykonywałem posłusznie zlecenia władz organizacyjnych czy to przy kolportowaniu pism, broszur politycznych, jak „Polak”, „Ziemia Chełmska” i innych, czy to biorąc udział w robocie sabotażowej, zamalowywaniu napisów rosyjskich, wybijaniu okien itp. W chwilach gorących nigdy mnie nie brakowało.                                                                                                                        Prawdziwość zapodanych powyżej faktów stwierdzam własnoręcznym podpisem

Frampol dn. 28.XII.1937 r.                                                                                  Wacław Miazga

My niżej podpisani, jako członkowie tajnej Organizacji Niepodległościowej w latach 1904-6 r. własnoręcznym podpisem stwierdzamy wiarygodność wyżej przytoczonych faktów:

Paulin Jasiński, Józef Filipowicz, Władysław Miazga, Adam Filipowicz, Aleksander Śliwiński, Leonard Kras.

Własnoręczność podpisów stwierdził ówczesny Wójt Gminy Frampol: Jan Dziuba.

Adnotacja pa piśmie :Brak podstaw 15870.

 

[1] Wyjątki z ankiety  opracowanej przez Pana Niderlę na prośbę Wojskowego Biura Historycznego w związku z opracowywaniem przez tą instytucję monografii P.O.W. i jej roli w dziele odzyskania niepodległości i późniejszej organizacji wojska polskiego.

[2] Erazm Miazga  1866-1948 syn Andrzeja i Marianny z Oszustów ożenił się w roku 1889 z Teofilą Dubiel, siostrą mojej babki Weroniki z Dubielów Wąskowej. Związek małżeński zawarty został 15(22) stycznia 1889 roku

[3] Syn  Ignacego i Marianny z Tujaków urodzony 17 stycznia 1897 roku w Wólce Abramowskiej gm. Goraj.

[4] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r74219653,MIAZGA-JAN.html

[5] Syn Jana i Magdaleny z Filipowiczów ur. 11 sierpnia 1895 roku we Frampolu zmarł 15.06.1955 r. pochowany na Frampolskim cmentarzu.

[6] Syn Mikołaja i Eugenii- Pelagii zd. Gabryszewska ur. 16.04.1899 r.  we Frampolu ul. Wesoła 3. „Lucio-Lucio”.

[7] http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/form/r9432556201,MIAZGA-LUCJAN.html

Polska Organizacja Wojskowa we Frampolu V.a.

W poprzednim wpisie na moim blogu przedstawiłem Maciurzyńskich synów Andrzeja, którzy działali Polskiej Organizacji Wojskowej nie tylko na terenie Frampola i powiatu zamojskiego, do którego Frampol należał. W tym wpisie przedstawiam dwóch synów, jakich miał Franciszek Maciurzyński, którzy działali w P.O.W. i ubiegali się o nadanie Krzyża bądź Medalu Niepodległości. a mianowicie Leona i Stanisława. Przynajmniej kilka zdań należy napisać o jednej z córek Franciszka Mariannie, która, jak pisze w ankiecie o Frampolskiej P.O.W [1]działała w kobiecej służbie zdrowia Augustyn Niderla.

 

Maciurzyński Leon[2]

1887 – 1953

Do Komitetu Krzyży i Medalu Niepodległości ·
w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1

Leona Maciurzyńskiego mieszkańca m. Zamościa, ·ul. Marsz. Piłsudskiego 45

P O D A N I E.

Załączam przy niniejszem dowód należenia do organizacji tajnej niepodległościowej w latach 1904 – 1906 w organizacji ludzi starsz., dowód zorganizowania i prowadzenia przeze mnie organizacji tajnej młodzieży, oraz dowód aresztowania mnie i wywiezienia przez Moskali. Na podstawie powyższych dowodów uprzejmie proszę o zaliczenie mnie do pracowników niepodległościowych i przedstawienie mnie do od­znaczenia właściwego mojej działalności i stanowisku więźnia politycz­nego odznaką Niepodległości.

Mój krótki życiorys:

Urodziłem się 30 marca 1887 r. we Frampolu, pow. dawnie i zamojskie­go, a obecnie pow. biłgorajskiego. Ojciec mój Franciszek, austr.  poddany z Radomyśla nad Sanem, osiedlił się za paszportem i ożenił z poddaną ros. Katarzyną z Miazgów i mieszkał stale we Frampolu, za paszportem.

Początkowe nauki brałem we frampolskiej szkole początkowej, a później uczyłem się prywatnie, gdyż jako obcy poddany w progimnazjum zamojskiem nie zostałem przyjęty, gdzie zgłoszony byłem do 2 klasy.                                                                                                      W latach 1900 – 1903- uczyłem się częściowo w domu, częściowo w Galicji.

W 1904 r. została u nas we Frampolu założona szkoła tkacka przez śp. Stanisława Moskalewskiego i ja do tej szkoły wstąpiłem, a po jej ukończeniu odbyłem kurs kilkomiesięczny w Stanisławowie pod Warszawą w 1905 r. oraz w Krośnie w ciągu 4 tygodni. W listopadzie założyliśmy spółkę tkacką we Frampo­lu, której byłem Kierownikiem do 4 listopada 1906 r.

Pracowałem w akcji politycznej prowadzonej przez śp. St. Moskalewskiego od 1903 r.
i należałem do tajnego koła niepodległościowego zor­ganizowanego przez Moskalewskiego, a na jego rozkaz zawiązywałem koła – po okolicznych wsiach, oraz koła młodzieży osobno, które się znajdowały, pod moim kierownictwem. Byłem członkiem delegatem do władz powiatowych organizacji i co miesiąc jeździłem na zebrania powiatowe sprawozdaw­cze do Zwierzyńca.                                                                                  W zorganizowanej poczcie przez Moskalewskiego, przez którą, przychodziła nielegalna literatura z Galicji do Królestwa i Lit­wy, ja otrzymałem odcinek od Ulanowa w Galicji, do Zwierzyńca ( Ord. Za­mojskich). Przez mój etap przewożone były pisma „Polak”, „Socjaldemokra­ta Królestwa i Litwy” , (o ile mnie pamięć nie myli taki był tytuł soc. Pisma), wszelkiego rodzaju druki nielegalne, niepodległościowe, broszu­ry i małe książeczki o treści historycznej i niepodległościowej, oraz rewolwery i naboje do nich. Przewoziłem również ludzi w obie strony jadące drogę, nielegalną, między nimi był raz pułkownik armji rosyjskiej Polak. Dnia 4 listopada 1906 r. zostałem ostrzeżony, że mam być areszto­wany, więc tego dnia wieczorem opuściłem dom i w nocy byłem już w Galic­ji, kiedy byli w domu ojca mojego po mnie żandarmi rosyjscy.

Do września 1910 r. byłem w Stanach Zjednoczonych w Ludlow Mass. gdzie należałem do 59 Oddziału Związku Młodzieży Polskiej w U.S.A przez trzy lata byłem członkiem Zarządu Oddziału.
Po śmierci Stołypina wróci­łem do rodzinnego miasta i dalej pracowałem przez 1911 r. w organizacji tajnej, ale 3 stycznia 1912 r. zostałem aresztowany i wywieziony przez Zamość – Tomaszów do Galicji. Do 1915 r. pracowałem jako kierownik składnicy Kółka Rolniczego ( handlu nauczyłem się w Ameryce).  W 1913 r. odby­łem służbę wojskową austryjacką  w ersatz rezerwie przez 8 tygodni, a w 1914 r. na mobilizacji otrzymałem 4 tyg. urlopu z powodu choroby. W cza­sie urlopu miejscowość Mielnica pow. Borszczów, gdzie byłem kierownikiem składu została zajęta przez Moskali i ja zostałem wywieziony do podolskiej gub,  gdzie pracowałem we dworze jako kancelista, a w końcu buchalter w ma­jątku Barbary Hanenko w Mogilnie pow. Hajsyn[3].

Na wieść o wolnej Polsce wróciłem 31 grudnia 1918 r. i osiedli­łem sie w Zamościu. Tu pracując we własnym przedsiębiorstwie handlowem byłem współzałożycielem T-wa Rozwój oddział w Zamościu  i Stow. Kupców Polskich w którym 19-ty rok jestem w zarządzie.

Do żadnej organizacji politycznej nie należałem w niepodległej Już Polsce, a byłem bliski Stronnictwu Narodowemu. Od śmierci śp. Marszałka Piłsudskiego zerwałem tę słabą łączność ze Str. Narodowem, gdyż nikczemny stosunek Stronnictwa do majestatu śmierci Największe­go Polaka bardzo boleśnie mnie dotknął. Do politycznych partii nie na­leżę dla tego, że w Ameryce wyrobiłem sobie opinię, że wtedy tylko Polska silną będzie kiedy pozbędzie się klas i stanów, a dobro Narodu będzie najwyższem dla Polaka hasłem.

Zamość dnia 3 grudnia 1937 roku   podpis:  Leon Maciurzyński

3 załączniki:

Ja niżej podpisany Jan Wąsek syn Józefa mieszkaniec osady Frampol, powiatu Biłgorajskiego, mający obecnie lat 72, były  wójt    gminy Frampol  w latach od 1905 do 1914 roku włącznie, za czasów rosyjskich, wiedząc że za fałszywe zeznanie grozi mi odpowiedzialność osobista, oświadczam co następuje:

– „Kiedy byłem wójtem gminy Frampol, jak wyżej zaznaczone, w pierwszych dniach miesiąca stycznia prawdopodobnie dnia 2 stycznia 1912 roku, nadeszło od Naczelnika Powiatu pismo z Zamościa, na skutek zarządzenia Generał-Gubernatora z Warszawy, by zaaresztować p. Leona Maciurzyńskiego syna Franciszka urodzonego w dniu 30 marca 1887 roku we Frampolu, i odstawić go do dyspozycji Naczelnika Powiatu w Zamościu celem odeskortowania go zagranicę do byłej Galicji, jako szkodliwego działacza przeciwko ówczesnym Władzom Rosyjskim”.
Polecenie to wykonałem.

Osada Frampol  dnia 4 listopada 1937 r. Podpisał Jan Wąsek

Własnoręczność podpisu Jana Wąska mieszkańca osady Frampol, byłego wójta gminy Frampol zaświadczył Wójt Gminy Frampol Jan Dziuba podpis nieczytelny 4 listopad 1937 r.

 Zaświadczenie.

My niżej podpisani stwierdzamy że p. Leon  Maciurzyński, zamieszkały w Zamościu był  członkiem tajnej Organizacji  we Frampolu przez śp. Stanisława Moskalewskiego i był delegatem z Frampola do władz powiatowy  Organizacji. Osobiście Kierować zawożonymi przez siebie Kołami Młodzieży Niepodległościowej we Frampolu i okolicznych wioskach. Był kierownikiem etapu Ulanów – Zwierzyniec, – drogi po której przycho­dziła z Krakowa do Królestwa nielegalna literatura niepodległościowa, a cza­sem broń (rewolwery i naboje), oraz nielegalny przejazd przez granicę. Tajną działalnością w latach 1904 – 1906 p. Maciurzyński bardzo się przyczynił do podniesienia uświadomienia narodowego naszej okolicy. W końcu 1906 roku musiał p. Maciurzyński uciec za granicę unikając aresztowania. Po powrocie w   roku 1910 roku owocnie pracował nadal do chwili aresztowania go przez władze rosyjskie i wydalenia z granic państwa jako cudzoziemca, co nastąpiło w  styczniu 1912 roku.
Frampol dnia 3 listopada 1937

 Członkowie Tajnej Organizacji Niepodległościowej  we Frampolu:

Adam Filipowicz l 68, Paulin Jasiński l. 59, Franciszek Dubiel l. 60, Wacław Miazga l. 68, Józef Filipowicz l. 63, Erazm Miazga l. 72, Stanisław Miazga l. 77, Franciszek Oszust l. 67.

Własnoręczność podpisów w/w stwierdza Wójt Gminy Frampol Jan Dziuba 5 listopad 1937 r.

Brak jest informacji o tym, czy Leon Maciurzyński otrzymał Krzyż, bądź Medal Niepodległości. W wykazie http://niezwyciezeni1918-2018. Lista-odznaczonych-Krzyżem-i-Medalem –  Niepodległości nie figuruje.

 

 

Maciurzyński Stanisław[4] PS.  „Zawisza”.

Stanisław Maciurzyński s.Fr

           1900 – 1963

Był synem Franciszka i Katarzyny z Korczaków małżonków Maciurzyńskich.

Frampol ul. Targowa 63

Dokładny życiorys i przebieg pracy ideowo-niepodległościowe:

Urodził się dnia 24 listopada 1900 roku we Frampolu. Lata dziecięce spędził pod opieką rodziców, którzy wychowywali go w duchu narodowym . Przed wojną Europejską ukończył szkołę powszechną we Frampolu. W roku 1916 uczył się prywatnie w Leżajsku i wstąpił do gimnazjum i tam w dniu 1 grudnia 1916 roku wstąpił do POW pod pseudonimem „Zawisza”. Był zaprzysiężonym członkiem POW, uczęszczał na wszystkie ćwiczenia i zbiórki POW. Wszelkie prace POW wykonywał gorliwie i sumiennie, jako gorliwy i uczciwy obywatel. Brał czynny udział w manifestacjach (Akt Brzeski) i rozbrajaniu okupantów. Podczas wakacji utworzył wespół z kolegami i komendantem POW z Frampola przedstawienia amatorskie, o podłożu patriotycznym dla rozbudzenia ruchu narodowego wśród młodych wygłaszał pogadanki o dawnej wolnej i niepodległej Polsce o wielkich synach polskich wodzów i wojowników.                                                          W roku 1918 do wojska nie poszedł – pozostał w szkole. W roku 1919 stawał na komisję poborową – WKU Lublin i otrzymał odroczenie służby wojskowej  art.64 – jako uczeń.

W roku 1920 wstąpił do wojska i pracował w PKU Zamość, skąd w listopadzie 1920 roku miał odroczoną służbę wojskową, jako uczeń art.64. Wskutek zubożenia ojca podczas wojny wystąpił na Boże Narodzenie z VII klasy gimnazjum w Leżajsku. W styczniu 1922 roku zgłosił się do PKU Zamość , gdzie odbył służbę i został zdemobilizowany w październiku 1922 roku. W roku 1924 złożył egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po śmierci ojca pracował kilka miesięcy w Sądzie Okręgowym w Zamościu, skąd zwolnił się na własną prośbę i osiadł we Frampolu. Przez kilka lat pracował w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej we Frampolu. Był członkiem Rady Gminnej we Frampolu i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tejże  Rady do czasu wyborów ostatnich. W tym że czasie był członkiem Powiatowego Sejmiku w Biłgoraju. Następnie był prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni Spożywców we Frampolu, jak również jest członkiem Rady Nadzorczej Hurtowni Spółdzielczej  w Biłgoraju. Obecnie jest prezesem Zarządu Spółdzielni Spożywców we Frampolu, prowadzi jej rachunkowość i jest jej kierownikiem  oraz jest sekretarzem Zarządu Koła Powiatowego Związku Peowiaków.

Świadkowie, którzy mogą stwierdzić prawdziwość pracy niepodległościowej:

Antoni Kowalik  były komendant placówki P.O.W. w Leżajsku,

Józef Miazga komendant placówki P.O.W. Frampol,

Stanisław Miazga s. Wacława i Edmund Jasiński wszyscy zamieszkali we Frampolu oraz porucznik Leon Miazga – kompania Saperów w Czortkowie.

Odrzucono na posiedzeniu Komitetu 9.05.1938, Prot.127.

 

[1] 10. Służba zdrowia zorganizowana z kobiet: – Miażdżanka Klementyna, – Miażdżanka Maria córki Stanisława, Maciurzyńska Maria, Wąskówna Maria – obecnie Dziubowa. Miażdżanka Maria córka Erazma- obecnie Oszustowiczówna.

[2] Zmarł 13.08.1953. Pochowany na cmentarzu w Janowie Lubelskim.

[3] Maciurzyński Leon ur.1887 roku † – kupiec. Przybył do Zamościa w 1919 roku z Ukrainy. W  latach międzywojennych właściciel znanego najlepiej zaopatrzonego ze wszystkich polskich sklepów-sklepu galanteryjnego (ul. Staszica 13), prowadził też sklep żołnierski w 3p.a.l., długoletni prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich[3].

[4] Zmarł 30.09.1963, pochowany na Frampolskim cmentarzu.